• Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

     • Milí žiaci, milí zamestnanci, ďakujeme Vám za prácu, nápady, povzbudenie aj zdieľanie spoločného školského života, prajeme všetkým pevné zdravie, ten správny nadhľad nad nepodstatnými vecami, slnko v duši a krásne prázdniny.

      Prajeme Vám všetkým krásne chvíle prežité počas letných prázdnin, načerpajte veľa nových síl. Oddýchnite si od počítačov a čo najviac chvíľ strávte v prírode pri pohybe na čerstvom vzduchu.

      Pevne veríme, že sa všetci v plnom zdraví stretneme v septembri opäť v škole.

      Dnes sme sa v škole okrem deviatakov rozlúčili aj s našími dlhoročnými kolegynkami. Našou pani hospodárkou Martou Polákovou, pani zástupkyňou v škôlke Martou Franekovou a pani učiteľkou Veronikou Gočálovou.

      Ďakujeme Vám zo srdca kolegynky za Vašu obetavú prácu a prajeme Vám zdravie a krásny aktívny oddych na dôchodku. 

      Koniec školského roka je aj príležitosťou na hodnotenie, spomínanie aj poďakovanie.

      Tento školský rok boli udelené  pochvaly riaditeľom školy  šiestim žiakom za vzorné správanie, výborný prospech a skvelé umiestnenie v okresných a krajských  súťažiach.

      Pochvala riaditeľkou školy bola udelená:

      Martinke  Sameliakovej  4.A

      Filipkovi Vajdečkovi z 5.A

      Matejovi Kozoňovi  zo 6.B

      Karolínke Kumorovej zo 7.B

      Márii Brandýsovej a Tatiane Kocúrovej  z 9.A

      Boli udelené aj  významné ocenenia trom usilovným žiakom 9. ročníka za výborný prospech, vzorné správanie a úspešné reprezentovanie školy v rôznych súťažiach počas celej školskej dochádzky na našej škole.

      Cenu riaditeľky školy získala Mária Brandýsová

      Cenu starostu obce získala – Tatiana Kocúrová z 9.A

      Cenu správcu farnosti získal – Lukáš Romaňák

      V rámci Zelenej školy po prvý krát oceňujeme najlepších žiakov, ktorým sa podarilo získať aj  celoslovenské umiestnenie:

      1. miesto: Deniske Ganobčíkovej z 9.B 

      2. miesto - Jožkovi Rejdugovi z 1.B

      Za pomoc pri zbere odpadu sme ocenili dvoch žiakov Jakuba Stopjaka a Jakuba Lietavca, ktorí celý rok pomáhali zapisovali a starali sa o to, aby vami vyzbieraný odpad putoval do zberných nádob a mohol byť ďalej recyklovaný.

      Koordinátorka ENV pani učiteľka Mariana Stopjaková vyhodnotila zber triedeného odpadu a odovzdal ceny: 
      Vyhodnotenie zberu: 

      Tento školský rok sme mali na škole aj Šachový krúžok, ktorý viedla pani učiteľka Veronika Kureková. Dosiahli sme krásne výsledky. Naši žiaci vybojovali krásne miesta na majstrovstvách Oravy, hrali aj rôzne šachové turnaje, kde boli úspešní . Chceli by sme vyhodnotiť poslednú šachovú súťaž v tomto školskom roku 4 štvrtky podvečer sa chlapci stretávali v šachovom online svete a podarilo sa im vybojovať krásne 7 miesto zo 47 základných škôl.

      Blahoželáme nášmu tímu v zložení: Jakub Stopjak, Maroš Stopjak, Adam Pisarčík , Viliam Rak, Adrián Kurek .

      Ocenení boli aj naj čitatelia  a triedy. Ceny odovzdala pani učiteľka Erika Kureková -  vedúca školskej knižnice.

      Najviac registrovaných výpožičiek mali žiaci:
      I.stupeň: Jakub Balcerčík-3.A- 45 titulov, Samuel Rejduga- 3.A- 25 titulov, Lívia Namislovská 4. A- 23
      titulov.
      II.stupeň: Karolína Kumorová 7.B- 32 titulov, Kormančíková Marianna-7.B, 31 titulov, Stopjaková
      Ivana  6. B, 23 titulov.

      Naj kolektív čitateľov  4.A a 6. B trieda.

       

      ĎAKUJEME !

     • NAŠICH NAJLEPŠÍCH 9 ROKOV

     • Niečo sa končí a niečo iné zasa začína. Dnes nadišiel ten čas, kedy sa lúčime, my deviataci, s touto školou. Lúčime sa so školou, ktorá nám deväť rokov bola akoby druhým domovom, ktorá nám prirástla k srdcu, ktorá nás mnohému naučila. Napríklad aj to, že život nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dych. O okamihoch, z ktorých sa v mysli utkáva pavučina spomienok. Jemné vlákna výhier i pádov, úsmevov i sklamaní, spoznávania i lúčenia.

        Drahí učitelia, narodili sme sa s malými krídlami, ktoré možno prirovnať ku krídlam malej usilovnej včielky. Tak ako sme rástli, postupne ste nás sprevádzali životom školy. Životom nie ľahkým, ale životom osožným.
      Naučili ste nás nielen lietať, ale naučili ste nás žiť - vytvárať si vlastné názory, hodnotiť veci kladne i záporne. Pozerať  na svet s vľúdnym a láskavým srdcom, ale pritom zostať  nohami stále na zemi. Vďaka Vám sme pripravení vyletieť do života. Darovali ste nám trochu zo svojho života. Darovali ste nám svoj čas, svoj úsmev, vľúdne a povzbudivé slová ale i trpezlivosť. Chceme, aby ste vedeli, že si to hlboko vážime a sme Vám veľmi vďační! Uzavreli sme jednu z kapitol nášho života, aby sme mohli pokračovať ďalšou. 

            Skončili sme školu, dobyli jeden cieľ, odišlo nám detstvo. A život – veliteľ usmerní nám kroky. S odvahou, s úsmevom vykročíme ďalej. Ďakujeme všetkým, čo nás viedli školou, pripravili pre nás druhý krásny domov.

      Lúčime sa s Vami, so všetkými spolu.      

                                                                                                 Vaši deviataci

     • Absolventi ZŠ s MŠ Oravské Veselé - školský rok 2021/2022

     • Milí deviataci! Lúčime sa s Vami a v mene všetkých vašich učiteľov Vám prajeme veľa šťastia. Dúfame, že na roky strávené v našej škole budete mať pekné spomienky. 

      Na záver Vám chceme poďakovať za úspechy, ktoré ste dosiahli a za úspešnú reprezentáciu našej školy. Nikdy nezabúdajte, že úspech môžete dosiahnúť len vlastnými silami a usilovnou prácou. Nech sa Vám darí a dávajte na seba pozor!

     • Škola v prírode

     • Žiaci 4. ročníka sa v dňoch od 20.6. – 24.6.2022 zúčastnili Školy v prírode v DETSKOM BABYLONE. Tento týždeň plný krásnych zážitkov strávili v prekrásnom prostredí Nízkych Tatier, v malebnej dedinke Vyšná Boca, kde boli ubytovaní v hoteli Barbora.

      Bol to týždeň plný radosti, smiechu, zvedavosti, spoznávania nových priateľstiev, kde deti ukázali svoju samostatnosť, vzájomnú súdržnosť a pomoc iným, niekedy  zas odvahu a statočnosť. Bol to týždeň zážitkov, kde si trochu zašportovali, zahrali sa, vyšantili, pripravovali a nacvičovali krátke divadielko “Pipi dlhá pančucha”, ktoré v posledný deň zahrali deti ako prekvapenie pre všetky pani učiteľky. O celodenný program sa starali lektori ako aj pani učiteľky. Celý týždeň pracovali v skupinách, v ktorých spoznali veľa nových kamarátov aj z iných škôl, a to z Dudiniec, Podkoníc aj z Poltára. Večer nikdy nechýbala diskotéka či karneval.

      Na tento nezabudnuteľný týždeň budeme ešte dlho spomínať. 

      Mgr. Katarína Resutíková, PaedDr. Lenka Kumorová

     • Vyhodnotenie zberov v šk. roku 2021/2022

     • V školskom roku 2021/202 opäť prebehol na našej škole zber rôznych odpadových materiálov a surovín.

      Ďakujeme, že ste sa aktívne zapájali do zberov odpadových materiálov a surovín, pretože ich následnou recykláciou sa ušetria nie len zdroje, ale súčasne sa šetrí aj naša planéta.

      Zber papiera:

      Spoločne vyzbieraných:  1. 078 kg

      1. Filip Vajdečka  5.A – 237,6 kg
      2. Mariana Rydzoňová  2. B – 133 kg
      3. Mária Brandýsová  9. A – 130 kg

      Zber tetrapakových obalov:

      Spoločne vyzbieraných:  288, 36  kg

      1. Dávid Matušák   3. B – 35, 6 kg
      2. Miroslav Zboroň  1. B – 25,92 kg
      3. Svetlana Staníková  7. B – 25, 8 kg

      Zber bateriek:

      Spoločne vyzbieraných: 30, 252 kg

      1. Aneta Zboroňová   4. A  – 13  kg
      2. Christián Kvasničák   2. A – 6,84 kg
      3. Zuzana Mišincová – 3. B – 5,43 kg

      Zber hliníkových obalov - plechoviek:

      Spoločne vyzbieraných: 60, 572 kg

      1. Diana Namislovská  3. A  – 26, 9  kg
      2. Filip Vajdečka   5. A – 16  kg
      3. Nina Kumorová  1. B  – 6,8  kg

      Zber prepáleného kuchynského oleja:

      Spoločne vyzbieraných: 53,75 L

      1. Tomáš Kocúr  7. A – 22 L
      2. Joachim Janotka    2. A – 20,25  L
      3. Karolína Kumorová  7. B – 5 L

       

           Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v nasledujúcom školskom roku.

      Mgr. Mariana Stopjaková
      Koordinátor ETV

     • DLAŇ DOKORÁN

     • Naša škola sa zapojila do výzvy "Dlaň dokorán". Vytvorili sme reťaz dobrých skutkov, na ktorej sa podieľalo 222 žiakov našej školy.  Reťaz dlhá 29,9 m sa tým stala súčasťou projektu Detský čin roka. Ďakujeme!

      Keď spravíme aspoň "niečo", už to nebude "nič". DOBRO stále je a môže byť veľmi nákazlivé. 

     • ÚČELOVÉ CVIČENIE

     • Dňa 24.06.2022 žiaci II. stupňa absolvovali  praktickú časť účelového cvičenia: 

      Téma: Ochrana človeka a prírody pod vedením pedagógov. Účelové cvičenie bolo zamerané na základné informácie a plnenie úloh. Venovali sme sa týmto témam:

      • riešenie mimoriadnych situácií- civilná ochrana (cvičný poplach: 23.6.2022)

      • zásady pohybu a pobytu v prírode- ochrana prírody

      • dopravná príprava

      • výchova k bezpečnému správaniu

      • športové aktivity

      Aktivity sa realizovali za krásneho počasia. Praktickú časť sme realizovali v prírode, pešo,  na bicykli kde sme sa učili ochrániť seba, prírodu a spoznávali sme nové dopravné značky. Žiaci v teplom počasí zvládli veľmi dobre praktické aktivity. Po úspešnom splnení jednotlivých úloh mali žiaci priestor na rôzne športové súťaže a aktívny odpočinok.

     • ČÍTAJME SI 2022

     • Tento posledný týždeň sa našich 252 žiakov vo všetkých ročníkoch zapojilo do čitateľského celoslovenského  maratónu s názvom Čítajme si. Veríme, že naši žiaci budú čítať radi aj naďalej . Spoločným hlasným čítaním obľúbených kníh deti podporili iné deti, ktoré nemajú príležitosť a možnosť zveriť sa niekomu blízkemu so svojimi problémami.

      Túto aktivitu podporila Detská linka istoty, ktorá bezplatne slúži na vypočutie si detských problémov a psychologickú podporu od odborníkov.

      Pripravila: Mgr.Erika Kureková

     • Ďalší vynovený priestor pre žiakov ;)

     • Prinášame Vám krátku fotodokumentáciu z realizácie úpravy priestoru na chodbe školy, ktorý vznikal v mesiaci apríl - jún. Celý priestor chodby prešiel stavebnými úpravami, výmenou rozvodových skríň a vymaľovanim stien.

      Keď naši školníci dokončili  svoju prácu prišla na rad realizácia kresby a nápisov na stenu.

      Naša bývalá žiačka Terezka Adamčíková nám vytvorila nádherné dielo na chodbe školy, kde žiaci trávia voľné chvíle. Na chodbe sa dotvára ešte čitateľský kútik, ktorý bude doplnený o knihy, ktoré si žiaci budú môcť cez prestávky čítať, listovať a inšpirovať sa. 

     • DEŇ OTCOV

     • Tretia júnová nedeľa patrí tradične naším otcom. Dňa 19. júna 2022 Základná škola v spolupráci s Farským a Obecným úradom pripravila pre oteckov nedeľné rodinné popoludnie, kde si mohli otcovia zasúťažiť spolu s deťmi. Odvážni oteckovia sa prihlásili aj do súťaže o najlepší kotlíkový guláš.

      Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli zorganizovať tento krány deň. 

      Vyhodnotenie súťaže o najlepší kotlíkový guláš:

      1.miesto: Lukáš Cádrik

       2.miesto: Juraj Dobrovolný, Ján Tatarka

      3.miesto: Peter Pisarčík a Ondrej Pisarčík

      Blahoželáme výhercovi a všetkým zapojeným oteckom ;) 

      Ďakujeme sponzorom za pekné ceny: Potraviny - Michal Ferneza, Janka Sumegová, Rastislav Šimurda, Železiarstvo-  Miroslav Stašák, Reštaurácia GOL, Pizzeria ZION Oravské veselé

       

     • Zdatný žiak ZŠ 2022

     • ​​​​​​Dňa 17.6.2022 sa uskutočnila v našej škole Silová a vytrvalostná súťaž pre žiakov 8-9 ročníka ZŠ. Svoju školu reprezentovali „najzdatnejší“ žiaci 8-9 ročníka v 5-tich disciplínach. Ocenené boli 3 najlepšie školy a 3 najlepší jednotlivci za sumár všetkých disciplín.
      Ďakujeme hlavnému usporiadateľovi športovému klubu Sport Club X, ktorý v spolupráci so ZŠ s MŠ Oravské Veselé a Obecného úradu  pripravili pre okolité školy skvelú športovú súťaž. Súťaže sa zúčastnilo 8 škôl/ 30 žiakov​​​​​.

      Súťažilo sa v piatich disciplínach:  Ľah-sed (brušáky), kľuky, hod 2 kg plnou loptou do diaľky, skok do diaľky z miesta, výdrž v zhybe na hrazde.

      Prinášame Vám  cekové výsledky so súťaže: 

      Naša škola si vybojovala 3 miesto. Zdatný žiak:  3. Miesto Jakub Stopjak

      Sport Club X pre žiakov pripravilo skvelú športovú atmosféru a krásne ceny, ktoré si domov odniesli tí najlepší. Žiaci zo súťaže odchádzali spokojní a plní odhodlania byť  o rok lepší. 

      Foto 

     • Majstrovstvá SR 4-členných družstiev žiakov a žiačok ZŠ a SŠ

     • V utorok, 14.06.2022, sa v Zákamennom uskutočnili MSR družstiev ZŠ a SŠ 2022. Našu školu reprezentovali dve 4-členné družstvá, ktoré vytrvalo bojovali až do posledného ťahu. Celý turnaj bol plný odhodlania bojovať a nevzdávať sa. Aj vďaka súťažiacim a ich vedúcim sa majstrovstvá odohrali v priateľskej atmosfére. Hráči súťažili v 7 kolách, pričom naši žiaci mali možnosť zmerať si sily vo vzájomnom súboji už v 2. kole. 

      Žiaci mali v každom kole k dispozícii 10 minút (+2s bonus), počas ktorých ukázali čo v nich je a predviedli svoje najlepšie ťahy. V kategórii ZŠ sa zapojilo 21 4-členných družstiev a viac ako 80 hráčov. Aj keď každý jeden hráč bojoval za svoj tím a jeho umiestnenie, organizátori v závere turnaja družstiev vyhlásili aj najlepších hráčov turnaja na jednotlivých šachovniciach.

      Spomedzi všetkých zúčastnených si ocenenie odniesol Maroš Stopjak za 3. miesto pre najlepšieho hráča na druhej šachovnici. Víťazovi gratulujeme a zároveň ďakujeme všetkým hráčom za výborne odohrané partie. 

      Družstvo A: 1. Jakub Stopjak 2. Maroš Stopjak 3. Adam Pisarčík 4. Martina Sameliaková

      Družstvo B: 1. Viliam Rak 2. Oliver Štrauz 3. Adrián Kurek 4. Karolína Kumorová

       

      Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Veronike Kurekovej, ktorá tento rok pokračovala v rozvíjaní šachu na škole v záujmovom krúžku po celý školský rok aj v online priestore počas pandémie. 

      Ďakujeme tiež pani učiteľke Mgr. Lucii Stopjakovej, ktorá na Majstrovstvách žiakov sprevádzala a podporovala. 

      Žiaci, veľmi sa tešíme z Vás! Ďakujeme za reprezentáciu školy.  ;)

     • Modernizácia školských priestorov

     • Prinášame Vám  opäť zopár náhľadov na vynovené priestory v škole. 

      Na chodbách pribudli ďalšie oddychové zóny. Na hornom poschodí vo vestibule nám zdobia priestor vynovené lavice, ktoré ožili farbou. Žiaci vo vestibule trávia voľné chvíle, využívajú priestor na oddych a hru.

      Chceme sa poďakovať firme Materasso  za sponzorský dar, vďaka ktorému sa všetci tešíme  z pekných farebných lavíc s pohodlným sedením.

      Tiež ďakujeme p.Kataríne Pisarčíkovej za ušitie podušiek na lavičky, ktoré pribudli na chodbách.

      Na chodbe pri piatakov pribudla nástenná mapa sveta a herný kútik. Žiaci si môžu počas prestávok oddýchnuť, diskutovať, zahrať si hry, alebo si pohodlne čítať. 

      V priestoroch chodieb sme sa zbavili nefunkčných káblov a rozvodových skríň. Celý priestor chodieb sa vymaľoval a presvetlil.

      Tešíme sa spolu so žiakmi,  ktorí všetky tieto nové prvky  a priestory už naplno využívajú.

      Do konca roka dokončíme čitateľský kútik, ktorý si budú môcť žiaci užiť na ďalší školský rok.  

     • Krajská súťaž Plameň kolektívov detí DHZ / ZŠ

     • Po postupe z Okresného kola Dievčatá z Hasičskeho krúžku reprezentovali náš okres a ZŠ na Krajskom kole celoštátnej súťaže Plameň kolektívov detí DHZ / ZŠ. Súťaž sa konala v  sobotu 11.6.2022 v Liskovej Okres Ružomberok​​​​​​​​​​​​​.

      Dievčatá sa stali majsterkami Žilinského kraja v Požiarnom útoku s časom 14,77s. V štafete a CTIF skončili na skvelom 4. mieste. Poctivosť a zodpovedná účasť dievčat na tréningoch  prináša aj takéto nezabudnuteľné zážitky.

      Ďakujeme škole a rodičom za ústretovosť pri príprave dievčat na súťaž.

      My ďakujeme vedúcemu krúžku Ondrejovi Pňačekovi za skvelú prácu v záujmovom útvare "Hasičský krúžok". 

      Vážime si každého jedného, kto dokáže  zanietene venovať čas a energiu mladým. 

     • ENGLISH STAR

     • English star je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl.​​​​​​​​​​​​​

      Dňa 12.4. si naši žiaci zmerali vedomosti v tejto súťaží.  Našu školu reprezentovalo 13 žiakov a všetci boli úspešní. Ich percentuálne vyhodnotenie bolo od 80%-97%. Gratulujeme.

      Koordinátor súťaže

      Mgr. Eva Namislovská

     • Dvojdňový výlet siedmeho ročníka

     • Na konci školského roka sa žiaci vždy tešia na poslednú bodku, ktorou je výlet. Konečne sa nám po dvoch rokoch, kedy sa nesmelo ísť nikam, podarilo navštíviť juh Slovenska.

      V dňoch 7.-8. júna sme sa vybrali cez Banskú Bystricu a Topoľčianky do Nitry. Žiaci mali možnosť prejsť rôznymi zaujímavosťami týkajúcimi sa nových poznatkov, zážitkov i spoznávanie vlastného ja. 

      Začínali sme vo vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, kde si mohli prakticky vyskúšať fyzikálne zákonitosti i urobiť test jazykového orieška. V Topoľčiankach prešli priestormi kaštieľa a po obede si mohli v žrebčíne pohladiť kone. Po príchode do Nitry boli žiaci potešení účasťou na zážitku laserovej šou, kde sa virtuálna realita počítačových hier stala skutočnosťou. 

      Po večeri sme navštívili centrum mesta a v pokoji sme vnímali atmosféru prítomnej chvíle pri fontáne a zmrzline. Pred zotmením sme si urobili krátky výstup na Kalváriu, kde sa nám roztvoril večerný výhľad na Nitru, ktorý bol spojený s nezvyčajným stretnutím.V ranných hodinách sme boli budení akordeónovým budíčkom miestneho misionára, ktorý sa snami podelil so svojimi zážitkami. Do predpoludnia sme hľadali poklad na Nitrianskom hrade, kde sme boli pochválení za záujem a disciplinovanosť, čo si aj veľmi vážime. Po nákupoch v obchodnom centre Mlyny nás šofér šťastne doviezol do našich domovov.Plní zážitkov i poučení o vlastnom charaktere môžeme pokračovať v povinnostiach.

      Mgr. V. Poláková, Mgr. E. Namislovská, Mgr. Z. Kumorová

     • Hrdinovia Fast

     • Už aj na našej škole máme deti, ktoré sa stali Hrdinami FAST HEROES.

      Je to celosvetová kampaň, ktorá sa zameriava na zvýšenie povedomia o príznakoch mozgovej príhody, pri ktorej rozhoduje každá sekunda.

      Do iniciatívy sa zapojila 1.A a 4.A trieda a z 2.stupňa naši piataci. Deti sa prostredníctvom Tomiho a jeho starých rodičov postupne naučili spoznať najčastejšie  príznaky mozgovej príhody. Používali pri tom aj špeciálny pracovný zošit a naučili sa spievať aj ich hymnu. 

      Lekcie s Tomim a jeho starými rodičmi boli veľmi zábavné. Deti sa prostredníctvom nich naučili simulovať telefonát na záchranku, sledovali zaujímavé videá, čítali príbehy, či vystrihovali masky. Stali sa pre svojich starých rodičov superhrdinami, ktorým môžu niekedy zachrániť život.

      Za účasť na tejto celosvetovej kampani, škola získala aj certifikát.

       

      Mgr. Resutíková, Mgr. Balcerčíková, Mgr. Čierna

     • Celoslovenská výzva pre ZŠ "Dlaň dokorán"

     • "Jedno je o dobre rozprávať, iné dobro robiť."

      Akú dĺžku má ľudské dobro? Dá sa jeho hodnota odmerať? Pridajte sa k nám a vytvorte spolu s nami najdlhšiu reťaz detských dobrých skutkov na Slovensku!

      Ako na to? V prvom rade musíš chcieť nájsť v sebe aspoň kúštiček dobra. Kedy si naposledy urobil niečo pre iných? Kedy si poradil, pomohol, podporil? Je najvyšší čas začať. Otvor, prosím, preto svoju "dlaň dokorán", pridaj svoju ruku  k dielu a staň sa súčasťou veľkej veci. Aj ty si dôležitý, ba dokonca dôležitejší ako si myslíš... Poďme spolu poraziť zlo pestrofarebnou dúhou!

      Obkreslite a vystrihnite svoju otvorenú dlaň na farebný papier a dovnútra napíšte aspoň jeden svoj pravdivý dobrý skutok. Všetky ruky detí zo školy spojíme a ich celkovú dĺžku odmeráme. Čím viac rúk, tým dlhšia reťaz.

      My výsledok aj s peknou fotkou pošleme spätne mailom  organizátorom súťaže: ZŠ Trakovice

       Zapojením do výzvy sa staneme zároveň  súčasťou projektu Detský čin roka, ktorého cieľom je šíriť myšlienku dobra u detí. Veríme, že nás v tom nenecháte samých. Lebo dobro v deťoch ešte stále JE!

      Inštrukcie:

      Do výzvy sa môžu zapojiť deti od 1. po 9.ročník, ľubovoľný počet tried či celá škola.

      Odporúčame využiť hodiny VYV, TECH, TRH, LIT... spojené s prosociálnou výchovou rozprávaním sa o dôležitosti ľudských hodnôt.

      Podľa fotonávodu vystrihnite Vaše ruky obkreslené a vystrihnuté na farebnom papieri A5.

      Z jednej strany do dlane napíšte svoj dobrý skutok. Následne ich  zlepujte za prsty ( je jedno či ľavá alebo pravá) lepiacou páskou a vytvárajte pás. Žiaka k žiakovi, triedu k triede...

      Celkovú dĺžku reťaze dobrých skutkov, akú Vaša škola dosiahla, zmerajte so zaokrúhlením na decimetre.

      Výsledok, počet žiakov za triedu, ktorí sa zapojili a jednu peknú fotku nám pošle tr. učiteľ alebo vyučujúci  na email školy: zsmsoravskevesele@gmail.com do 24.6.2022. 

      My výsledky všetkých zúčastnených zrátame dokopy a zverejníme.

      Keď spravíme aspoň "niečo", už to nebude "nič". DOBRO stále je a môže byť veľmi nákazlivé... Vážime si každú jednu Vašu pomocnú ruku. ĎAKUJEME!!!!!!!