• Školská knižnica je otvorená:

    Utorok 12,00-13,30  po 5. a po 6. hodine

    Streda 12,00-13,30  po 5. a po 6. hodine 

     

    Plán práce školskej knižnice Veselá sovička  2022/2023

    Vedúca knižnice: Mgr. Erika Kureková

    Knihovníčka:  Mgr. Gabriela Klusová      

    Školská knižnica je otvorená  : Utorok 12,00-13,30   (E.Kureková)

                                                      Streda  12,00-13,30    (G.Klusová)

     

    Mesiac

    Plánovaný program

    September

    Privítanie čitateľov, Oboznámenie s knižničným poriadkom

    Záložka do knihy spája školy: Téma Môj literárny príbeh čaká na tvoje prečítanie

    Vyhlásenie súťaže Kráľ čitateľov a „Najčitateľ“- celoročná a súťaže „Naj-trieda“ v knižnici

    Noc čítania Biblie

    Október

    Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice-Téma: Ako máme radi našu školskú knižnicu

     Pasovanie prvákov a druhákov za čitateľov knižnice- v spolupráci so žiakmi 7.roč.

    Čitateľské bingo

     

    November

    „Starká, starký, prečítaj mi rozprávku!“ zážitkové čítanie starkých v domácom prostredí

    Ako som sa stal spisovateľom – tvorba žiakov

    200.výročie od narodenia Janka Kráľa-tvorba básní: „Milujem svoju vlasť a jej krásy prírody“

    December

    Vianoce a zima v knihách – zážitkové čítanie

    Objednanie a doplnenie knižného fondu o nové tituly

    Január

    Čítačka kníh – dramatizované čítanie a tvorivé dielne pre 1. stupeň

    Nonsensové rozprávky nás bavia

    Deň materinského jazyka

    Február

    Rozprávkové vretienko – súťaž v prednese 1.stupeň

    Príbeh v komikse

    Beseda so spisovateľom- p.Ján Lach- Goralské rozprávky

    Marec

    Tvoríme obal knihy – detská rozprávková ilustrácia

    Čítačka kníh – dramatizované čítanie a tvorivé dielne pre 2. stupeň

    Zahrajme sa na spisovateľa – detská tvorba

    Apríl

    Les ukrytý v knihe

    Noc s Andersenom – 1.stupeň

    Hviezdoslavov Kubín – súťaž v prednese

    Máj

    Čítajme si – čitateľský maratón

    Súťaž v rétorike- Štúrov Zvolen

    Jún

    Súboj o Kráľa čitateľov a „Najčitateľa“

    Vrátenie kníh, Koncoročná revízia knižničného fondu

     

    ZŠ s MŠ Oravské  Veselé 16.9.2022                                                                    Vypracovala Mgr.Erika Kureková