• V škole si volíme také aktivity, cez ktoré sa spolu s deťmi učíme poznať dobro, vedieť ho vidieť, oceňovať a aj konať. 
    • Majstrovstvá v Šachu
    • Oliver Štrauz postupuje na Majstrovstvá Žilinského kraja v šachu. 2.12.2022 Držíme palce!
    • Otvorenie nových priestorov v MŠ a ŠKD
    • Pohyb je radosť
    • 12.10.2022 - Aktivita s trénermi spolu s prednáškou o zdravej výžive.
    • Aj v tomto školskom roku je naša škola zapojená do programu Zelenej školy.
    • Minulý školský rok sme sa venovali témam odpadu. Tento školský rok to bude veľká téma: Školská záhrada a pestovanie plodín. Zelená škola je pre ľudí a školy, ktorí dokážu vnímať, chcú rozumieť a vedia konať. My takou školou chceme byť ;)
    • V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do programu Viac ako peniaze
    • Vzdelávací program využíva zážitkové vzdelávanie a aktivizačné prvky vzdelávania. Cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov.
    • V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu Zmudri do škôl.
    • Spestrenie bežného vyučovania zaujímavými aktivizačnými metódami pod vedením p.uč. Mgr. Márii Majzelovej. Cieľom projektu je namiesto bifľovania zbytočných poučiek dať žiakom priestor na vyjadrenie vlastného názoru.
    • Vitajte na stránkach našej školy
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Logo a motto našej školy
    • "Dobrá škola robí človeka lepším."

     Motív Slnka symbolizuje kreativitu, dobrú energiu a radosť.
     Symbol rúk predstavuje silu spolupráce a schopnosti vedieť si vzájomne pomôcť. ;)
     • VÝROBA ADVENTNÝCH VENCOV

      Adventný čas je čas očakávania príchodu VIANOC. Tento čas nám symbolicky pripomína adventný veniec. Naši žiaci 6.-9. ročníka v stredu 23.11. 2022 si spolu za pomoci učiteliek urobili krásne andventné vence. Cieľom bolo využiť pri výrobe rôzné nápady a svoju kreativitu, používať čo najviac prírodného materiálu a vedieť si zhotoviť veniec z čečiny.V neposlednom miere prispieť k rodinnej pohode pri zapálení sviečok na adventnom vencov. Pri vchode do školy sme vystavili tieto výrobky a deti mali možnosť hlasovať za najkrajší veniec.

     • Olympiáda z ANJ - školské kolo

      Dňa 22.novembra 2022 sa na našej škole uskutočnila olympiáda z anglického jazyka. Súťaž bola zameraná na prehlbovanie, rozširovanie a upevňovanie jazykových zručností žiakov. Súťaž pozostávala z písomnej a ústnej častí. Víťazní žiaci dostali diplomy a sladkosti.

      Výsledky súťaže:

      Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: 1.kategória( žiaci 4.,5.,6.,7. ročníka)

     • SCÉNICKÉ ČÍTANIE - 2. miesto pre našu školu

      Dňa 25.11.2022 sa žiačky 3.B triedy- Laura Pindiaková, Alžbeta Kormančíková, Mariana Rydzoňová, Lucia Gabrielová a Tímea Tatarková zúčastnili na súťaži ,, Scénické čítanie“ v Námestove. Cieľom bolo priamo pred divákmi prezentovať ukážky umeleckých textov z kníh vybraných autorov.

      Žiačky prezentovali ukážku z knihy Veroniky Šikulovej, ktorá bola prítomná na súťaži a zároveň bola členkou poroty. Žiačky na tejto súťaži získali krásne 2.miesto. Blahoželáme!

     • Súťaž s ekologickou tematikou

      Naša škola sa opäť zapojila do ekologickej súťaže, ktoré organizuje mesto Trstená. Aj tento rok vyhlasila tri celoslovenské súťaže: Pramienok, Ekoposter a Voda pre život - život pre vodu pre deti materských škôl a žiakov základných škôl.

      Do celoslovenskej výtvarnej súťaže EKOPOSTER, ktorá je určená pre žiakov 5.-9.ročníka sa zapojili aj naši výtvarníci. Práce vytvorili spolu s vyučujúcimi - p. uč. Pisarčíkovou a Stopjakovou Luciou. Ochrana prírody je pre nás dôležitou súčasťou každodenného života. Výsledky budú známe v decembri.

  • Partneri

    zatiaľ žiadne údaje
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 3. 12. 2022
  • Kalendár

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje