• TESTOVANIE 9

    • ZMUDRI ŠKOLA
    • Naša škola získala titul....
    • Marec mesiac kníh
    • Prečítaj knihu a podeľ sa s ňou s kamarátom.....
    • EXPERT geniality show
    • Titul TOP EXPERT získal Filip Vajdečka zo 6.A
    • Vybíjaná
    • Mladšie žiačky - 3. miesto na okrese
    • Lyžiarsky výcvik 2023
    • Ďalšia krásna náučná nástenka
    • Hovorme o jedle!
    • Naša škola získala ZLATÝ DIPLOM. Ďakujeme všetkým pedagógom a žiakom, ktorí svojimi kreatívnymi prácami úspešne prezentovali našu školu.
    • ĎAKUJEME všetkým dobrým ľuďom!
    • 6800 € pre Matejka
    • V škole si volíme také aktivity, cez ktoré sa spolu s deťmi učíme poznať dobro, vedieť ho vidieť, oceňovať a aj konať. 
    • Majstrovstvá v Šachu
    • Oliver Štrauz postupuje na Majstrovstvá Žilinského kraja v šachu. 2.12.2022 Držíme palce!
    • Otvorenie nových priestorov v MŠ a ŠKD
    • Pohyb je radosť
    • 12.10.2022 - Aktivita s trénermi spolu s prednáškou o zdravej výžive.
    • Aj v tomto školskom roku je naša škola zapojená do programu Zelenej školy.
    • Minulý školský rok sme sa venovali témam odpadu. Tento školský rok to bude veľká téma: Školská záhrada a pestovanie plodín. Zelená škola je pre ľudí a školy, ktorí dokážu vnímať, chcú rozumieť a vedia konať. My takou školou chceme byť ;)
    • V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do programu Viac ako peniaze
    • Vzdelávací program využíva zážitkové vzdelávanie a aktivizačné prvky vzdelávania. Cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov.
    • V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu Zmudri do škôl.
    • Spestrenie bežného vyučovania zaujímavými aktivizačnými metódami pod vedením p.uč. Mgr. Márii Majzelovej. Cieľom projektu je namiesto bifľovania zbytočných poučiek dať žiakom priestor na vyjadrenie vlastného názoru.
    • Vitajte na stránkach našej školy
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Logo a motto našej školy
    • "Dobrá škola robí človeka lepším."

     Motív Slnka symbolizuje kreativitu, dobrú energiu a radosť.
     Symbol rúk predstavuje silu spolupráce a schopnosti vedieť si vzájomne pomôcť. ;)
     • Výchovný koncert 20.3.2023 

      Výchova umením? Prečo nie. Žiaci 4.-9.ročníka sa mali možnosť netradične oboznámiť s činnosťou Konzervatória v Žiline. Prečo netradične? Program bol interaktívny a snažil sa ukázať cestu školou od prijímacích pohovorov až do absolvovania posledného ročníka.

      Na príbehu opernej divy mali žiaci možnosť preniknúť spevom ľudových piesní, operným spevom, hudbou, baletom, hovoreným slovom, skrátka všetkým, čo absolvent konzervatória musí ovládať. Zazneli nádherné piesne i árie známych i menej známych opier. Cesta byť dobrým umelcom je namáhavá, ale ak má niekto predpoklady a záujem, dá sa zvládnuť. Možno aj medzi žiakmi školy je ukrytý umelec. Uvidíme. ;)

     • Riaditeľské voľno - 24.03.2023

      Milí rodičia a žiaci,

      Riaditeľka ZŠ s MŠ Oravské Veselé Mgr. Zuzana Krúpová v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5)

      udeľuje žiakom ZŠ s MŠ dňa 24.03.2023 /piatok/ riaditeľské voľno z technických príčin.

      Ďakujeme za porozumenie.

     • Voľné pracovné miesto - Školský psychológ

      Termín nástupu: september 2023
      Informácie o pracovnom mieste:

      2634006 - Školský psychológ
      Počet voľných miest: 1

      Požiadavky na uchádzača:
      Znalosť práce s PC

      MS 365 - mierne pokročilý

      Vzdelanie:

      vysokoškolské II. stupňa - Vzdelanie v odbore psychológia

      Náplň práce:

      Psychologické poradenstvo pre žiakov a pedagogických zamestnancov pri riešení výchovných a
      vzdelávacích problémov s dôrazom na ich duševné zdravie.
      - Vyhľadávanie problémových žiakov z hľadiska školského, poznávacieho, osobnostného, emocionálneho a sociálneho vývinu.
      - Psychologická starostlivosť o nadaných žiakov a s tým súvisiaca psychologická diagnostika.
      - Psychologická starostlivosť o žiakov s problémami v učení, s poruchami správania, o žiakov
      nachádzajúcich sa v krízových životných situáciách a s tým súvisiaca psychologická diagnostika.
      - Psychologický výber žiakov do rôznych foriem špecializovaného vzdelávania a

     • TECHNICKÝ ŠIKULA

      Dňa 09.03.2023 sa uskutočnila zábavná súťaž pre mladých technikov z oravských základných škôl, určená 2-členným družstvám žiakov 7. – 8. ročníka, ktorú organizovala Stredná odborná škola polytechnická Kňažia (DK). Našu školu reprezentovali žiaci 8. ročníka: Adam Pisarčík a Ľubomír Pikula.

      Súťažilo sa na troch stanovištiach, ktoré preverili nielen logické, ale aj technické vedomosti a manuálne zručnosti.

     • Prekvapenie od našich žiakov :)

      Dnešný deň oslavujú ženy svoj sviatok, prijmite od nás kvet ako znak úcty a rešpektu! Takto krásne sa nám prihovorili dnes naši deviataci.

      Na ráno si pripravili deviataci do školského rozhlasu krátky príhovor, ktorým nás veľmi potešili. Rovnako ako prekvapenie od našich kolegov džentlmenov, ktorí nám v zborovni zanechali kvetinový odkaz ;) Ďakujeme.

     • Občianske združenie Pre školu – SPOLU

      Milí rodičia,
      Ďakujeme Vám, že aj vďaka 2% z Vašej dane, môžeme skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v našej škole
      .

      Od roku 2021 je občianske združenie Pre školu -SPOLU prijímateľom 2%. Vďaka spolupráci rodičov,
      priateľov školy, rôznych organizácii sa občianskemu združeniu podarilo prostredníctvom 2% z dane
      získať pre školu: v roku 2021 - 979,10,- € a v roku 2022- 822,77,- €

     • Bezpečne na internete

      Počas mesiaca február 2023 sme sa na hodinách Informatiky a v rámci krúžku Malí programátori zamerali aj na prevenciu nástrah na internete. Snažili sme sa našich žiakov pripraviť na zodpovednejšie používanie online technológií a mobilných telefónov. Zrealizovali sme rôzne aktivity v rámci I. aj II. stupňa.

     • ZMÚDRI DO ŠKÔL

      Žiaci 9. A triedy úspešne ukončili polročný rozvojový program Zmudri do škôl, modul Ako sa chrániť na internete. Získali diplomy o absolvovaní a naša škola sa objavila na mape inovatívnych Zmudri škôl.

      Na vyučovaní pracovali metódou 5E, ktorá zvyšuje motiváciu pri učení a hodiny sú zaujímavejšie. Úlohou žiakov bolo prísť na riešenie problému prostredníctvom kladenia otázok, pozorovania, analyzovania a vyvodzovania záverov. Prečo sa im tieto hodiny páčili? Jednak boli aktívne do hodiny zapojení, mali viac priestoru sa počas hodiny prejaviť, ale hlavne po zážitku si ľahšie zapamätali učivo a ich poznatky by tak mali byť trvácnejšie ako pri klasickom výklade.

     • Biologická olympiáda Kat. E - školské kolo

      Dňa 17.02. 2023 sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády kat.E - Poznaj a chráň, ktorého sa zúčastnilo 17 žiakov našej školy. Na okresné kolo postupujú najúspešnejší žiaci:

      Odbor Botanika: 1. miesto Tobias VNENK 6.B
      Odbor Zoológia: 1.miesto Karolína Kumorová 8.B, 2. miesto Klára Kumorová 5.A

      Blahoželáme všetkým úspešným riešiteľom a postupujúcim žiakom, želáme veľa šťastia na okresnom kole 13.4.2023 v Námestove.

     • Dejepisná olympiáda - okresné kolo

      Okresné kolo dejepisnej olympiády sa nieslo v duchu vedy a techniky. Žiaci sa stretli s novými informáciami, ktoré boli veľkým obohatením , ale zároveň veľmi náročná téma. Napriek tomu sa žiakovi Timotejovi Koptovi z 9.A triedy podarilo obsadiť krásne 3. miesto, čím urobil radosť sebe, svojej triede, pani učiteľke Majzelovej, ktorá ho pripravovala i celej škole.Gratulujeme.

     • EXPERT geniality show

      EXPERT geniality show je celoslovenská vedomostná súťaž. Jej poslaním je vzbudzovať u žiakov hlbší záujem o rôzne oblasti ľudského poznania a motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu, umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi iných škôl.

      Titul TOP EXPERT získal Filip Vajdečka zo 6.A, ktorý sa zaradil celoslovensky medzi 25% najlepších súťažiacich. Gratulujeme.

  • Partneri

    zatiaľ žiadne údaje
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 21. 3. 2023
  • Kalendár

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje