Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 3208180700 SSE-elektrika ŠJ 1294/mesiac s DPH 07.01.2023 Stredoslovenská energetika Žilina Základná škola s materskou školou Oravské Veselé 377 Mgr.Krúpová Zuzana riaditeľka školy 06.01.2023
Zmluva 3208181800 SSE-elektrika MŠ 3263/mesiac s DPH 07.01.2023 Stredoslovenská energetika Žilina Základná škola s materskou školou Oravské Veselé 377 Mgr.Krúpová Zuzana riaditeľka školy 09.01.2023
Zmluva 933726550 SSE-elektrika ZŠ 2905/mesiac s DPH 05.01.2023 Stredoslovenská energetika Žilina Základná škola s materskou školou Oravské Veselé 377 Mgr.Krúpová Zuzana riaditeľka školy 10.01.2023
Zmluva 1/2022 Dohoda o nájme TV 10/hodina s DPH 02.01.2023 Mgr.Milan Prídavok Základná škola s materskou školou Oravské Veselé 377 Mgr. Krúpová Zuzana riaditeľka školy 09.01.2023
Zmluva 2/2022 Dohoda o nájme TV 10/hodina s DPH 02.01.2023 Karol STAHOŇ Základná škola s materskou školou Oravské Veselé 377 Mgr. Krúpová Zuzana riaditeľka školy 09.01.2023
Faktúra 12/2022 FA_ŠJ Faktúry Stravovanie 12/2022 s DPH 31.12.2022 ZŠ s MŠ Oravské Veselé Mgr. Krúpová Zuzana riaditeľ školy 05.01.2023
VO: Súhrnná správa 10-12/2022 Prieskum trhu október-december/2022 s DPH 31.12.2022 ZŠ s MŠ Oravské Veselé 31.01.2023
Zmluva 19/2022-dodatok Dodatok k Zmluve o vykonaní prác s DPH 30.11.2022 DAKNA Námestovo,družstvo Základná škola s materskou školou Oravské Veselé 377 Mgr. Krúpová Zuzana riaditeľka školy 02.12.2022
Objednávka 11/2022 Objednávky 11/2022 s DPH 30.11.2022 ZŠ s MŠ Oravské Veselé Mgr. Krúpová Zuzana riaditeľka školy 12.12.2022
Faktúra 11/2022 FA_ZŠ Faktúry ZŠ s MŠ 11/2022 s DPH 30.11.2022 ZŠ s MŠ Oravské Veselé Mgr. Krúpová Zuzana riaditeľ školy 12.12.2022
Faktúra 11/2022 FA_ŠJ Faktúry Stravovanie 11/2022 s DPH 30.11.2022 ZŠ s MŠ Oravské Veselé Mgr. Krúpová Zuzana riaditeľ školy 12.12.2022
Zmluva 22/21/ 054/1323 Dohodav o zabezpečení podmienok vykonávania praxe pre UoZ s DPH 28.11.2022 UPSVaR Námestovo Základná škola s materskou školou Oravské Veselé 377 Mgr. Krúpová Zuzana riaditeľ školy 01.12.2021
Faktúra 10/2022 FA_ZŠ Faktúry ZŠ s MŠ 10/2022 s DPH 31.10.2022 ZŠ s MŠ Oravské Veselé Mgr. Krúpová Zuzana riaditeľ školy 14.11.2022
Faktúra 10/2022 FA_ŠJ Faktúry Stravovanie 10/2022 s DPH 31.10.2022 ZŠ s MŠ Oravské Veselé Mgr. Krúpová Zuzana riaditeľ školy 14.11.2022
Objednávka 10/2022 Objednávky 10/2022 s DPH 31.10.2022 ZŠ s MŠ Oravské Veselé Mgr. Krúpová Zuzana riaditeľka školy 11.11.2022
Zmluva 23/2022 Zmluva o plaveckom výcviku_2022_2 34/žiak s DPH 21.10.2022 Mestská plaváreň Tvrdošín Základná škola s materskou školou Oravské Veselé 377 Mgr. Krúpová Zuzana riaditeľ školy 26.10.2022
Zmluva 22/2022 Zmluva o spolupráci a podpore s DPH 19.10.2022 Slovenský futbalový zväz Základná škola s materskou školou Oravské Veselé 377 Mgr. Krúpová Zuzana riaditeľka školy 26.10.2022
Faktúra 9/2022 FA_ZŠ Faktúry ZŠ s MŠ 9/2022 s DPH 30.09.2022 ZŠ s MŠ Oravské Veselé Mgr. Krúpová Zuzana riaditeľ školy 10.10.2022
Objednávka 9/2022 Objednávky 9/2022 s DPH 30.09.2022 ZŠ s MŠ Oravské Veselé Mgr. Krúpová Zuzana riaditeľka školy 10.10.2022
Faktúra 9/2022 FA_ŠJ Faktúry Stravovanie 9/2022 s DPH 30.09.2022 ZŠ s MŠ Oravské Veselé Mgr. Krúpová Zuzana riaditeľ školy 10.10.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/427