• Zelená škola

    • ENVIRONMENTÁLNY  PROBLÉM

     Vznik každého problému spôsobil človek svojou bezohľadnosťou a zároveň neinformovanosťou. Ľudský vplyv na životné prostredie sa zastaviť nedá. Preto sa snažíme naše prostredie v rámci našich možností čo najviac vylepšovať a chrániť.

     V našom projekte chceme riešiť široké spektrum problémov so životným prostredím. Od odpadového hospodárstva, cez vylepšenie prostredia školy až po šetrenie energie.

     Prvý problém riešený v našom projekte sa týka každého človeka na tejto planéte - ODPAD.
     Čokoľvek čo sa nám nehodí jednoducho vyhodíme do odpadkového koša bez toho, aby sme si uvedomili, že odpad sa dá veľmi efektívne zužitkovať, že jeho cesta nemusí končiť len v spaľovni alebo na smetisku. Tým nemyslíme len papier ale aj nebezpečné monočlánky alebo PET fľaše(po zavedení zálohovania fliaš rapídne klesol plastový odpad)  V našom projekte sa snažíme riešiť nielen odpad vyprodukovaný školou ale aj odpad z domácností nás žiakov.

     Ďaľším veľkým problémom je šetrenie energie. Snažíme sa, aby straty tepla boli čo najminimálnejšie a snažíme sa aj znížiť celkovú spotrebu energie, neprekurovať miestnosti.

     Okrem daných problémov je naším cieľom vyriešiť aj otázku informovanosti žiakov o ohrozovaní a ničení nášho prostredia a tým ich nepriamo upozorniť, aby nedevastovali svojim necitlivým zásahom svoje životné prostredie. Prostredníctvom rôznych plagátov, násteniek propagujeme u žiakov aj náš projekt  - cieľom je zvýšiť jeho výslednú efektivitu.          

     Škola je pre nás  a žiakov tiež našim životným prostredím, pretože v nej trávime až 1/3 dňa, Je teda v našom záujme, aby toto životné prostredie bolo čo najkvalitnejšie. 

     Cieľom projektu je skvalitniť dané životné prostredie pre čo najpríjemnejší pocit a zníženie dosahu našej existencie na naše okolie.

     Podnikáme kroky, ktoré sú finančne nenáročné a realizovateľné v rámci našich možností. Kvalita životného prostredia ovplyvňuje kvalitu nášho zdravia a aj kvalitu nášho učenia.