• Voľné pracovné miesto: Asistent učiteľa

     Miesto výkonu práce: Základná škola s materskou školou Oravské Veselé 377, 02962

     Pracovný úväzok: 100 %

     Termín nástupu: 06.02. 2023

     Požiadavky na zamestnanca:

     Stredoškolské s maturitou - výhoda  pedagogické vzdelanie

     Znalosť práce s PC
     Word, internet - pokročilý

     Ďalšie požiadavky
     Žiadosť, profesijný životopis, motivačný list, kópie dokladov o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, vyhlásenie o bezúhonnosti môžete poslať poštou alebo e-mailom do 03.02.2023 do 12:00 hod. Ostatné doklady bude potrebné doložiť až po osobnom pohovore. Vybraní uchádzači na osobný pohovor budú kontaktovaní telefonicky alebo emailom.

     - úplné stredoškolské vzdelanie v súlade s Prílohou č.6 k Vyhláške č. 1/2020 Z.z.
     -pedagogická prax vítaná
     -prax na pozícii asistenta učiteľa pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami minimálne 1 rok
     Osobnostné predpoklady a zručnosti:
     - bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede pri vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami v súlade s ich vývinovou úrovňou
     - pomáhanie pri prekonávaní barier, ktoré plynú zo zdravotného znevýhodnenia
     - spoluorganizovanie činnosti dieťaťa počas výchovno – vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa súvisiacich s plnením školského vzdelávacieho programu
     - pomáhanie pri príprave učebných pomôcok, doučovanie žiakov v poobedňajších hodinách - pomoc pr DÚ
     - pomáhanie pri činnostiach zabezpečujúcich životosprávo- osobná hygiena, stravovanie, obliekanie

      

     Kontaktné informácie:
     Mgr. Zuzana Krúpová
     Riaditeľka školy
     e-mail: zsmsoravskevesele@gmail.com  
     tel.: 0948 063 249

      

      

      

   •