• Aktualizácia manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR - od 28.2.2022

     • Manuál je aktualizovaný  k 28.2. 2022 z dôvodu vydania nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva.

      Od pondelka 28. februára platí individuálna izolácia.Izoluje sa iba pozitívny žiak, pričom zvyšok triedy ostáva v škole.

      Aktualizovanú verziu nájdete na webovom sídle: https://www.minedu.sk/data/att/22310.pdf

      Covid opatrenia - zmeny od 28.2.2022 - jasne a stručne:

      Izolácia– platí len pre osobu pozitívne testovanú – po zistení pozitivity kontaktovať ošetrujúceho lekára. Žiak je doma v izolácii podľa pokynov lekára – zvyšok triedy pokračuje vo vyučovacom procese.

      Karanténa – týka sa osoby, ktorá bola v kontakte s pozitívne testovanou osobou. Do karantény ide žiak iba vtedy, keď má príznaky ochorenia a kontaktuje svojho lekára. Ak je žiak označený ako úzky kontakt a nemá príznaky pokračuje riadne vo vyučovaní. Trieda pokračuje vo vyučovacom procese. Osoba označená ako úzky kontakt je po kontakte s pozitívnou osobou povinná používať 10 dní rúško.

      Hromadne už triedam nebude karanténa nariaďovaná.

      Pri nástupe do školy (napr. po prázdninách), alebo ak chýba žiak viac ako tri dni (vrátane víkendu – napr. piatok + sobota + nedeľa) predkladá rodič Prehlásenie o bezpríznakovosti (Edupage, alebo vytlačené).

      Rúško:

      - v triedach nepovinné (odporúčané),

      - na chodbách – áno

      - na vyučovaní, kde dochádza k zmiešaniu žiakov rôznych tried - áno

      V prípade pozitivity žiaka je rodič povinný túto informáciu bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi.

       

     • Karneval v škole

     • Dňa 25.2.2022 sme pre žiakov pripravili karneval. Ďakujeme všetkým učiteľom, žiakom, rodičom za pestrosť masiek a výbornú zábavu. Ďakujeme ZRPŠ a pani kuchárkám, ktoré nám zabezpečili pre žiakov maškrty. 

      Víťazi sú všetci. Všetci, ktorí majú radosť v srdci. ;)

      Bolo nám veselo, čarovne, rozprávkovo... Ďakujeme!

     • Online hlasovanie o najkrajšiu karnevalovú masku

     • Milí učitelia a žiaci !!!

      Spúšťame online hlasovanie o najkrajšiu karnevalovú masku v školskom roku 2021/2022 pre II. stupeň ZŠ s MŠ Oravské Veselé. Hlasovať môžete od dnes 25.2. 2022 (piatok) do 3.3. 2022 (štvrtok).

      Stačí kliknúť na priložený link:

       

      https://forms.office.com/r/BMtticuYpG

       

      Hlasovanie prebieha cez prostredie OFFICE 365. Potrebujete vedieť svoje prihlasovacie údaje. Každý z Vás môže hlasovať iba jedenkrát.

      Môžete zahlasovať najviac za 3 karnevalové masky.

       

      V prípade nejasností prosím kontaktujte:

      Ing. Janu Slameníkovú

      Mgr. Lenku Rakovú Štrausovú.

       

      Vyhodnotenie online hlasovania bude 4.3. 2022 (piatok).

       

      Všetkým maskám držíme prsty !!!

     • Konzultačné dni pre verejnosť

     • Koordinátor prevencie:
      Poskytovanie pomoci a podporu žiakom a rodičom. 
      Prevencia rizikového správania sa žiakov na škole.

      Digitálny koordinátor: 

      Technická pomoc a podpora žiakom a rodičom nielen pri dištančnom vzdelávaní.

      Vydávanie školských čípov pre potreby dochádky a stravovania sa v škole. 

      Špeciálny pedagóg:
      Konzultačné dni pre rodičov.

     • Veselé bežky

     • Sport Club X v spolupráci s obcou Oravské Veselé a ZŠ s MŠ Oravské Veselé pozýva všetkých fanúšikov bežiek na bežecké preteky klasickou technikou spojené so zimnými súťažami pre deti a rodiny s deťmi.

     • Najkrajšia zimná stavba - vyhodnotenie

     • V mesiaci február sme vyhlásili súťaž o najkrajšiu zimnú stavbu. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili. Všetky snehové stavby, ktoré ste nám poslali, sú naozaj krásne a originálne. Bolo veľmi ťažké vybrať tú naj stavbu.

       

      1.stupeň

      1. miesto –  Anabelka Somsedíková

      2. miesto – sestry Adelka a Alžbetka Kormančíkové

      3. miesto – súrodenci Anetka, Mirko, Marek a Romanko Zboroňovci 

                          

      2.stupeň

      1. miesto – súrodenci Lilianka a Lukáš Stašákovci

      2. miesto – Paulínka Sameliaková

      3. miesto – Svetlanka Staníková

       

      Výhercom gratulujeme! Čaká na Vás prekvapenie.

      Pre všetkých ostatných „zimných stavbárov“ máme pripravenú malú sladkú odmenu.

       

                                                                                          PaedDr. Kapičáková E., Mgr. Maslaňáková G.

     • Chemická olympiáda

     • Dňa 11.02.2022 sa uskutočnilo školské kolo Chemickej olympiády.

      Na 1. mieste skončila Tatiana Kocúrová 9.A, na 2. mieste Mária Brandýsová 9.A .

      Žiačkam gratulujeme a prajeme veľa šťastia v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 25.03.2022.

                                                                                                                   PaedDr. Eva Kapičáková                               

     • Vzdelávací program - Hrdinovia FAST - 112

     • Aj deti sa môžu stať hrdinami a zachrániť život

      Naša škola sa stala súčasťou projektu Hrdinovia FAST. Zapojila sa do celosvetovej iniciatívy Hrdinovia FAST, ktorej cieľom je vzdelávať deti o príznakoch cievnej mozgovej príhody a naučiť ich zavolať prvú pomoc včas.

      Projekt Hrdinovia FAST je určený pre deti vo veku od 5 do 9 rokov, ktoré sa môžu prostredníctvom zábavných a interaktívnych animovaných materiálov spolu pod vedením ich učiteľov alebo rodičov naučiť rozpoznávať základné príznaky cievnej mozgovej príhody a volať prvú pomoc.

      Názov Hrdinovia FAST pochádza z anglickej skratky pre určenie príznakov cievnej mozgovej príhody kde F znamená tvár, A – končatina, S – reč, T – čas 

      Jeden zo štyroch z nás prekoná v živote cievnu mozgovú príhodu. Celosvetovo ide o druhú hlavnú príčinu smrti a tretiu najčastejšiu príčinu zdravotného postihnutia. Cievna mozgová príhoda sa však napriek tomu dá liečiť – ak zareagujeme včas. Ľudia, ktorí majú cievnu mozgovú príhodu potrebujú čo najrýchlejší prístup k lekárskej zdravotnej starostlivosti,“ vysvetľuje neurologička, prof. Dr. Sheila Martinová zo Svetovej organizácie pre mozgové príhody (WSO). Je preto nevyhnutné zvyšovať povedomie o príznakoch mozgovej mŕtvice a to aj u cieľovej skupiny detí.

      Základné a materské školy, ale aj jednotlivci, triedy sa môžu prihlásiť do bezplatného päťtýždňového vzdelávacieho programu Hrdinovia FAST  cez oficiálnu webovú stránku https://bit.ly/hrdinovia_112 .

     • NARIADENIE DOMÁCEJ KARANTÉNY 1.A TRIEDY

     • Milí rodičia, oznamujeme Vám, že žiaci 1.A triedy ostávajú na základe rozhodnutia RÚVZ v DK v povinnej domácej karanténe od 14.2.-19.2.2022, z dôvodu potvrdenia pozitivity žiaka.

      PRECHÁDZAME NA KOMBINOVANÝ SPÔSOB VÝUČBY.

      Žiaci, ktorí majú výnimku (prekonaní, zaočkovaní), prídu do školy.
      Žiaci, ktorí nemajú výnimku sa budú vyučovať distančne do 18.2.2022 online podľa rozvrhu.
      Do školy všetci žiaci nastúpia v pondelok 21.2.2022.

       

      *************************

      NARIADENIE DOMÁCEJ KARANTÉNY 7.A TRIEDY

      Žiaci 7.A triedy ostávajú na základe rozhodnutia RÚVZ v DK v povinnej domácej karanténe od 10.2.-14.2.2022, z dôvodu potvrdenia pozitivity žiaka.Karanténa sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov týchto žiakov.Žiaci sa budú vyučovať od dnešného dňa online podľa rozvrhu. Žiaci nastúpia do školy dňa 15.2.2022.

     • Záverečný deň - Lyžiarskeho výcviku žiakov 8. ročníka

     • 25 žiakov 8.ročníka sa pod vedením troch lyžiarskych inštruktorov zúčastnili základného lyžiarskeho výcviku, ktorý sa uskutočnil od 7.2. do 10.2.2022 na lyžiarskom svahu v Oravskom Veselom. 
      11.2.2022 - naši ôsmaci záverečný deň ukončili na vleku vo Vitanovej. 
      Prinášame vám vyhodnotenie súťaže o najlepšieho lyžiara a lyžiarky 8. ročníka.

      Tento rok sme oraganizovali  lyžiarsky výcvik pre dva ročníky, pre našich deviatakov a ôsmakov.  Tešíme sa, že sa žiakom Lyžiarsky výcvik páčil a odnášajú si z neho dobrý pocit a veľa pekných a nezabudnuteľných zážitkov. 

      Za hromadu zážitkov, nových skúseností a množstva zábavy, kroré mohli naši žiaci zažiť, ďakujeme našim skvelým učiteľom, ktorí sa pre našich žiakov tento týždeň stali inštruktormi a presvedčili ich o tom, že keď chceme naozaj niečo dosiahnuť, stačí nám na to len kúsok odvahy a snahy a môžeme urobiť naozaj veľké veci.

      Cieľ lyžiarskeho výcviku sa podarilo splniť, začiatočníci základnú techniku lyžovania zvládli a tí pokročilí si prostredníctvom názorných ukážok a rád svojich inštruktorov ešte viac zdokonalili svoje lyžiarske zručnosti. Ďalším cieľom bolo naučiť sa dodržiavať pravidlá, ktoré platia  v lyžiarskom stredisku a na svahu. Aj tento cieľ bol splnený.

      Na záver lyžiarskeho výcviku dostali všetci žiaci medailu a sladkú odmenu. Najlepší lyžiari si odniesli diplom a víťaznú medailu. 

      Ďakujeme Obecnému úradu za prípravu lyžiarskeho svahu a za ceny, ktoré pre žiakov pripravil p. starosta.

      Chceme sa poďakovať aj  reštaurácii Gól, ktorý nám zabezpečoval stravu pre žiakov. Ďakujeme.

      Ďakujeme naším skvelým inštruktorom za skvelý prístup a trpezlivosť: Vedúcemu lyžiarskeho výcviku p.uč. Mgr. Michalovi Kumorovi, a naším naj inštruktorkám Mgr. Evke Namislovskej a Mgr. Zuzke Šurínovej. 

      Ďakujeme Mgr. Lucke Stopjakovej a Mgr. Lenke Rakovej Štrausovej, ktoré nám pomohli pri organizovaní. 

       

      VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O NAJLEPŠIEHO LYŽIARA, LYŽIARKY:

      Kategória chlapci:

      1. miesto - Jakub Rusnák
      2. miesto - Šimon Kurek
      3. miesto -  Roman Resutík

      Kategória dievčatá:

      1. miesto - Terézia Šubjaková
      2. miesto - Natália Pepuchová
      3. miesto - Lenka Šimurdová
     • Valentínska pošta

     • Milí žiaci!
      Pri príležitosti sviatku sv. Valentína máme pre Vás pripravenú „valentínsku poštu“. Neváhajte a pripravte si valentínske pozdravy pre svojich kamarátov či kamarátky, ale aj pani učiteľky/učiteľov. Nezabudnite sa podpísať a uviesť, pre koho je Vaša valentínka určená, aby nezablúdila a bola odovzdaná do správnych rúk. Nahraďte sms-ky, e-maily a odkazy cez sociálne siete klasickým pozdravom. Vlastnoručne písaný text má dôležité miesto aj v dnešnej elektronickej dobe.

      Valentínky vhodíte do pripravených schránok v piatok 11. 2. , s ktorými k Vám prídu do tried naši deviataci. Rozdávať sa budú 14. 2. 2022 počas vyučovania ich adresátom.

      V pondelok ráno do 7:30 je možnosť ešte  odovzdať valentínky (hlavne naši ôsmaci, ktorí boli na lyžiarskom alebo žiaci, ktorí boli v karanténe)
                                                                                                                            

     • Bezpečne na internete

     • V dňoch 08.-11.02.2022 sme sa na hodinách Informatiky so žiakmi 2.stupňa venovali kyberšikane a vybraným online nebezpečenstvám na internete, ktoré číhajú na naše deti. Týmto sme si pripomenuli medzinárodný deň pre bezpečnejší internet.

      Žiaci si v skupinách vytvárali prostredníctvom aplikácie Mentimeter vlastné grafy - svoje vnímanie kyberšikany. Niektoré ukážky sú na fotografiách.

     • ŠKOLSKÝ KARNEVAL sa blíži

     • Milí rodičia a žiaci,
      ten rok sa tradičný karneval uskutoční v piatok 25.februára 2022.

      Karneval sa uskutoční po triedach na I. aj II. stupni. Hodnotiť sa bude aj originalita masiek. Z každej triedy postúpia do školského kola tri masky, ktoré budú súťažiť a najlepšiu masku. Tento rok budeme hlasovať za najkrajšiu masku školy online. 
      Tešíme sa, že karneval nám spríjemní fašiangové obdobie. Tak hurá do prípravy masiek školy.

     • EKO-OLYMPIÁDA

     • Naša škola sa zapojí do pilotného vzdelávacieho programu EKOOLYMPIÁDA. Naším spoločným cieľom je, aby sa naši žiaci stali aktívnymi ochrancami prírody.

      Ide o vedomostnú online hru, ktorá je určenú pre žiakov II. stupňa.

      Ako sa zapojiť? Stačí sa zaregistrovať na: https://hra.ekoolympiada.sk/

      Celý mesiac môžete trénovať, aby ste sa zorientovali akou formou sa bude súťažiť:Počas februára bude každý týždeň venovaný jednej téme.

      Marec bude súťažný mesiac:

      http://ekoolympiada.sk/pravidla/

      4.3.2022 o 9.00 hod.súťaží kategória 5.-6. ročník

      11.3.2022 o 9.00 hod. bude súťažiť 7. , 8. a 9. ročník

      Všetky dôležité informácie o súťaži nájdete na informačnej nástenke pri učebni Biológie, kde sa dočítate aj o hlavnej cene, ktorú získajú traja najlepší žiaci v každej kategórii.Jarné a letné mesiace budeme pokračovať v napĺňaní cieľa priamo v teréne. 

      Čaká nás veľa práce ;)

     • Svetový deň pre bezpečný internet - 8.2.2022

     • V utorok 8. februára 2022 si pripomenieme SVETOVÝ DEŇ PRE BEZPEČNÝ INTERNET. 

      V dnešnej dobe nachádzajú žiaci na internete miesto, kde môžu nájsť odpovede na svoje zvedavé otázky a takisto uplatniť svoju tvorivosť. Vo vzdelávaní si však uvedomujeme aj určité nástrahy, ktoré našim žiakom na internete hrozia, a preto ich učíme, aby pri používaní online médií dokázali kriticky uvažovať. 

      Bezpečnosť na internete, alebo e-bezpečnosť, zahŕňa základné princípy používania online nástrojov a zdrojov. 

      Žiaci  si o bezpečnosti na internete pripomenú na vyučovacích hodinách informatiky. V prípade záujmu si tiež môžete pozrieť zaujímavé videá, ktoré vám poradia ako sa chrániť pri používaní internetu.

      Linky na svetový deň pre bezpečnosť internetu

      1. https://www.youtube.com/watch?v=InHj-StVTCY
      2. https://edu.ceskatelevize.cz/video/6026-internetova-bezpecnost

      Zmyslom je upozornenie na ochranu súkromných údajov na internete, najmä na webových stránkach sociálnych sieti. Mnohé spoločnosti podpísali Zásady pre bezpečnejšie sociálne siete a umožnili tak užívateľom ľahšie meniť nastavenia ochrany súkromia.