• Výchovný koncert 20.3.2023 

     • Výchova umením? Prečo nie. Žiaci 4.-9.ročníka sa mali možnosť netradične oboznámiť s činnosťou Konzervatória v Žiline. Prečo netradične? Program bol interaktívny a snažil sa ukázať cestu školou od prijímacích pohovorov až do absolvovania posledného ročníka. 

      Na príbehu opernej divy mali žiaci možnosť preniknúť spevom ľudových piesní, operným spevom, hudbou, baletom, hovoreným slovom, skrátka všetkým, čo absolvent konzervatória musí ovládať. Zazneli nádherné piesne i árie známych i menej známych opier. Cesta byť dobrým umelcom je namáhavá, ale ak má niekto predpoklady a záujem, dá sa zvládnuť. Možno aj medzi žiakmi školy je ukrytý umelec. Uvidíme. ;)

     • Medzinárodná výtvarná súťaž Detská mapa sveta

     • Geografický ústav SAV vyhlásil ďalší ročník medzinárodnej súťaže Detská mapa sveta 2023.  Témou tohtoročného ročníka je Mapa môjho budúceho sveta. Kresby v 4 kategóriách museli mať jasné a zrozumiteľné posolstvo. Obrázky mohli byť znázornené tradičnými metódami alebo počítačovou grafikou.

      Z našej školy sme zaslali 15 súťažných prác žiakov 2.-7.ročníka v II. a III. kategórii. Držíme palce našim výtvarníkom.

      Mgr.Róbert Repka

       

     • MAJSTROVSTVÁ ORAVY V KLASICKÝCH ŠÍPKACH

     • Uplynulý víkend sa v našej obci uskutočnili už v poradí 4.majstrovstvá Oravy v klasických šípkach. 
      Súťažilo sa v rôznych kategóriách. Súťaže sa zúčastnili aj viacerí žiaci našej školy, ktorí nás reprezentovali v juniorskej kategórii  U13 .​​​​​​​

      Žiakom sa veľmi darilo, o čom svedčia aj výsledky:

      1.miesto  – Šimon Janotka, 7.A – Majster Oravy

      2. miesto – Patrik  Resutík, 7.B – Vicemajster Oravy

      4.miesto – David Ruľák, 7.A

      Ďakujeme žiakom za úspešnú reprezentáciu školy a veríme, že tento šport pritiahne aj ďalších žiakov, pretože súťaž v hádzaní šípok nie je len o presnosti hodu na terč, ale rozvíja aj logické či kombinatorické myslenie ako aj matematické zručnosti sčítania, odčítania a násobenia čísel.

      Mgr. Katarína Resutíková

     • Súťaž v rýchlosti skladania Rubikovej kocky 3x3x3

     • Rubikova kocka je mechanický hlavolam, ktorý v roku 1974 vynašiel maďarský sochár a architekt Ernő Rubik. Bol výnimočne obľúbený v 70. a 80. rokoch 20. storočia, keď sa vyrábal v miliónových sériách. Dňa  15.3.2023 sa na našej škole uskutočnil 3.ročník  súťaž v rýchlosti skladania Rubikovej kocky 3x3x3.

      Do súťaže sa prihlásilo 27 žiakov 1.-9. ročníka (12 dievčat, 14 chlapcov), ktorí vedia poskladať  nielen Rubikovú kocku 3x3 ale  niektorí aj 2x2, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, megamix, sguare-1 alebo pyramix.

      Najlepší žiaci školy postupujú do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 16.04.2023. Regionálne kolo organizuje naša škola v priestoroch KD. Tešíme sa žiaci na vaše výkony ;)

      V školskom roku 2022/2023 sa naši žiaci umiestnili nasledovne:

      KOCKA 3x3

      Kategória CHLAPCI:

      1.stupeň:

      1. miesto:  Adam Vajdečka, 3.A

      2.miesto: Adam Sirotiar, 3.B

      3.miesto: Matej Pisarčík, 4.A

      2.stupeň:

      1.miesto: Filip Vajdečka, 6.A

      2.miesto: Jakub Rusnák, 9.A

      3.miesto: Timotej Kopta, 9.A

      Kategória DIEVČATÁ:

      1.stupeň:

      1.miesto: Andrea Sochuliaková, 4.A

      2.miesto: Nina Šimurdová, 4.A

      3.miesto: Viktória Janotková, 4.A

      2.stupeň:

      1.miesto: Laura Kvasničáková, 7.A

      2.miesto: Laura Riegerová, 7.A

      3.miesto: Martina Sameliaková, 5.A

      KOCKA 2x2 – Jakub Rusnák, 9.A

      PYRAMIX – Šimon Janotka, 7.A

       

      MAJSTER ŠKOLY: Timotej Kopta, 9.A –  14 rôznych typov kociek + 3x3x3 skladá so zaviazanými očami

      Ďakujeme za pomoc pri miešaní Rubikovej kocky Jakubovi Rusnákovi, Timotejovi Koptovi ktorí zabezpečili, že všetci žiaci mali rovnako zamiešanú kocku.

      Mgr. Veronika Kureková, Mgr. Katarína Resutíková

     • Riaditeľské voľno - 24.03.2023

     • Milí rodičia a žiaci,

      Riaditeľka ZŠ s MŠ Oravské Veselé Mgr. Zuzana Krúpová v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5)

      udeľuje žiakom ZŠ s MŠ dňa 24.03.2023 /piatok/ riaditeľské voľno z technických príčin.

      Ďakujeme za porozumenie.

      Mgr. Zuzana Krúpová
      riaditeľka školy

     • Voľné pracovné miesto - Školský psychológ

     • Termín nástupu: september 2023
      Informácie o pracovnom mieste:

      2634006 - Školský psychológ
      Počet voľných miest: 1

      Požiadavky na uchádzača:
      Znalosť práce s PC

      MS 365 - mierne pokročilý

      Vzdelanie:

      vysokoškolské II. stupňa - Vzdelanie v odbore psychológia

      Náplň práce:

      Psychologické poradenstvo pre žiakov a pedagogických zamestnancov pri riešení výchovných a
      vzdelávacích problémov s dôrazom na ich duševné zdravie.
      - Vyhľadávanie problémových žiakov z hľadiska školského, poznávacieho, osobnostného, emocionálneho a sociálneho vývinu.
      - Psychologická starostlivosť o nadaných žiakov a s tým súvisiaca psychologická diagnostika.
      - Psychologická starostlivosť o žiakov s problémami v učení, s poruchami správania, o žiakov
      nachádzajúcich sa v krízových životných situáciách a s tým súvisiaca psychologická diagnostika.
      - Psychologický výber žiakov do rôznych foriem špecializovaného vzdelávania a sledovanie ich ďalšieho
      školského vývinu.
      - Psychologické poradenstvo pri profesijnej orientácii, pri voľbe povolania.
      - Príprava a realizácia terapeutických a reedukačných programov, programov na rozvoj osobnosti a
      medziľudských vzťahov.
      - Poradensko-konzultačná pomoc pedagogickým zamestnancom orientovaná na využívanie psychologických poznatkov vo výchovnom a vzdelávacom procese.
      - Predkladanie návrhov a podnetov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce školy.

      Informácie pre uchádzača:

      Pracovný pomer na určitú dobu: 
      Počet mesiacov: 12
      Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom):  od 1200 € a  plus záleži od odbornosti a praxe

      Adresa školy: 

      Základná škola s materskou školou
      Oravské Veselé 377, 02962

      Kontaktná osoba:

      Mgr. Zuzana Krúpová/RŠ
      Tel.: 0948063249

      Mgr. Mária Čierna/ZRŠ
      Tel.: 0918162111
      email.: zsmsoravskevesele@gmail.com

     • Testovanie 9 - školský rok 2022/2023

     • Dňa 22. marca 2023 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9 – 2023.

      Žiaci  budú testovaní z predmetov matematika a  slovenský jazyk a literatúra.

      Bližšie informácie k Testovaniu 9 - 2023 nájdete na stránke:

      https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

      Harmonogram-pre-ziakov.pdf

      Našim deviatakom prajeme úspešné zvládnutie testov !!!

      Náhradný termín testovania je 04. a 05. apríl 2022 (utorok, streda) v školách, ktoré určí príslušný regionálny úrad školskej správy (RÚŠS) v spolupráci s NIVaM.

     • TECHNICKÝ ŠIKULA

     • Dňa 09.03.2023 sa uskutočnila zábavná súťaž pre mladých technikov z oravských základných škôl, určená 2-členným družstvám žiakov 7. – 8. ročníka, ktorú organizovala Stredná odborná škola polytechnická Kňažia (DK). Našu školu reprezentovali žiaci 8. ročníka: Adam PisarčíkĽubomír Pikula.

      Súťažilo sa na troch stanovištiach, ktoré preverili nielen logické, ale aj technické vedomosti a manuálne zručnosti.

      Úlohou žiakov bolo v priebehu 180 minút čo najrýchlejšie vyriešiť zadané technické a logické úlohy a následne preukázať manuálne zručnosti pri zostrojení jednoduchého výrobku – dreveného rapkáča – podľa priložených výkresov a s pomocou určeného pracovného náradia. 

      Žiaci počas súťaže preukázali schopnosť spolupracovať, efektívne si rozdeliť úlohy a domov si odnášali nové skúsenosti a vecné odmeny.

      Mgr. Lucia Stopjaková

     • Prekvapenie od našich žiakov :)

     • Dnešný deň oslavujú ženy svoj sviatok, prijmite od nás kvet ako znak úcty a rešpektu! Takto krásne sa nám prihovorili dnes naši deviataci. 

      Na ráno si pripravili deviataci do školského rozhlasu krátky príhovor, ktorým nás veľmi potešili. Rovnako ako prekvapenie od našich kolegov džentlmenov, ktorí nám v zborovni zanechali kvetinový odkaz ;)  Ďakujeme.

      Dnešný deň 8.3. si pripomíname Medzinárodný deň žien  - často označovaný skratkou MDŽ.

      Je  to medzinárodne uznávaný sviatok stanovený k výročiu štrajku
      40 000 newyorských žien, ktoré bojovali za svoje práva.

      Vyjadriť žene, že je výnimočná a vzácna nie je nikdy zbytočné. Tento deň sa oslavuje preto, že silné ženy v minulosti bojovali za svoje práva a preto je dnes postavenie žien v spoločnosti také, aké je. Žena, jemná, nežná no silná a nezastaviteľná. Preukážte jej úctu a uznajte, že je úžasná taká aká je. Tento deň je na to stvorený - je to predsa deň všetkých žien.

      Milí spolužiaci,

      Nielen v dnešný deň,

      zaželajte všetkým  ženám len to najlepšie, veď ženy vnášajú do života hodnoty a zároveň ochraňujú rodinu, sú milujúce matky, manželky a babky, sú plné pokory a ľudského dobra.

      Naši učitelia urobili krásne gesto, pani učiteľky zastúpili dnešný deň na dozore cez prestávky.

      Milí žiaci, akým gestom spríjemnite dnešný sviatok   pani učiteľkám, pani upratovačkám, pani kuchárkam, maminkám babkám, ženám ?

      Vždy majte chlapci na pamäti, že žena je krehká bytosť, treba ju chrániť a pomáhať jej.

     • Občianske združenie Pre školu – SPOLU

     • Milí rodičia,
      Ďakujeme Vám, že aj vďaka 2% z  Vašej dane, môžeme skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v našej škole
      .

      Od roku 2021 je občianske združenie Pre školu -SPOLU prijímateľom 2%. Vďaka spolupráci rodičov,
      priateľov školy, rôznych organizácii sa občianskemu združeniu podarilo prostredníctvom 2% z dane
      získať pre školu: v roku 2021 - 979,10,- € a v  roku 2022- 822,77,- €

      Cieľom tohto združenia je zlepšovať materiálne a finančné podmienky výchovno - vzdelávacieho procesu, podieľať sa na spolufinancovaní školských súťaží,podporovať talentovaných žiakov, spolupracovať pri zabezpečovaní domácich aj zahraničných projektoch

      Zo získaných financií sa nám podarilo:
      - prispieť k skvalitneniu PC sietí na našej škole
      - zakúpiť knižné odmeny pre žiakov
      - podporiť školské súťaže vecnými cenami (Zimná stavba, Kráľ čitateľov,...)
      - podporiť školské súťaže štartovným jednotlivým žiakom (Expert geniality show, YPSILON...)
      - zakúpiť netradičné pomôcky na vyučovanie Chémie
      - zakúpiť 20 ks rámikov Logico picolo – skvalitnenie vyučovania
      - finančne podporiť oddychové kútiky na škole (nákupy nálepiek na podlahu, šachové kútiky, TV kútik)
      - podporiť rozvoj logického myslenia žiakov - zakúpením 12 ks šachových súprav pre Materskú školu)
      - zakúpiť drevené počítadla našim prváčikom
      - podporiť akciu – Deň otcov


      Pevne veríme, že aj v kalendárnom roku 2023 budeme môcť naďalej zlepšovať materiálne a finančné
      podmienky výchovno – vzdelávacieho procesu našich žiakov v škole.


      Ďakujeme všetkým, že svojimi 2% skvalitňujete vzdelávanie našich žiakov.

      Tlačivo 2%

       

                                                                                                                                                   Mgr. Zuzana Krúpová
                                                                                                                                                         riaditeľka školy

     • Bezpečne na internete

     • Počas mesiaca február 2023 sme sa na hodinách Informatiky a v rámci krúžku Malí programátori zamerali aj na prevenciu nástrah na internete. Snažili sme sa našich žiakov pripraviť na zodpovednejšie používanie online technológií a mobilných telefónov. Zrealizovali sme rôzne aktivity v rámci I. aj II. stupňa.

       

      Veľa sme diskutovali na danú tému, čo by mali vedieť o internete, aké pravidlá by mali na internete dodržiavať, popísali sme si aj nebezpečenstvá, ktoré hrozia. So žiakmi sme však vyzdvihli aj mnohé pozitíva, ktoré nám priniesli digitálne technológie. V rámci projektu www.ovce.sk sme sledovali poučné rozprávky, ktoré pôsobia ako prevencia a žiakom vtipne nastavujú zrkadlo ich nevhodného správania sa. Vo vzdelávacej platforme www.kozmix.sk sme si so žiakmi I. stupňa zas overili pochopenie získaných informácií a ich uplatnenie v bežnom živote. “Robin” (seriál RTVS) ukázal žiakom nevšedné dobrodružstvo a ešte nevšednejšie rozuzlenie príbehu. Tento psí hrdina podáva deťom návody, ako sa zachovať v nečakaných situáciách.

      Starší žiaci si otestovali svoje znalosti v kvíze o digitálnej bezpečnosti, vytvorenom odborníkmi na internetovú bezpečnosť z Avastu v spolupráci s youtuberom Selassiem. Informácie o bezpečnosti na internete si utvrdili pozretím veľmi podnetných a zábavne natočených videí od zmudri.sk.

      Užitočné linky, ktoré môžu poradiť rodičom a pomôcť v rôznych situáciách súvisiacich s používaním digitálnych technológií:

      1.stupeň

      Animovaný seriál o digitálnej bezpečnosti
      ttps://bezpecnenanete.eset.com/sk/tag/hey-pug/

      Zvieracia galaxia Animália - ako bezpečne surfovať na nete
      ttps://bezpecnenanete.eset.com/sk/tag/animalia-8/

      2.stupeň

      Vzdelávací portál plný praktických video kurzov pre školy, učiteľov a študentov
      https://zmudri.sk/

      Online kurz od Selassieho a Avastu
      https://www.avast.com/sk/besafeonline/online-kurz

      Vyučujúci INF

     • ZMÚDRI DO ŠKÔL

     • Žiaci 9. A triedy úspešne ukončili polročný rozvojový program Zmudri do škôl, modul Ako sa chrániť na internete.  Získali diplomy o absolvovaní a naša škola sa objavila na mape inovatívnych Zmudri škôl.

      Na vyučovaní pracovali metódou 5E, ktorá zvyšuje motiváciu pri učení a hodiny sú zaujímavejšie. Úlohou žiakov bolo prísť na riešenie problému prostredníctvom kladenia otázok, pozorovania, analyzovania a vyvodzovania záverov. Prečo sa im tieto hodiny páčili? Jednak boli aktívne do hodiny zapojení, mali viac priestoru sa počas hodiny prejaviť, ale hlavne po zážitku si ľahšie zapamätali učivo a ich poznatky by tak mali byť trvácnejšie ako pri klasickom výklade.

      Internet je presne ako oheň. Dobrý sluha, ale zlý pán. Vieme na ňom nájsť množstvo informácii, zabávať sa, rozprávať sa priateľmi, vzdelávať sa, počúvať hudbu ...

      Na druhej strane vie priniesť aj mnoho zlého. Závisť druhým, pocit menejcennosti, osamelosť, ukradnuté osobné údaje ale aj ubližovanie v podobe kyberšikany.

      Deviataci, nech vám vaše poznatky z tohto vzdelávania pomôžu z internetu urobiť dobrého sluhu a nie pána!

      Mgr. Mária Majzelová

     • 21. 2. Medzinárodný deň materinského jazyka

     • „Ó, mojej matky reč je krásota,
      je milota, je rozkoš, láska svätá...“

      Týmto krásnym vyznaním vyjadril velikán slovenskej literatúry vzťah k rodnej reči. Citát Pavla Országha-Hviezdoslava sme si zvolili ako motiváciu na našej škole ku Dňu materinského jazyka. Lásku k svojmu jazyku si môžeme uctiť práve 21. februára, ktorý je vyhlásený za Medzinárodný deň materinského jazyka.


      Tento dátum vyhlásila 30. Generálna konferencia Organizácie spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) v novembri 1999 a po prvý raz sa oslavoval 21. februára 2000. Pripomenutie, poznávanie a zvyšovanie úrovne ovládania a používania spisovného slovenského jazyka a zároveň zvyšovanie povedomia  v oblasti jazykovej kultúry nášho národa bolo cieľom realizácie zaujímavých aktivít na našej škole.

      Je dôležité poznať, vážiť si a pestovať svoju materinskú reč. Počuli ste už o tom, že každé dva týždne zanikne jeden jazyk spolu so svojím kultúrnym dedičstvom? Možno by takýto osud postihol aj našu slovenčinu, keby nebola hŕstka nadšencov, ktorí mali dosť odvahy a pevnej vôle, aby sa tak nestalo. Práve život a činnosť Ľ. Štúra a štúrovcov sme si v súvislosti s Medzinárodným dňom materinského jazyka pripomenuli tento týždeň na hodinách SJL.

      Vyučujúci na I. aj II. stupni si pripravili pre žiakov zaujímavé aktivity, veď posúďte aj sami.

       

      Naši prváci doteraz naučené písmená požili pri prepise básne Slovenčina - moja láska od spisovateľky Márie Haštovej. Básničku doplnili vlastnou ilustráciou.

      2.A si žiaci precvičovali cez interaktívnu tabuľu a pracovné listy tvrdé a mäkké spoluhlásky, na čítaní pracovali s textami slovenských autorov.

      Žiaci 2. B si tento deň pripomenuli prepisom básne Slovenčina od spisovateľa Štefana Moravčíka.
      Odkaz z básne o poklade, ktorý má v sebe matkino srdce, malí druháci dotvorili vlastnou ilustráciu.

      Žiaci 3. ročníka si pripravili 4 aktivity, týkajúce sa tejto témy:

      1. aktivita: práca na tému Po stopách umenia venovaná Ľubomírovi Feldekovi (vyhľadávanie zašifrovaných diel v texte) a práca s časopisom Slniečko (oboznámenie sa s ľudovou slovesnosťou),
      2. aktivita: vypracovanie PL so zábavnými doplňovačkami a krížovkami k téme vybrané slová,
      3. aktivita: žiaci recitovali básničky, ktoré sa naučili na hodinách čítania,

      4. aktivita: zábavné hry na interaktívnej tabuli k téme vybraných slov.

      4.A si na hodine slohu pripomenuli veľký význam materinského jazyka, žiaci napísali krátku slohovú prácu o rodnej reči a v knižnici si práce spoločne vyhodnotili.

      4.B  robili kvíz "MILUJEM SLOVENČINU", prečítali si báseň od M. Rúfusa Modlitba za Slovensko, ktorú potom  prepisovali na papier.

      5.A sa počas vyučovacej hodiny stala účastníkmi súťaže RISKUJ! a hravou formou si zopakovali vedomosti z oblasti ľudových piesní, rozprávok, prísloví, porekadiel, pranostík a literárnej terminológie. Jednotlivým skupinám sa darilo veľmi dobre. Žiaci zaktivizovali svoje vedomosti, zvolili stratégiu a odhodlane sa pustili do súťaženia.

      5.B si zasa prostredníctvom pravopisných doplňovačiek zopakovala pravopis vybraných slov a žiaci sa stali autormi moderných rozprávok.

      Žiaci 6.A a 8.B triedy pracovali v skupinách. Vyhľadávali v kvíze správne spisovné výrazy, hlaholikou napísali mená členov skupiny. Potom v tajnej šifre zaznamenali citát o potrebe spisovného jazyka. Zahrali sa aj na spisovateľov. Zo sociálnej balady Zuzanka Hraškovie vytvorili rozprávku. V ďalších úlohách vytvorili plagát na podporu čítania kníh a príspevok do triednych novín.

      6.B tvorili pojmovú mapu, ktorá približuje ľudovú slovesnosť. Žiaci pracovali v skupinách, kde mal každý svoju úlohu. Jedna skupina tvorila pojmovú mapu, druhá skupina pripravovala príklady na krátke formy ľudovej slovesnosti a tretia skupina zhromaždila názvy niektorých ľudových piesní a výtvarne zobrazovali ďalšie formy, prvky ľudovej slovesnosti.

      Siedmaci porovnávali krásu slovenského slova v minulosti a dnes. V projektoch písali a kreslili slová podľa dobového výskytu: archaizmy, historizmy, neologizmy a tiež aj nárečové slová, s ktorými sa stretli pri čítaní poviedok našich spisovateľov. Žiaci si uvedomili, že slovenská reč v každom období bola originálna a krásna.

      Trieda 8.A sa vrátila do obdobia romantizmu a v krojoch a kostýmoch zarecitovala báseň o slobode Mor ho! Žiaci sa pri tom naučili, že sloboda je dar, o ktorý treba bojovať a že si máme vážiť všetko, čo nám vybojovali naši predkovia. Každý národ má právo na svoju reč a na svoju krajinu. Túto báseň sme zvečnili do krátkeho videoklipu, ktorý si môžete pozrieť na stránke školy.

      Deviataci si pripravili rozhlasovú reláciu o význame tohto dňa. Dostali sa aj do pozície redaktorov a vydali "SLOVENSKJE NÁRODŇJE NOVINI" napísané štúrovským pravopisom, čím sa splnil ich sen o nepoužívaní "y/ý". Hádali frazeologické hádanky, rozvíjali si čitateľskú gramotnosť a svoje vedomosti o osobnosti Ľudovíta Štúra si overili vo vedomostnom kvíze.


       

      Vyučujúci SJL na I. a II. stupni

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo II. stupeň

     • Dňa 15. februára sa uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčastnilo 35 najlepších recitátorov triednych kôl druhého stupňa. Recitátori prednášali veselé, úsmevné, no aj vážne a smutné príbehy a básne. Žiaci predviedli svoj talent a recitátorské zručnosti.

      VYHODNOTENIE

      II. kategória (5. – 6. ročník)

      Poézia:

      1. miesto: Evamária Frančáková, 5.A

      Próza:

      2. miesto: Natália Kureková, 5.B

      3. miesto: Andrea Kocúrová, 6.A

      III. kategória (7. – 9. ročník)

      Poézia:

      1. miesto: Vanesa Gudjončíková, 7.A

      2. miesto: Paulína Sameliaková, 9.A

      3. miesto: Ivana Stopjaková, 7.B

      Cena poroty: Matej Sameliak, 7.B

      Próza:

      1. miesto: Blažej Pekarčík, 7.A

      2. miesto: Ivana Labjaková, 8.A

      3. miesto: Jaroslav Zavoďan, 9.A

      Cena poroty: Vanesa Ruľáková, 8.B

      Víťazom jednotlivých kategórií srdečne blahoželáme.

       

      Vyučujúci SJL

     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo - I. stupeň ZŠ

     • Dňa 15.2.2023 na našej škole ako každoročne prebehlo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Je to súťaž, v ktorej žiaci ukážu svoje schopnosti v prednese poézie a prózy. 

      V kategórii ročníkov 2.-4.roč. bolo prihlásených 22 žiakov ( 8 za 2.ročník ,8 za 3.ročník,4 za štvrtý ročník). Žiaci boli hodnotení za samotný prednes aj výber ukážky.

      Umiestnenie bolo nasledovné:

      Próza:

      1.miesto Lucia Gabrielová, 3.B
      2.miesto Tímea Tatarková, 3.B
      3.miesto Nela Jankolová, 3.A

      Poézia:

      1.miesto Yvonne SAMELIAKOVÁ, 3.A
      2.miesto Laura Pindiaková,3.B
      3.miesto Eliška Joštiaková, 3.A

      Mgr. Gabriela Klusová

     • Biologická olympiáda Kat. E - školské kolo

     • Dňa 17.02. 2023 sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády kat.E - Poznaj a chráň, ktorého sa zúčastnilo 17 žiakov našej školy. Na okresné kolo postupujú najúspešnejší žiaci:

      Odbor Botanika:  1. miesto Tobias VNENK  6.B
      Odbor Zoológia:  1.miesto Karolína Kumorová  8.B, 2. miesto Klára Kumorová  5.A

      Blahoželáme všetkým úspešným riešiteľom a postupujúcim žiakom, želáme veľa šťastia na okresnom kole 13.4.2023 v Námestove.

      Vyučujúci BIO

     • Dejepisná olympiáda - okresné kolo

     • Okresné kolo dejepisnej olympiády sa nieslo v duchu vedy a techniky. Žiaci sa stretli s novými informáciami, ktoré boli veľkým obohatením , ale zároveň veľmi náročná téma. Napriek tomu sa žiakovi Timotejovi Koptovi z 9.A triedy podarilo obsadiť krásne 3. miesto, čím urobil radosť sebe, svojej triede, pani učiteľke Majzelovej, ktorá ho pripravovala i celej škole.Gratulujeme.

     • Olympiáda z Anglického jazyka - okresné kolo

     • Dňa 19.1.2023 sa v Námestove konalo okresné kolo olympiády z anglického jazyka, na ktorom sa zúčastnili aj dvaja žiaci z našej školy – Oliver Štrauz z 8.A a Matej Kozoň zo 7.B . Chlapcom sa podarilo aj medzi silnou konkurenciou, byť úspešnými riešiteľmi, pričom Matej Kozoň sa umiestnil na peknom 2. mieste. Od prvého miesta ho delilo len zopár desatinných bodov.

      Obom chlapcom gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej školy.

      Mgr. Eva Namislovská

     • EXPERT geniality show

     • EXPERT geniality show je celoslovenská vedomostná súťaž. Jej poslaním je vzbudzovať u žiakov hlbší záujem o rôzne oblasti ľudského poznania a motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu, umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi iných škôl.

      Titul  TOP EXPERT získal Filip Vajdečka zo 6.A,  ktorý sa zaradil  celoslovensky medzi 25% najlepších súťažiacich. Gratulujeme.

      Súťaž EXPERT spočíva vo vypracovaní testu z dvoch súťažných tém. Témy ponúkané v školskom roku 2022/2023 boli: Od Dunaja k Tatrám, Svetobežník, Mozgolamy, DO you speak English?, Tajomstvá prírody a Góly, body, sekundy. Na vypracovanie otázok mali súťažiaci 60 minút čistého času.

      30.11.2022 sa aj naši žiaci 5.-9.ročníka zúčastnili súťaže EXPERT geniality show, všetci zúčastnení získali účastnický diplom a pero.

      Štartovné pre všetkých súťažiacich bolo uhradené z Občianskeho združenia Pre školu - Spolu.