• Olympijský deň pri príležitosti Medzinárodného dňa detí

     • Deň detí sme tento rok oslávili v piatok 3. júna.  Oslávili sme ho v duchu olympijských hier „Spoločne za lepší svet“ v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom. Dnešný deň otvorila pani riaditeľka slávnostným ceremoniálom.  Vypočuli sme si olympijskú hymnu a pripomenuli symboly, heslo, princípy a hodnoty olympijských hier.

      Žiaci I. stupňa sa ráno presunuli na Ihrisko, kde im  pani učiteľky pripravili športové súťaže. Na stanovištiach pomáhali aj naši ôsmaci, ktorí dostali od pani učiteliek pochvalu.

      Žiaci súťažili v rýchlosti,  presnosti a vytrvalosti. Na konci športového dňa boli najlepší žiaci ocenení medailou, darčekom a sladkosťou.

      Žiaci  II. stupňa dnešný deň strávili na multifunkčnom ihrisku a v telocvični. Žiaci súťažili v rôznych športových disciplínach – skok do diaľky, skok z miesta, prekážkový beh, šprint, Hod medicimbalom, výdrž v zhybe a nakoniec si chlapci zahrali futbal a dievčatá vybíjanú. Na stanovištiach pomáhali deviataci, ktorých musíme pochváliť. Každý jeden prispel k tomu, aby si dnešný deň užili všetci žiaci. 

      V závere olympijského dňa boli najlepší žiaci ocenení medailou, darčekom a sladkosťou.

      Ďakujeme ZRPŠ za kofolu, zmrzlinu a sladkosti. Kofolu pre I. stupeň daroval DHZ Oravské Veselé. Ďakujeme tiež  p. Balcerčíkovi za sponzorský dar.

      Všetci sme si dnešný deň  užili a pokúsili vydať zo seba čo najviac.  Dnešný deň splnil svoj cieľ – všetci sme videli, že keď ľudia ťahajú spolu a pomáhajú si – dokážu oveľa viac. Dokážu urobiť svet lepším.

      Ďakujeme každému jednému z Vás!

     • Rozprávkový Oravský hrad s 3.A

     • Dňa 2. júna 2022 sme sa konečne dočkali spoločného výletu na „Rozprávkový Oravský hrad“, kde sme plnili úlohy, hľadali farby dúhy. Splnili sme všetky úlohy a ešte máme možnosť vyhrať pri záverečnom losovaní. Držíme si palce!!!!

      Ešte sme navštívili Múzeum historických kočov a saní. Bola to nádherné prehliadka kočov a saní z rôznych krajín a na rôzne príležitosti.

      Výlet sme zvládli bez akýchkoľvek problémov a šťastne sme sa vrátili domov aj s utrateným vreckovým.

      Tešíme sa na ďalší výlet.

                                                                           Mgr. Darina Škarbová

     • DISCO PÁRTY

     •  

      Dňa 1. júna na MDD naši deviataci pripravili pre žiakov školy dlho očakávanú Disco párty. Zábava bola skvelá!

      Za krásnehodnotné ceny do tomboly úprimne ĎAKUJEME sponzorom: Obecný úrad Oravské Veselé, firmám Dav - Pmont s.r.o., MDMM s.r.o., BigMat Sumegastav, Coop Jednota Námestovo, U – MAX spol. s.r.o. Námestovo, Materasso s.r.o., EM Laser s.r.o., Kvetinárstvo  G. Telúchová, Sport Club X, Reštaurácia Gól, Pizzeria Zion, Veselé Papiernictvo, Čalúnnictvo P. Kyrcz, Veselovci s.r.o., potraviny Fresh p. Sochová, potraviny Fresh p. Pisarčíková, Zmrzlina Marianna p. J.Sumegová, potraviny p. Fernéza, takisto srdečná vďaka patrí aj: p. M. Riegerovej, p. A. Jankolovi, p. A. Kozákovej a všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli.

      Triedne učiteľky 9.A, 9.B triedy

      PaedDr. Eva Kapičáková, Mgr. Mária Majzelová

     • Piataci na výlete v Banskej Bystrici a Harmanci

     • Dňa 27. mája sme sa so žiakmi 5.A a  5.B zúčastnili koncoročného výletu v Banskej Bystrici a Harmanci. V Banskej Bystrici sme si po skupinkách pozreli rozhlasové a televízne štúdio RTVS, kde si niektorí žiaci vyskúšali uviesť spot vtelevízii. Zúčastnili sme sa vzdelávacieho programu CESTOVANIE V ČASE v expozícii Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici Matejov dom, kde si na vlastnej koži (v historických kostýmoch) vyskúšali, ako sa žilo ich rovesníkom v rôznych historických obdobiach.

      Absolvovali sme prehliadku mesta Banská Bystrica,  spoznali sme mesto ako staré banské mesto a mesto, v ktorom sa začalo Slovenské národné povstanie. Putovali sme pamiatkami mesta od najstarších čias až po súčasnosť. Nezabudli sme ani na zaujímavosti mesta ( cechy, kde žil kat, prečo sú pri všetkých bránach reťaze, prečo je Hodinová veža šikmá...) Nakoniec sme sa vydali do Harmaneckej jaskyne, kľukatým chodníčkom sme zvládli zdolať výškový rozdiel 260m a  v  jaskyni viac než 1000 schodov.  

      Tento výlet bol nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých, ktorí sa ho zúčastnili. Splnil nielen poznávací, náučný charakter, ale zároveň sme si utužili priateľstvá a vzťahy. 

      Ing. Janka Slameníková, Mgr. Róbert Repka