• Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 31.1.-3.2.2022

     • I.stupeň nastúpi do školy zajtra 31.1.2022 a bude sa vyučovať prezenčne (v škole), 

      II.stupeň sa bude vyučovať dištančne (online) podľa aktuálneho rozvrhu z dôvodu vysokej pozitivity pedagógov

      V stredu 2.2.2022 v čase 6:45-17:00 - bude výdaj AG samotestov pri hlavnom vchode, po dohode s triednym vyučujúcim AG samotesty môže vyzdvihnúť aj poverená osoba

      31.1.2022 – Žiaci dostanú výpis známok prostredníctvom Edupage.

      4.2.2022 – Polročné prázdniny

      V dňoch 1.2. - 5.2.2022 – sa uskutoční pre žiakov 9. ročníka lyžiarsky výcvik.

      Vedúci Lyžiarskeho výcviku: Mgr. Michal Kumor

      ŠKD – 1. ročník,  2. ročník

      Momentálne sú v karanténe triedy: 5.B, 7.A, 7.B, 9.B do 31.1.2022 a 8.B do 3.2.2022.

       

      *******************************************************************************************************

       

      DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE od 26.1. - 30.1.2022

      Na základe rozhodnutia RÚVZ v DK je v ZŠ s MŠ Oravské Veselé od 26.1. - 30.1.2022 nariadené dištančné vyučovanie pre všetky triedy 1.-9. ročníka. 

      Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu, cez platformu Zoom. 

      Predpokladaný nástup žiakov do školy je 31.1.2022, okrem tried:

      - 8.B -  karanténa končí 3.2.2022, do školy nastúpia 7.2.2022

      - 5.B, 7.A, 7.B, 9.B -  karanténa  končí 31.1.2022, do školy nastúpia 1.2.2022. 

       

      *********

      Žiaci 2.A triedy ostávajú na základe rozhodnutia RÚVZ v DK v povinnej domácej karanténe od 18.1.- 27.1.2022. Karanténa sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov týchto žiakov.Žiaci sa budú vyučovať od zajtrajšieho dňa online podľa rozvrhu a pokynov triednej učiteľky.Žiaci nastúpia do školy dňa 28.1.2022.

       

      Žiaci 4.B  triedy ostávajú na základe rozhodnutia RÚVZ v DK v povinnej domácej karanténe od 20.1.- 28.1.2022. Karanténa sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov týchto žiakov. Žiaci sa budú vyučovať od zajtrajšieho dňa online podľa rozvrhu a pokynov triednej učiteľky. Žiaci nastúpia do školy dňa 31.1.2022.

       

      Žiaci 2.B  triedy ostávajú na základe rozhodnutia RÚVZ v DK v povinnej domácej karanténe od 21.1.- 30.1.2022. Karanténa sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov týchto žiakov. Žiaci sa budú vyučovať od zajtrajšieho dňa online podľa rozvrhu a pokynov triednej učiteľky. Žiaci nastúpia do školy dňa 31.1.2022.

       

      Žiaci  6.A a 6.B  triedy ostávajú na základe rozhodnutia RÚVZ v DK v povinnej domácej karanténe od 21.1.- 30.1.2022. Karanténa sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov týchto žiakov. Žiaci sa budú vyučovať od zajtrajšieho dňa online podľa rozvrhu a pokynov triednej učiteľky. Žiaci nastúpia do školy dňa 31.1.2022.

       

      Žiaci 5.B, 7.A, 7.B, 9.B triedy ostávajú na základe rozhodnutia RÚVZ v DK v povinnej domácej karanténe od 24.1.-31.1.2022, z dôvodu potvrdenia pozitivity pedagóga. Karanténa sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov týchto žiakov. Žiaci sa budú vyučovať od pondelka online podľa rozvrhu. Žiaci nastúpia do školy dňa 1.2.2022.

       

      Žiaci 8.B triedy ostávajú na základe rozhodnutia RÚVZ v DK v povinnej domácej karanténe od 24.1.- 3.2.2022, z dôvodu potvrdenia pozitivity pedagóga. Karanténa sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov týchto žiakov.Žiaci sa budú vyučovať od zajtrajšieho dňa online podľa rozvrhu. Žiaci nastúpia do školy dňa 7.2.2022.

       

      Žiaci 1.B triedy ostávajú na základe rozhodnutia RÚVZ v DK v povinnej domácej karanténe od 25.1.2022, z dôvodu potvrdenia pozitivity pedagóga. Karanténa sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov týchto žiakov. Žiaci nastúpia do školy 31.1.2022.

     • Microsoft Office 365 A3

     • Microsoft Office 365  A3 - od januára 2022

      Doteraz mohli žiaci našej školy počas dištančnej výučby používať produkty Microsoft Office 365 len v online verzii. Pomocou prihlasovacieho mena a hesla sa každý žiak na II. stupni  už dokáže prihlásiť do tejto služby. Pre úspešné prihlásenie môže použiť stolný počítač, notebook, tablet alebo aj mobilný telefón.

      Od 1. januára 2022 má naša škola zakúpenú verziu Microsoft Office 365 A3. Ide o balíček programov, ktoré si môžu deti nainštalovať do 5 zariadení (počítač, notebook, tablet, smartfón) na rôznych platformách(windows, android, mac). Všetky služby sú pre žiakov bezplatné, nemusíte teda pre svoje deti kupovať desktopovú verziu Microsoft Office 2019, poprípade staršiu verziu. 

      Všetky potrebné informácie k inštalácii a využívaniu Office 365,  žiaci dostanú na hodinách Informatiky.

      Súčasťou spomínaného kancelárskeho balíka Office 365 A3 sú nasledovné desktopové aplikácie:

      Word - textový editor, Excel - tabuľkový kalkulátor, Powerpoint - tvorba prezentácií, Access - databázy (neexistuje online verzia), Outlook - emailový klient, Onedrive - cloudové úložisko, OneNote - vytváranie poznámok, Skype for Business - videohory + ďalšie aplikácie dostupné online: SharePoint, Sway, Forms, ....

      TEAMS sa dá používať aj offline, no treba si ho nainštalovať osobitne!

      Naša škola na dištančné vzdelávanie využíva Zoom. Keď žiaci a vyučujúci absolvujú potrebné školenia, prejdeme na videokonferencie cez Teams. Najskôr však od nového školského roka.

      Viac informácii k inštalácii a k nastaveniam: https://www.zsmsorvesele.sk/sk/navod-k-instalacii

       

     • Milí žiaci, už sa na Vás tešíme!

     • Želáme Vám, nech v roku 2022 máte 7 úspešných dní v každom týždni, 52 týždňov naplnených láskou, 12 mesiacov pevného zdravia.

      Želáme Vám úspešný štart v novom roku, aby sa vám školské povinnosti plnili ľahko.

      Želáme si, aby  ste boli v škole šťastní a odniesli si z nej veľa vedomostí.

                                                                                                                                                     
        
       Vaši učitelia 

     • Mikuláš v škole :)

     • Tak ako každý rok, aj tento do školy zavítal Mikuláš. A ako býva dobrým zvykom, zavítal medzi tých najmenších. 

      Mikuláš spolu s anjelom našich žiačikov trošku preveril, či sa učia, poslúchajú a tí to mali možnosť dokázať peknou básničkou alebo pesničkou. Nezabudli sme ani na našich starších žiakov. Darčeky im tento rok rozviezli učitelia. Ďakujeme vyučujúcim, ZRPŠ a Obecnému úradu za spoluprácu. Bol to krásny deň ;)

     • Informatická súťaž iBOBOR - výsledky

     • Žiaci našej školy sa pod vedením p.uč. Škarbovej zúčastnili online informatickej súťaže iBOBOR.  Súťaž prebiehala v dňoch 8. – 12.novembra 2021.

      Hlavná súťaž sa konala dňa  9.11.2021 pre kategóriu DROBEC ( 2. a 3. ročník), kde bola úspešnou riešiteľkou Viktória Janotková z 3.A.

      Ddňa 12.11.2021 sa konala hlavná súťaž pre kategóriu BOBRÍK( 4. a 5. ročník ), kde boli úspešní riešitelia Filip Vajdečka z 5.A, Sofia Mušáková zo 4.B, Igor Jagnešák z 5.A a Martina Sameliaková zo 4.A.

      Výhercom srdečne blahoželáme!

     • OZNAM - ZMENA VO VYUČOVANÍ !

     • Milí učitelia, rodičia a žiaci,

      na základe Vyhlášky RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územnom obvode okresu Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo, nastáva zmena vo vyučovaní:

      A) 5.-9.ročník prechádza od 30.11.2021 (t.j. zajtra) na dištančné (online) vzdelávanie.

      Ak je potrebné zapožičať žiakom techniku (notebook, tablet) na online vzdelávanie poprosíme rodičov nahlásiť tr. učiteľovi do 18:00,

      B) MŠ, 1.-4. ročník pokračujeme v prezenčnom vyučovaní

      C) ŠKD - bude fungovať v štyroch oddeleniach (1.ročník, 2.ročník, 3.ročník, 4.ročník)

       

      Žiaci II. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní do 17.12.2021

      Vianočné prázdniny začnú už 18. decembra 2021 (sobota) a končiť budú 9. januára 2022 (nedeľa). Školské vyučovanie začne 10. januára 2022 (pondelok). Dôvodom je pandemická situácia COVID-19.

     • Okres Námestovo v čiernej farbe Covid automatu

     • Nariadenie domácej karantény pre žiakov 1.B  triedy od 10.12.2021 do 18.12.2021.

      Žiaci sa učia online podľa upraveného rozvrhu. Online vyučovanie majú žiaci s p.uč.triednou.

      Nariadenie domácej karantény pre žiakov 2.B  triedy od 7.12. 2021 do 16.12.2021.

      Žiaci sa učia online podľa upraveného rozvrhu. Online vyučovanie majú žiaci s p.uč. Balcerčíkovou.

      Žiak, ktorý je chorý je z online vyučovania ospravedlnený.

       

      Žiaci II. stupňa pokračujú do 17.12. 2021 v dištančnom vzdelávaní.

      Nariadenie domácej karantény pre žiakov 4.B  triedy od 23.11.2021 do 2.12.2021.

      *Návrat do školy: Piatok 03.12.2021

      Nariadenie domácej karantény pre žiakov 5.B  triedy od 25.11.2021 do 4.12.2021.

      Žiaci II. stupňa pokračujú do 17.12. 2021 v dištančnom vzdelávaní.

      Nariadenie domácej karantény pre žiakov 3.B  triedy od 25.11.2021 do 4.12.2021.

      Návrat do školy: Pondelok 06.12.2021 

      Nariadenie domácej karantény pre žiakov 5.A, 8.A triedy od 26.11 - 6.12.2021

       Žiaci II. stupňa pokračujú do 17.12. 2021 v dištančnom vzdelávaní.


      Karanténa sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov týchto žiakov.


      Žiaci sa učia online podľa platného rozvrhu. Žiak, ktorý je chorý je z online vyučovania ospravedlnený.

       

      *Oprava chybnej informácie. Žiaci 4.B pokračujú v dištančnej výučbe do 02.12.2021 presne tak ako bolo uvedené v triednej knihe. Príchod do školy: 03.12.2021
       

       

      Viac na:

     • PODPORTE ŽIAČKY NAŠEJ ŠKOLY

     • Vážení rodičia!

      Do konca novembra 2021 môžete každý deň hlasovať za príbehy v ankete DETSKÝ ČIN ROKA.

      Na stránke www.detskycin.ludialudom.sk sú 2 príbehy, ktorým pomôže každý hlas.

      Ako na to?

      1.otvorte si stránku www.detskycin.ludialudom.sk

      2.kliknite na kategórie:

      POMOC ROVESNÍKOM- tu nájdete príbeh Daniela pomohla spolužiačke ...

                          stačí kliknúť na nadpis a je za príbeh zahlasované

      3.potom urobte klik na kategóriu DETSKÝ ČIN NA NETE- tu nájdete príbeh Bianka pomohla

            spolužiačke cez messenger....stačí kliknúť na nadpis a je zahlasované

       

      HLASOVAŤ  môžete každý deň, každý jeden hlas podporí naše žiačky.

       

      ĎAKUJEME.

     • Návšteva Ministra školstva Branislava Gröhlinga

     • Veľmi nás potešila návšteva MŠVVaŠ Branislava Gröhlinga, ktorý zavítal do našej školy. Pán minister ocenil novo vybudované odborné učebne a nápad vytvoriť prírodnú učebňu v areáli školy. Dokončenie práce je naplánované na Jar 2022.   Ďakujeme pán minister za povzbudivé slová!

     • ZLATÝ AMOS SR - Naša škola ZLATÁ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZLATÝ AMOS SR - Naša škola ZLATÁ.

      ZLATÝ AMOS SR - anketa o najobľúbenejšieho učiteľa, učiteľku! Dňa 26. júla 2021 sa v tejto ankete zúčastnili naše dve pani učiteľky Mgr. Zuzana Krúpová a PaedDr. Eva Kapičáková, ktoré postúpili do finále. Naša škola  vďaka pani učiteľkám získala 1000 € a status Zlatej školy. Blahoželáme!  Záznam z finále odvysiela RTVS na Dvojke 1. septembra 2021. Ďakujeme zriaďovateľovi,  žiakom a rodičom za podporu! Podrobnejšiu správu a fotografie z krásnej akcie Vám prinesieme čoskoro. ;)

     • Nové učebne

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Nové učebne .

      Tento školský rok sa vďaka projektu a spolupráci s obecným úradom podarilo dokončiť 5 kompletne nových učební a doplniť knižničný fond a techniku v knižnici.