• Mikuláš v škole :)

     • Tak ako každý rok, aj tento do školy zavítal Mikuláš. A ako býva dobrým zvykom, zavítal medzi tých najmenších. 

      Mikuláš spolu s anjelom našich žiačikov trošku preveril, či sa učia, poslúchajú a tí to mali možnosť dokázať peknou básničkou alebo pesničkou. Nezabudli sme ani na našich starších žiakov. Darčeky im tento rok rozviezli učitelia. Ďakujeme vyučujúcim, ZRPŠ a Obecnému úradu za spoluprácu. Bol to krásny deň ;)

     • Informatická súťaž iBOBOR - výsledky

     • Žiaci našej školy sa pod vedením p.uč. Škarbovej zúčastnili online informatickej súťaže iBOBOR.  Súťaž prebiehala v dňoch 8. – 12.novembra 2021.

      Hlavná súťaž sa konala dňa  9.11.2021 pre kategóriu DROBEC ( 2. a 3. ročník), kde bola úspešnou riešiteľkou Viktória Janotková z 3.A.

      Ddňa 12.11.2021 sa konala hlavná súťaž pre kategóriu BOBRÍK( 4. a 5. ročník ), kde boli úspešní riešitelia Filip Vajdečka z 5.A, Sofia Mušáková zo 4.B, Igor Jagnešák z 5.A a Martina Sameliaková zo 4.A.

      Výhercom srdečne blahoželáme!

     • OZNAM - ZMENA VO VYUČOVANÍ !

     • Milí učitelia, rodičia a žiaci,

      na základe Vyhlášky RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územnom obvode okresu Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo, nastáva zmena vo vyučovaní:

      A) 5.-9.ročník prechádza od 30.11.2021 (t.j. zajtra) na dištančné (online) vzdelávanie.

      Ak je potrebné zapožičať žiakom techniku (notebook, tablet) na online vzdelávanie poprosíme rodičov nahlásiť tr. učiteľovi do 18:00,

      B) MŠ, 1.-4. ročník pokračujeme v prezenčnom vyučovaní

      C) ŠKD - bude fungovať v štyroch oddeleniach (1.ročník, 2.ročník, 3.ročník, 4.ročník)

       

      Žiaci II. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní do 17.12.2021

      Vianočné prázdniny začnú už 18. decembra 2021 (sobota) a končiť budú 9. januára 2022 (nedeľa). Školské vyučovanie začne 10. januára 2022 (pondelok). Dôvodom je pandemická situácia COVID-19.

     • Okres Námestovo v čiernej farbe Covid automatu

     • Nariadenie domácej karantény pre žiakov 1.B  triedy od 10.12.2021 do 18.12.2021.

      Žiaci sa učia online podľa upraveného rozvrhu. Online vyučovanie majú žiaci s p.uč.triednou.

      Nariadenie domácej karantény pre žiakov 2.B  triedy od 7.12. 2021 do 16.12.2021.

      Žiaci sa učia online podľa upraveného rozvrhu. Online vyučovanie majú žiaci s p.uč. Balcerčíkovou.

      Žiak, ktorý je chorý je z online vyučovania ospravedlnený.

       

      Žiaci II. stupňa pokračujú do 17.12. 2021 v dištančnom vzdelávaní.

      Nariadenie domácej karantény pre žiakov 4.B  triedy od 23.11.2021 do 2.12.2021.

      *Návrat do školy: Piatok 03.12.2021

      Nariadenie domácej karantény pre žiakov 5.B  triedy od 25.11.2021 do 4.12.2021.

      Žiaci II. stupňa pokračujú do 17.12. 2021 v dištančnom vzdelávaní.

      Nariadenie domácej karantény pre žiakov 3.B  triedy od 25.11.2021 do 4.12.2021.

      Návrat do školy: Pondelok 06.12.2021 

      Nariadenie domácej karantény pre žiakov 5.A, 8.A triedy od 26.11 - 6.12.2021

       Žiaci II. stupňa pokračujú do 17.12. 2021 v dištančnom vzdelávaní.


      Karanténa sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov týchto žiakov.


      Žiaci sa učia online podľa platného rozvrhu. Žiak, ktorý je chorý je z online vyučovania ospravedlnený.

       

      *Oprava chybnej informácie. Žiaci 4.B pokračujú v dištančnej výučbe do 02.12.2021 presne tak ako bolo uvedené v triednej knihe. Príchod do školy: 03.12.2021
       

       

      Viac na:

     • PODPORTE ŽIAČKY NAŠEJ ŠKOLY

     • Vážení rodičia!

      Do konca novembra 2021 môžete každý deň hlasovať za príbehy v ankete DETSKÝ ČIN ROKA.

      Na stránke www.detskycin.ludialudom.sk sú 2 príbehy, ktorým pomôže každý hlas.

      Ako na to?

      1.otvorte si stránku www.detskycin.ludialudom.sk

      2.kliknite na kategórie:

      POMOC ROVESNÍKOM- tu nájdete príbeh Daniela pomohla spolužiačke ...

                          stačí kliknúť na nadpis a je za príbeh zahlasované

      3.potom urobte klik na kategóriu DETSKÝ ČIN NA NETE- tu nájdete príbeh Bianka pomohla

            spolužiačke cez messenger....stačí kliknúť na nadpis a je zahlasované

       

      HLASOVAŤ  môžete každý deň, každý jeden hlas podporí naše žiačky.

       

      ĎAKUJEME.

     • Návšteva Ministra školstva Branislava Gröhlinga

     • Veľmi nás potešila návšteva MŠVVaŠ Branislava Gröhlinga, ktorý zavítal do našej školy. Pán minister ocenil novo vybudované odborné učebne a nápad vytvoriť prírodnú učebňu v areáli školy. Dokončenie práce je naplánované na Jar 2022.   Ďakujeme pán minister za povzbudivé slová!

     • ZLATÝ AMOS SR - Naša škola ZLATÁ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZLATÝ AMOS SR - Naša škola ZLATÁ.

      ZLATÝ AMOS SR - anketa o najobľúbenejšieho učiteľa, učiteľku! Dňa 26. júla 2021 sa v tejto ankete zúčastnili naše dve pani učiteľky Mgr. Zuzana Krúpová a PaedDr. Eva Kapičáková, ktoré postúpili do finále. Naša škola  vďaka pani učiteľkám získala 1000 € a status Zlatej školy. Blahoželáme!  Záznam z finále odvysiela RTVS na Dvojke 1. septembra 2021. Ďakujeme zriaďovateľovi,  žiakom a rodičom za podporu! Podrobnejšiu správu a fotografie z krásnej akcie Vám prinesieme čoskoro. ;)

     • Nové učebne

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Nové učebne .

      Tento školský rok sa vďaka projektu a spolupráci s obecným úradom podarilo dokončiť 5 kompletne nových učební a doplniť knižničný fond a techniku v knižnici.