• Biologická olympiáda

     • Dňa 31.3 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády kategórie E. V odbore Zoológia našu školu úspešne reprezentovala Karolína Kumorová –  získala krásne 2. miesto,  čím si vybojovala postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v Žiline 17.5.2022. 

      Mária Brandýsová v odbore Geológia – úspešná riešiteľka

      Obom dievčatám ďakujeme a Karolínke ešte držíme palce v ďalšom kole. 

      PaedDr. Daniela Pisarčíková

     • Chemická olympiáda

     • Dňa 25.3.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády. Našu školu reprezentovala Tatiana Kocúrová z 9.A triedy. (úspešná riešiteľka). Blahoželáme!

      PaedDr. Eva Kapičáková

     • EKOOLYMPIÁDA

     • Naši žiaci sa zapojili do prvého ročníka EKOOLYMPIÁDY. Súťažilo sa v dvoch kategóriach. Do súťaže sa zapojilo 17 žiakov.  Úspešní riešitelia získali Certifikát a  tí najlepší cenu v podobe knižnej publikácia.

      Mgr. Mária Čierna

     • Modernejšie prostredie pre žiakov

     • Od januára v škole prebieha rekonštrukcia a modernizácia interiéru. Prinášame Vám zopár fotiek z priestorov, ktoré sa nám už podarilo zrealizovať.

      Na chodbách pribudli oddychové kútiky, lavičky, koše na triedený odpad do každej triedy. Chodby nám zdobia náučné tabule, ktoré pripravili naši šikovní učitelia. Skrášlili sme si chodby kvetmi a zútulnili priestory výzdobou a výtvarnými prácami.

      Našim cieľom je vytvoriť spoločné priestory určené na oddych a diskusie. Chceme v škole postupne vytvoriť prostredie, ktoré umožní inovovať prístup k výučbe a zabezpečí bezpečný priestor pre každého žiaka. 

      Práce nie sú ešte ukončené. Po dokončení prác Vám prinesieme správu o ďalším zmodernizovaných priestorov. 

     • Testovanie 9 - školský rok 2021/2022

      • 06. apríla 2022 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9 – 2022
      • Žiaci  budú testovaní z predmetov matematika a  slovenský jazyk a literatúra.
      • Harmonogram testovania

      Milí naši deviataci.

      Prajeme Vám, aby ste všetky vedomosti, ktoré ste počas deväťročného štúdia na našej škole získali, aby ste ich zúročili k spokojnosti najmä Vašej, Vašich rodičov a nás Vašich učiteľov, ktorí Vás na Testvanie 9 - 2022 poctivo pripravovali.

      Veľa šťastia!
       

     • TESTOVANIE 9 - Riaditeľské voľno pre žiakov 1.- 8.ročníka

     • Podľa § 150 ods. 5) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka Základnej školy s materskou školou Oravské Veselé, udeľujem dňa 6.4.2022 (streda) riaditeľské voľno z dôvodu organizačného zabezpečenia celoslovenského testovania „TESTOVANIE 9“.

      Mgr. Zuzana Krúpová

     • Do knižnice zavítali škôlkari

     • V mesiaci marec každoročne naša knižnca Veselá sovička privíta malých i veľkých škôlkarov. V stredu 23. a 30.marca sa vybrali deti zo škôlky so svojimi pani učiteľkami na dobrodružstvo spoznávania našej knižnice.

      Pozorne si v knižnici vypočuli rozprávku, odpovedali na otázky pani knihovníčky, rozprávali svoje zážitky s knihami a rozprávkovými postavami, zvieratkami, s drakmi a princeznami. Dozvedeli sa, ako vzniká kniha, ako sa dostane do knižnice  a ako sa ku knihe majú správať všetky deti. V knižnici nechali malý darček : vlastnoručne vymaľované leporelo o Červenej čiapočke a odniesli si veľa čarovných zážitkov a obrazov z priestoru knižnice. Ich úlohou je teraz vyrobiť si vlastnú knižku. Tešíme sa na ďalšie takéto stretnutie s malými, ale šikovnými škôlkarmi.

      Vedúca knižnice: Mgr. Erika Kureková

     • Otvorenie nových priestorov v škôlke

     • Dňa 31.3.2022  sme slávnostne otvorili nové priestory a odovzdali predškolákom nové sociálne zariadenie. Radosť detí bola obrovská.

      V mesiaci jún 2021 sme sa zapojili do výzvy Predškoláci. Cieľom tejto výzvy bolo vybavenie novovzniknutých tried a dočasných priestorov určených pre poskytovanie povinného predprimárneho vzdelávania nevyhnutným interiérovým vybavením, učebnými pomôckami a didaktickými hračkami na rozvíjanie celostného osobnostného rozvoja detí. 

      Ministerstvo nám vyčlenilo na rozvojový projekt „Predškoláci“ v mesiaci júl finančné prostriedky vo výške 10 000€.  V  spolupráci s obecným úradom sa nám podarilo vytvoriť pre deti krásne priestory. Deti v materskej škôlke dostali moderné učebné pomôcky, krásne vymaľované triedy a nové sociálne zariadenie.

     • Hviezdoslavov Kubín- okresné kolo

     • Dňa 22.3.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Námestove. Súťažilo sa v 3 kategóriách a tie ešte boli rozdelené na poéziu a prózu. Našu školu reprezentovalo 6 žiakov a z nich získali krásne ocenenia v okresnom kole:

                    

      3.miesto v poézii Diana Namislovská (I.kategória)

      2.miesto v poézii Nina Balcerčíková (II.kategória)

      Víťazkám blahoželáme a ďakujeme oceneným žiačkam a aj ostatným žiakom sa krásnu umeleckú reprezentáciu školy.

      Mgr. Erika Kureková

       

       

     • Včelárime so samotárskymi včielkami!

     • Naša škola sa zapojila do projektu EDUBEE - Včielky pre školy. Cieľom projektu je praktická podpora teoretickej výučby žiakov základných škôl zameranej na environmentálnu výchovu. Máme k dispozícií interaktívnu didaktickú pomôcku so živými včielkami.

      Samotárske včielky, podobne ako iný hmyz, sa podieľajú nemalou mierou na opeľovaní najmä ovocných  stromov, a preto poznanie spôsobu ich života a ochrany by malo byť jednou z prioritných tém environmentálnej výučby. Včielky nebodajú ako bežné medonosné včely, nevyžadujú takmer žiadnu starostlivosť a sú lepšie opeľovače.

      V našich podmienkach pomaly začína jar, začínajú sa zobúdzať aj včielky. Naša škola obdržala domček, ktorému sme našli vhodné miesto. K domčeku sme dostali materiál na hniezdenie - trubičky, ktoré sme museli starostlivo vyčistiť od nečistôt a prachu. Blatom zaslepené trubičky sme vložili do domčeka, ktorý je už teraz pripravený pre včielky. Do domčeka sme vložili kokóny samotárskych včielok spolu s liahňou kokónov. Takto pripravený domček so včielkami sme za pomoci nášho pána školníka umiestnili na školský pozemok, kde ich budeme sledovať a údaje zapisovať do úľového lístku

      Týmto sa to ale nekončí, plánujeme začať v spolupráci s p. Brandýsom rozbehnúť aj krúžok Včelárstvo, kde sa žiaci naučia všetko o včelách medonosných počas praktickej výučby. 

      Mgr. Mária Čierna

     • Ponožková výzva

     • Aj tento rok sme si 21. marca pripomenuli, aké dôležité je byť zhovievavý a vnímavý voči svojmu okoliu. Tohtoročná Ponožková výzva bola zameraná na inklúziu. Žiaci aj učitelia svojim oblečením vyjadrili, že im nikto nie je ľahostajný. Práve naopak!

      Rozmanitosť žiakov si vyžaduje inkluzívne vzdelávanie, aby sa všetci bez rozdielu začlenili do spoločnosti. Naša rozmanitosť je naša sila proti akejkoľvek diskriminácií.

      V súčasnej dobe predstavuje porozumenie a rešpekt k druhým ľuďom osobitú cestu k vzájomnej tolerancii. Tú sme prejavili aj zapojením sa do finančnej zbierky, ktorej obnos sa použije na podporu spolužiakov z Ukrajiny. Do zbierky sa radi zapojili žiaci aj zamestnanci školy, vďaka čomu sme vyzbierali sumu 778,90 eur.

      Všetkým     srdečne    ď a k u j e m e!

       

      Mgr. Iveta Mydlárová

      koordinátor prevencie

     • Plavecký výcvik

     • V týždni od 14.3 do 18.3.2022 naši štvrtáci a piataci úspešne absolvovali plavecký výcvik na plavárni v Tvrdošíne. Plavecký výcvik prebiehal pod vedením školených inštruktoriek a triednych učiteľov.

      Žiaci s nadšením zvládali prvé dotyky s vodou, základné techniky plávania, prekonávali počiatočný strach. Počas výcviku sa im vštepovali základy plávania, vedomosti o pohybe vo vode, aj prvky bezpečnosti v blízkosti vodnej hladiny v rôznych podobách. Je dôležité podporovať takéto aktivity, ktoré prispievajú k zdravému vývinu detí a pevne veríme, že plávanie sa stane ich obľúbeným športom.

      Každý plavec si domov priniesol nielen Mokré vysvedčenie ale aj veľa zábavných zážitkov. Najlepší plavci si priniesli domov aj medailu. 

      Financovanie plaveckého výcviku zabezpečil Obecný úrad Oravské Veselé a súkromný sponzor. 

      Ďakujeme!

       

     • Ponožková výzva

     • Milí žiaci,

      21.marca si pripomenieme Medzinárodný deň boja za odstránenie rasovej diskriminácie a zároveň Svetový deň Downovho syndrómu.

      Pri tejto príležitosti vyhlasujeme Ponožkovú výzvu spojenú s finančnou zbierkou.

      Každý z nás je iný, jedinečný, svojský, každý je plnohodnotnou súčasťou nášho sveta. Dôležité je, aby sme medzi seba prijali každého. Nezáleží na tom, či má inú farbu pleti, či pochádza z inej krajiny, či má nejaký zdravotný problém alebo iné náboženstvo. Sme proti akejkoľvek diskriminácii.

      Aby sme aj my, školáci, mohli dokázať, že vzájomne tolerujeme rozmanitosť ľudí ,môžeme to dať najavo. Každý z nás môže pomôcť prekonávať predsudky a bariéry. Pomôžme tomu, kto našu pomoc potrebuje.

      Vyzývame všetkých, aby v pondelok 21.marca prišli do školy v čiernobielom oblečení a svoje oblečenie doplnili rôznofarebnými ponožkami!

      Súčasťou tohtoročnej ponožkovej výzvy je aj pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú - pomoc deťom z Ukrajiny.

      UROBME SI RADOSŤ A POMÔŽME  spolužiakom z Ukrajiny, ktorí našli dočasný domov v našej obci.

      Vyhlasujeme na tento deň finančnú zbierku.

      Zapojme sa do Ponožkovej výzvy a dajme  svetu vedieť, čo pre nás znamená inklúzia, pomoc, spolupatričnosť.

      Otvorme naše srdcia a pomôžme.

      Mgr. Iveta Mydlárová
         koordinátor prevencie

     • Preventívny program v ZŠ s MŠ Oravské Veselé

     • Dňa 15.3. 2022 navštívil našu ZŠ s MŠ Oravské Veselé  preventista Okresného Riaditeľstva Policajného Zboru v Dolnom Kubíne kpt. Mgr. Šándor Tibor. Cieľom jeho návštevy bola dopravná výchova pre žiakov I. stupňa. Žiaci na II. stupni diskutovali najmä o správaní sa na internete, o kyberšikane a nástrahách na internete.

      Hovorilo sa o trestnej činnosti páchanej v online priestore, o deviantoch, ktorí si zakladajú fiktívne profily a snažia sa získať dôveru žiakov na sociálnych sieťach, o online vydieraní, o nevhodnom obsahu a o násilí na internete.

      Vďaka prednáške žiaci vedia, že nemajú reagovať na cudzie správy, či e-maily a  ako sa nestať obeťou podvodníkov a minimalizovať riziko. Dozvedeli sa, že aj osobné údaje v  prípade nerozumného a ľahkovážneho zverejňovania sa dajú zneužiť.

      Je dôležité, aby sme žiakov učili byť tolerantnými, priateľskými a zodpovednými aj v online priestore.

                                                                                                                        Mgr. Lenka Raková Štrausová
                                                                                                                          Školský digitálny koordinátor

     • Školský klub 2021/2022

     • Prinášame Vám aktivity zo školského klubu pod vedením našich vychovávateliek: Mgr. Silvii Borákovej a Mgr. Martiny Gudjončíkovej

     • Dejepisná olympiáda - okresné kolo

     • Tento  ročník dejepisnej olympiády bol obohatený  témou Pamiatky UNESCO. Žiaci sa prelúskavali jednotlivými pamiatkami  aj pomocou nových publikácií zakúpenými v našej školskej knižnici za čo ďakujeme. Úsilie štyroch žiakov  bolo  odmenené. 

      Dvaja žiaci  deviateho ročníka Aneta GraňákováJakub Stopjak a Dve žiačky siedmeho ročníka Marianna KormančíkováKarolína Kumorová sa stali úspešnými riešiteľmi. Marianna Kormančíková získala  pekné 4. miesto.

      Všetkým ďakujeme za  venovaniu sa štúdiu nových poznatkov a gratulujeme.

      Mgr. Viera Poláková

     • Jarný šachový turnaj

     • Posledný deň pred jarnými prázdninami sa v našej škole uskutočnil šachový turnaj proti ZŠ Zákamenné. Zúčastnilo sa ho 55 žiakov.

      Turnaj sa niesol v kľudnej a priateľskej atmosfére, aj keď žiaci bojovali urputne. Víťazi si odniesli diplomy a dúfame, že aj dobrý pocit z odohratých partií.

      Žiaci našej školy dosiahli výborné umiestnenia:

      Kategória chlapci do 11 rokov:

      1.miesto Viliam Rak
      2 miesto Adrián Kurek

      Kategória chlapci do 13 rokov:

      1. miesto Adam Pisarčík

      Kategória chlapci do 14 rokov:

      1.miesto Maroš Stopjak

      Kategória chlapci do 15 rokov:

      2. miesto Marek Rieger
      3. miesto Šimon Kurek

      Kategória chlapci do 16 rokov:

      1. miesto Jakub Stopjak

      Kategória dievčatá do 13 rokov:

      2. miesto Mária Stopjaková

      Pochvala patrí aj nášmu najmladšiemu šachistovi, ktorý sa zúčastnil: Martinovi Pikulovi.

      Veríme, že sa v takomto hojnom počte stretneme aj nabudúce.

      Ďakujeme pani učiteľke Veronika Kurekovej za zorganizovanie tejto skvelej akcie!

     • Výsledky online hlasovania o najkrajšiu karnevalovú masku na II. stupni ZŠ s MŠ

     • Online hlasovanie prebiehalo počas celého týždňa cez Office 365 platformu pre žiakov II. stupňa. Mohli ste zahlasovať najviac za 3 karnevalové masky. Do online hlasovania postúpilo 28 karnevalových masiek.  Hlasovalo 66 žiakov.

      Online hlasovanie prebiehalo počas celého týždňa cez Office 365 platformu pre žiakov II. stupňa. Mohli ste zahlasovať najviac za 3 karnevalové masky. Do online hlasovania postúpilo 28 karnevalových masiek.  Hlasovalo 66 žiakov.

      Najviac hlasov získala maska Arabský šejk s počtom 20 hlasov a získava 1. miesto za najkrajšiu karnevalovú masku.  Gratulujeme víťazovi – Blažejovi Pekarčíkovi zo 6. A triedy.

      Na 2. mieste sa umiestnila maska Hulk s počtom 16  hlasov a získava 2. miesto. Gratulujeme víťazke Paulíne Sameliakovej8.A triedy.

      Na 3 mieste sa umiestnila maska EMO GIRL s počtom 15 hlasov a získava 3. miesto. Gratulujeme víťazke Ivane Labjakovej zo 7.A triedy.

       

      Všetkým zúčastneným maskám patrí veľká pochvala za snahu a kreativitu a už teraz sa tešíme na ďalší karneval s Vami !!!

      Mgr. Lenka Raková Štrausová
      školský digitálny koordinátor

     • Deti deťom

     • V rámci projektu Buďme svätí a aj v čase pôstneho obdobia sa naši šiestaci rozhodli pomôcť ukrajinským deťom.

      Zriekli sa niečoho a každý sa zapojil do zbierky vyhlásenej v kostole tým, že priniesol potrebné a voľnočasové veci pre deti: hygienické potreby, ale najmä pastelky, fixky, farebné papiere, nožnice, vymaľovanky, zošity, pexesá, puzzle, stolové hry, plyšáky, hračky, vankúše a mnoho ďalších krásnych pomôcok, z ktorých si môžu ukrajinské deti niečo vyrobiť alebo sa len jednoducho zahrať. Veríme, že táto malá šiestacka kvapka pomoci poteší malých kamarátov v ich trápení.

      Pripravili: p.uč. Kureková Erika. a p.uč. Maslaňáková Magdaléna.

       

     • Hviezdoslavov Kubín 2022

     • Sme veľmi radi, že po dvoch rokoch presne 24. februára  sa mohlo  stretnúť 30 recitátorov druhého stupňa v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Odvážne prednášali zaujímavé, veselé i vážne príbehy a verše pred spolužiakmi a porotou v dvoch kategóriách. Tí, ktorí predviedli najväčšie recitačné umenie, sa umiestnili nasledovne:

      II.kategória- poézia:

      1.miesto: Nina Balcerčíková, 6.A

      2.miesto: Vanesa Gudjončíková, 6.A

      3.miesto: Sára Šefčíková, 6.A

      II.kategória- próza:

      1.miesto: Ivana Stopjaková, 6.B

      2.miesto: Blažej Pekarčík, 6.A

      3.miesto: Nina Kocúrová, 6.B

      III.kategória- poézia:

      1.miesto:Mária Brandýsová, 9.A

      2.miesto: Paulína Sameliaková, 8.A

      3.miesto: Jakub Rydzoň, 7.A a Klára Uhliariková, 9.B

      III.kategória- próza:

      1.miesto: Jaroslav Zavoďan, 8.A

      2.miesto: Ivana Labjaková, 7.A

      3.miesto: Aneta Graňáková, 9.A

      Cena poroty: Simona Labjaková, 9.B

      Víťazom blahoželáme!  Tešíme sa, že nás budú reprezentovať v okresnom kole v Námestove.

      Vyučujúci SJL