• NARIADENIE DOMÁCEJ KARANTÉNY 1.A TRIEDY

     • Milí rodičia, oznamujeme Vám, že žiaci 1.A triedy ostávajú na základe rozhodnutia RÚVZ v DK v povinnej domácej karanténe od 14.2.-19.2.2022, z dôvodu potvrdenia pozitivity žiaka.

      PRECHÁDZAME NA KOMBINOVANÝ SPÔSOB VÝUČBY.

      Žiaci, ktorí majú výnimku (prekonaní, zaočkovaní), prídu do školy.
      Žiaci, ktorí nemajú výnimku sa budú vyučovať distančne do 18.2.2022 online podľa rozvrhu.
      Do školy všetci žiaci nastúpia v pondelok 21.2.2022.

       

      *************************

      NARIADENIE DOMÁCEJ KARANTÉNY 7.A TRIEDY

      Žiaci 7.A triedy ostávajú na základe rozhodnutia RÚVZ v DK v povinnej domácej karanténe od 10.2.-14.2.2022, z dôvodu potvrdenia pozitivity žiaka.Karanténa sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov týchto žiakov.Žiaci sa budú vyučovať od dnešného dňa online podľa rozvrhu. Žiaci nastúpia do školy dňa 15.2.2022.

     • Záverečný deň - Lyžiarskeho výcviku žiakov 8. ročníka

     • 25 žiakov 8.ročníka sa pod vedením troch lyžiarskych inštruktorov zúčastnili základného lyžiarskeho výcviku, ktorý sa uskutočnil od 7.2. do 10.2.2022 na lyžiarskom svahu v Oravskom Veselom. 
      11.2.2022 - naši ôsmaci záverečný deň ukončili na vleku vo Vitanovej. 
      Prinášame vám vyhodnotenie súťaže o najlepšieho lyžiara a lyžiarky 8. ročníka.

      Tento rok sme oraganizovali  lyžiarsky výcvik pre dva ročníky, pre našich deviatakov a ôsmakov.  Tešíme sa, že sa žiakom Lyžiarsky výcvik páčil a odnášajú si z neho dobrý pocit a veľa pekných a nezabudnuteľných zážitkov. 

      Za hromadu zážitkov, nových skúseností a množstva zábavy, kroré mohli naši žiaci zažiť, ďakujeme našim skvelým učiteľom, ktorí sa pre našich žiakov tento týždeň stali inštruktormi a presvedčili ich o tom, že keď chceme naozaj niečo dosiahnuť, stačí nám na to len kúsok odvahy a snahy a môžeme urobiť naozaj veľké veci.

      Cieľ lyžiarskeho výcviku sa podarilo splniť, začiatočníci základnú techniku lyžovania zvládli a tí pokročilí si prostredníctvom názorných ukážok a rád svojich inštruktorov ešte viac zdokonalili svoje lyžiarske zručnosti. Ďalším cieľom bolo naučiť sa dodržiavať pravidlá, ktoré platia  v lyžiarskom stredisku a na svahu. Aj tento cieľ bol splnený.

      Na záver lyžiarskeho výcviku dostali všetci žiaci medailu a sladkú odmenu. Najlepší lyžiari si odniesli diplom a víťaznú medailu. 

      Ďakujeme Obecnému úradu za prípravu lyžiarskeho svahu a za ceny, ktoré pre žiakov pripravil p. starosta.

      Chceme sa poďakovať aj  reštaurácii Gól, ktorý nám zabezpečoval stravu pre žiakov. Ďakujeme.

      Ďakujeme naším skvelým inštruktorom za skvelý prístup a trpezlivosť: Vedúcemu lyžiarskeho výcviku p.uč. Mgr. Michalovi Kumorovi, a naším naj inštruktorkám Mgr. Evke Namislovskej a Mgr. Zuzke Šurínovej. 

      Ďakujeme Mgr. Lucke Stopjakovej a Mgr. Lenke Rakovej Štrausovej, ktoré nám pomohli pri organizovaní. 

       

      VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O NAJLEPŠIEHO LYŽIARA, LYŽIARKY:

      Kategória chlapci:

      1. miesto - Jakub Rusnák
      2. miesto - Šimon Kurek
      3. miesto -  Roman Resutík

      Kategória dievčatá:

      1. miesto - Terézia Šubjaková
      2. miesto - Natália Pepuchová
      3. miesto - Lenka Šimurdová
     • Valentínska pošta

     • Milí žiaci!
      Pri príležitosti sviatku sv. Valentína máme pre Vás pripravenú „valentínsku poštu“. Neváhajte a pripravte si valentínske pozdravy pre svojich kamarátov či kamarátky, ale aj pani učiteľky/učiteľov. Nezabudnite sa podpísať a uviesť, pre koho je Vaša valentínka určená, aby nezablúdila a bola odovzdaná do správnych rúk. Nahraďte sms-ky, e-maily a odkazy cez sociálne siete klasickým pozdravom. Vlastnoručne písaný text má dôležité miesto aj v dnešnej elektronickej dobe.

      Valentínky vhodíte do pripravených schránok v piatok 11. 2. , s ktorými k Vám prídu do tried naši deviataci. Rozdávať sa budú 14. 2. 2022 počas vyučovania ich adresátom.

      V pondelok ráno do 7:30 je možnosť ešte  odovzdať valentínky (hlavne naši ôsmaci, ktorí boli na lyžiarskom alebo žiaci, ktorí boli v karanténe)
                                                                                                                            

     • Bezpečne na internete

     • V dňoch 08.-11.02.2022 sme sa na hodinách Informatiky so žiakmi 2.stupňa venovali kyberšikane a vybraným online nebezpečenstvám na internete, ktoré číhajú na naše deti. Týmto sme si pripomenuli medzinárodný deň pre bezpečnejší internet.

      Žiaci si v skupinách vytvárali prostredníctvom aplikácie Mentimeter vlastné grafy - svoje vnímanie kyberšikany. Niektoré ukážky sú na fotografiách.

     • ŠKOLSKÝ KARNEVAL sa blíži

     • Milí rodičia a žiaci,
      ten rok sa tradičný karneval uskutoční v piatok 25.februára 2022.

      Karneval sa uskutoční po triedach na I. aj II. stupni. Hodnotiť sa bude aj originalita masiek. Z každej triedy postúpia do školského kola tri masky, ktoré budú súťažiť a najlepšiu masku. Tento rok budeme hlasovať za najkrajšiu masku školy online. 
      Tešíme sa, že karneval nám spríjemní fašiangové obdobie. Tak hurá do prípravy masiek školy.

     • EKO-OLYMPIÁDA

     • Naša škola sa zapojí do pilotného vzdelávacieho programu EKOOLYMPIÁDA. Naším spoločným cieľom je, aby sa naši žiaci stali aktívnymi ochrancami prírody.

      Ide o vedomostnú online hru, ktorá je určenú pre žiakov II. stupňa.

      Ako sa zapojiť? Stačí sa zaregistrovať na: https://hra.ekoolympiada.sk/

      Celý mesiac môžete trénovať, aby ste sa zorientovali akou formou sa bude súťažiť:Počas februára bude každý týždeň venovaný jednej téme.

      Marec bude súťažný mesiac:

      http://ekoolympiada.sk/pravidla/

      4.3.2022 o 9.00 hod.súťaží kategória 5.-6. ročník

      11.3.2022 o 9.00 hod. bude súťažiť 7. , 8. a 9. ročník

      Všetky dôležité informácie o súťaži nájdete na informačnej nástenke pri učebni Biológie, kde sa dočítate aj o hlavnej cene, ktorú získajú traja najlepší žiaci v každej kategórii.Jarné a letné mesiace budeme pokračovať v napĺňaní cieľa priamo v teréne. 

      Čaká nás veľa práce ;)

     • Svetový deň pre bezpečný internet - 8.2.2022

     • V utorok 8. februára 2022 si pripomenieme SVETOVÝ DEŇ PRE BEZPEČNÝ INTERNET. 

      V dnešnej dobe nachádzajú žiaci na internete miesto, kde môžu nájsť odpovede na svoje zvedavé otázky a takisto uplatniť svoju tvorivosť. Vo vzdelávaní si však uvedomujeme aj určité nástrahy, ktoré našim žiakom na internete hrozia, a preto ich učíme, aby pri používaní online médií dokázali kriticky uvažovať. 

      Bezpečnosť na internete, alebo e-bezpečnosť, zahŕňa základné princípy používania online nástrojov a zdrojov. 

      Žiaci  si o bezpečnosti na internete pripomenú na vyučovacích hodinách informatiky. V prípade záujmu si tiež môžete pozrieť zaujímavé videá, ktoré vám poradia ako sa chrániť pri používaní internetu.

      Linky na svetový deň pre bezpečnosť internetu

      1. https://www.youtube.com/watch?v=InHj-StVTCY
      2. https://edu.ceskatelevize.cz/video/6026-internetova-bezpecnost

      Zmyslom je upozornenie na ochranu súkromných údajov na internete, najmä na webových stránkach sociálnych sieti. Mnohé spoločnosti podpísali Zásady pre bezpečnejšie sociálne siete a umožnili tak užívateľom ľahšie meniť nastavenia ochrany súkromia.

     • Aktualizácia manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR - od 4.2.2022

     • Manuál je aktualizovaný  k 4.2. 2022 z dôvodu vydania nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva.

      Aktualizovanú verziu nájdete na webovom sídle: (https://www.minedu.sk/data/att/21980.pdf)

      Vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa od 5. februára 2022 nie je podmienený v režime OTP.

      Prinášame sumár:

      Podľa najnovšej aktualizácie školského semaforu výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v škole, v školskom zariadení a pri mimovyučovacích aktivitách si môžu uplatniť:

       

      - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní na základe pozitívneho výsledku:

      - Ag samotestu a po ukončení izolácie, ktorá bola pod dohľadom všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Rodič v takomto prípade môže škole a pri mimovyučovacích aktivitách predložiť „Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie“ (Príloha 4a) 

      - Ag testu vykonaného v MOM alebo u všeobecného lekára pre deti a dorast (pokiaľ to lekár vie zabezpečiť),

      - PCR testu.

      - kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci kompletne zaočkovaní a zároveň majú posilňovaciu (booster) dávku.  Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“(Príloha č.2).

      Všeobecný lekár pre deti a dorast nevydáva potvrdenie o výnimke z karantény.

      Pokiaľ bol žiak v izolácii na základe pozitívneho výsledku Ag samotestu, dôrazne odporúčame pri návrate do školy (večer alebo ráno pred nástupom) absolvovanie Ag samotestu, aby sa minimalizovalo riziko prenosu nákazy na pôdu školy.

      Žiak nastupuje do školy iba v prípade negatívneho výsledku Ag samotestu.

      Pri návrate do školy sa nevyžaduje potvrdenie o ukončení izolácie od lekára, rodič predloží iba „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.

      Žiak po návrate z izolácie necvičí na telesnej a športovej výchove (nevykonáva fyzickú aktivitu) vpriebehu 5 dní, počas ktorých má nosiť respirátor FFP2 (poprípade môže byť respirátor nahradený rúškom).

      Je dôrazne odporúčané, aby tento žiak mal po ukončení izolácie 10 dní pokojový režim a postupný návrat k fyzickej aktivite z dôvodu dostatočného zotavenia po prekonaní ochorenia COVID-19.

      Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, rodič môže zažiadať o OČR priamo na webovej stránke Sociálnej poisťovne https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadosti-o-ocr alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast.

      Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká

      Prílohy:

       „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“

      „Oznámenie o výnimke z karantény“

      "Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie"

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Distribúcia antigénových samotestov: 

      V prípade, že daná škola nevykazuje aspoň 50% vykonaných Ag samotestov z celkového počtu distribuovaných Ag samotestov z Regionálneho úradu školskej správy, Ag samotesty budú vydané individuálne, len žiakom, ktorých rodičia vykazujú spotrebu na minimálnej úrovni 50%. (Rodič musí poslať oznámenie o vykonaní testu cez žiadosti v Edupage, ak si chce prevziať ďalšie testy). Kontrolu spotreby vykonávajú Regionálne úrady školskej správy.

      Organizácia lyžiarskych a snoubordových výcvikov a kurzov od 19. 1. 2022

      Pre Lyžiarsky výcvik platí režim  OTP. Dospelí podľa vyhlášky -  na vlek - OTP,  s ubytovaním - OP+

      Krúžková činnosť sa v školách bez obmedzenia môže vykonávať len v prípade, ak sú na krúžku v škole žiaci jednej triedy, teda sa nepremiešavajú.

       

     • Záverečný deň - Lyžiarskeho výcviku žiakov 9. ročníka

     •  

      37 žiakov 9.ročníka sa pod vedením troch lyžiarskych inštruktorov zúčastnili základného lyžiarskeho výcviku, ktorý sa uskutočnil od 1.2. do 5.2.2022 na lyžiarskom svahu v Oravskom Veselom.

      Cieľ lyžiarskeho výcviku sa podarilo splniť, začiatočníci základnú techniku lyžovania zvládli a tí pokročilí si prostredníctvom názorných ukážok a rád svojich inštruktorov ešte viac zdokonalili svoje lyžiarske zručnosti. Ďalším cieľom bolo naučiť sa dodržiavať pravidlá, ktoré platia  v lyžiarskom stredisku a na svahu. Aj tento cieľ bol splnený.

      Na záver lyžiarskeho výcviku dostali všetci žiaci medailu, sladkú odmenu a tí, ktorí urobili najväčší pokrok počas lyžiarskeho výcviku, boli odmenení peknými cenami. Aj tento rok sa lyžiarsky výcvik vydaril, všetkým sa páčil a odnášajú si z neho dobrý pocit a veľa pekných a nezabudnuteľných zážitkov.

      Ďakujeme Obecnému úradu za prípravu lyžiarskeho svahu a za ceny, ktoré pre žiakov pripravil p. starosta.

      Chceme sa poďakovať aj  Evke Rejdugovej za prekvapenie v podobe darčekovej poukážky, ktoré pripravila  pre každého žiaka. Ďakujeme za sponzorský dar.

       

      VYHODNOTENIE SÚŤAŽE O NAJLEPŠIEHO LYŽIARA, LYŽIARKY:

      Kategória chlapci:

      1. miesto - Matúš Jagelka
      2. miesto - Damián Teluch
      3. miesto -  Ľuboš Hajdučík

      Kategória dievčatá:

      1. miesto - Mária Kocúrová
      2. miesto - Natália Ligošová
      3. miesto - Tatiana Kocúrová

       

      Vedúci lyžiarskeho výcviku: Mgr. Michal Kumor

      Inštruktorky: Mgr. Eva Namislovská, Mgr. Zuzana Šurínová

     • SPOLUPRÁCA S MENSOU

     • Základná škola s materskou školou Oravské Veselé je jednou z dvanástich škôl na Slovensku, ktoré podpísalo MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI S MENSOU. Jedným z poslaním MENSY je venovať sa nadaným deťom, ich rodičom a učiteľom. Cieľom je vytvoriť stimulujúce prostredie nielen pre nadané deti na škole.

      Dnešný deň sa naši učitelia zúčastnili workshopu „Ako pracovať s nadanými deťmi“ pod vedením
      p. T. Babjakovej – špeciálnej pedagogičky pre nadané deti. Prežili sme príjemné popoludnie plné šifier, rébusov, hlavolamov a získali odbornú pomoc a spoluprácu v oblasti práce s nadanými deťmi.

      Ďakujeme všetkým pedagógom, ktorí si našli čas a zúčastnili sa prvého stretnutia.

     • Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 31.1.-3.2.2022

     • I.stupeň nastúpi do školy zajtra 31.1.2022 a bude sa vyučovať prezenčne (v škole), 

      II.stupeň sa bude vyučovať dištančne (online) podľa aktuálneho rozvrhu z dôvodu vysokej pozitivity pedagógov

      V stredu 2.2.2022 v čase 6:45-17:00 - bude výdaj AG samotestov pri hlavnom vchode, po dohode s triednym vyučujúcim AG samotesty môže vyzdvihnúť aj poverená osoba

      31.1.2022 – Žiaci dostanú výpis známok prostredníctvom Edupage.

      4.2.2022 – Polročné prázdniny

      V dňoch 1.2. - 5.2.2022 – sa uskutoční pre žiakov 9. ročníka lyžiarsky výcvik.

      Vedúci Lyžiarskeho výcviku: Mgr. Michal Kumor

      ŠKD – 1. ročník,  2. ročník

      Momentálne sú v karanténe triedy: 5.B, 7.A, 7.B, 9.B do 31.1.2022 a 8.B do 3.2.2022.

       

      *******************************************************************************************************

       

      DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE od 26.1. - 30.1.2022

      Na základe rozhodnutia RÚVZ v DK je v ZŠ s MŠ Oravské Veselé od 26.1. - 30.1.2022 nariadené dištančné vyučovanie pre všetky triedy 1.-9. ročníka. 

      Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu, cez platformu Zoom. 

      Predpokladaný nástup žiakov do školy je 31.1.2022, okrem tried:

      - 8.B -  karanténa končí 3.2.2022, do školy nastúpia 7.2.2022

      - 5.B, 7.A, 7.B, 9.B -  karanténa  končí 31.1.2022, do školy nastúpia 1.2.2022. 

       

      *********

      Žiaci 2.A triedy ostávajú na základe rozhodnutia RÚVZ v DK v povinnej domácej karanténe od 18.1.- 27.1.2022. Karanténa sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov týchto žiakov.Žiaci sa budú vyučovať od zajtrajšieho dňa online podľa rozvrhu a pokynov triednej učiteľky.Žiaci nastúpia do školy dňa 28.1.2022.

       

      Žiaci 4.B  triedy ostávajú na základe rozhodnutia RÚVZ v DK v povinnej domácej karanténe od 20.1.- 28.1.2022. Karanténa sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov týchto žiakov. Žiaci sa budú vyučovať od zajtrajšieho dňa online podľa rozvrhu a pokynov triednej učiteľky. Žiaci nastúpia do školy dňa 31.1.2022.

       

      Žiaci 2.B  triedy ostávajú na základe rozhodnutia RÚVZ v DK v povinnej domácej karanténe od 21.1.- 30.1.2022. Karanténa sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov týchto žiakov. Žiaci sa budú vyučovať od zajtrajšieho dňa online podľa rozvrhu a pokynov triednej učiteľky. Žiaci nastúpia do školy dňa 31.1.2022.

       

      Žiaci  6.A a 6.B  triedy ostávajú na základe rozhodnutia RÚVZ v DK v povinnej domácej karanténe od 21.1.- 30.1.2022. Karanténa sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov týchto žiakov. Žiaci sa budú vyučovať od zajtrajšieho dňa online podľa rozvrhu a pokynov triednej učiteľky. Žiaci nastúpia do školy dňa 31.1.2022.

       

      Žiaci 5.B, 7.A, 7.B, 9.B triedy ostávajú na základe rozhodnutia RÚVZ v DK v povinnej domácej karanténe od 24.1.-31.1.2022, z dôvodu potvrdenia pozitivity pedagóga. Karanténa sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov týchto žiakov. Žiaci sa budú vyučovať od pondelka online podľa rozvrhu. Žiaci nastúpia do školy dňa 1.2.2022.

       

      Žiaci 8.B triedy ostávajú na základe rozhodnutia RÚVZ v DK v povinnej domácej karanténe od 24.1.- 3.2.2022, z dôvodu potvrdenia pozitivity pedagóga. Karanténa sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov týchto žiakov.Žiaci sa budú vyučovať od zajtrajšieho dňa online podľa rozvrhu. Žiaci nastúpia do školy dňa 7.2.2022.

       

      Žiaci 1.B triedy ostávajú na základe rozhodnutia RÚVZ v DK v povinnej domácej karanténe od 25.1.2022, z dôvodu potvrdenia pozitivity pedagóga. Karanténa sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov týchto žiakov. Žiaci nastúpia do školy 31.1.2022.

     • Microsoft Office 365 A3

     • Microsoft Office 365  A3 - od januára 2022

      Doteraz mohli žiaci našej školy počas dištančnej výučby používať produkty Microsoft Office 365 len v online verzii. Pomocou prihlasovacieho mena a hesla sa každý žiak na II. stupni  už dokáže prihlásiť do tejto služby. Pre úspešné prihlásenie môže použiť stolný počítač, notebook, tablet alebo aj mobilný telefón.

      Od 1. januára 2022 má naša škola zakúpenú verziu Microsoft Office 365 A3. Ide o balíček programov, ktoré si môžu deti nainštalovať do 5 zariadení (počítač, notebook, tablet, smartfón) na rôznych platformách(windows, android, mac). Všetky služby sú pre žiakov bezplatné, nemusíte teda pre svoje deti kupovať desktopovú verziu Microsoft Office 2019, poprípade staršiu verziu. 

      Všetky potrebné informácie k inštalácii a využívaniu Office 365,  žiaci dostanú na hodinách Informatiky.

      Súčasťou spomínaného kancelárskeho balíka Office 365 A3 sú nasledovné desktopové aplikácie:

      Word - textový editor, Excel - tabuľkový kalkulátor, Powerpoint - tvorba prezentácií, Access - databázy (neexistuje online verzia), Outlook - emailový klient, Onedrive - cloudové úložisko, OneNote - vytváranie poznámok, Skype for Business - videohory + ďalšie aplikácie dostupné online: SharePoint, Sway, Forms, ....

      TEAMS sa dá používať aj offline, no treba si ho nainštalovať osobitne!

      Naša škola na dištančné vzdelávanie využíva Zoom. Keď žiaci a vyučujúci absolvujú potrebné školenia, prejdeme na videokonferencie cez Teams. Najskôr však od nového školského roka.

      Viac informácii k inštalácii a k nastaveniam: https://www.zsmsorvesele.sk/sk/navod-k-instalacii

       

     • Milí žiaci, už sa na Vás tešíme!

     • Želáme Vám, nech v roku 2022 máte 7 úspešných dní v každom týždni, 52 týždňov naplnených láskou, 12 mesiacov pevného zdravia.

      Želáme Vám úspešný štart v novom roku, aby sa vám školské povinnosti plnili ľahko.

      Želáme si, aby  ste boli v škole šťastní a odniesli si z nej veľa vedomostí.

                                                                                                                                                     
        
       Vaši učitelia