• Nové logo školy

     • V mesiaci apríl sme vyhlásili súťaž o nové logo školy. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže. Vybrali sme tie najoriginálnejšie návrhy.  Oceňujeme Vaše nápady a kreativitu. 

      Keďže logo musí spĺňať určité parametre, za logo školy sme si vybrali návrh našej bývalej žiačky, ktorej veľmi pekne ďakujeme. 

      Motív Slnka symbolizuje kreativitu, dobrú energiu a radosť zo života.  Symbol rúk predstavuje silu spolupráce a schopnosti vedieť si vzájomne pomôcť.

      Autor loga: Tesa Adamčíková

       

      Vedenie školy

     • POĎAKOVANIE - celková suma 2172 ,- €

     • Dňa 28.apríla 2022 sa uskutočnila celoslovenská finančná zbierka Ligy proti rakovine. Aj naša škola a celá obec Oravské Veselé vyjadrila podporu onkologickým pacientom a ich rodinám. Žiaci z 9. ročníka sa vybrali medzi všetkých našich spoluobčanov.

      Celková suma, ktorá sa vyzbierala a bola odoslaná na konto Ligy proti rakovine, bola 2172 eur.

      Všetkým úprimne ďakujeme a želáme veľa zdravia!

                                                                                                Mgr. Mária Majzelová a PaedDr. Eva Kapičáková
                                                                                                                                            Koordinátorky zbierky

     • Postup do Okresného kola - futbal dievčatá

     • Dňa 29.4.2022 sa naše mladšie žiacky zúčastnili kvalifikácie do okresného kola vo futbale v Lokci. Po víťazstvách 5:0 s Lokcou a 6:0 s Babínom postúpili do okresného kola.

      Školu reprezentovali: Mária Stopjaková, Alica Pisarčíková, Ivana Stopjaková, Júlia Vojtasová, Natália Stašáková, Soňa Kocúrová, Lenka Vojtašáková, Sára Somsedíková, Laura Kvasničáková.

      Dievčatá držíme palce!

      Mgr. Michal Kumor

     • Deň Zeme v našej škole

     • ZŠ s MŠ Oravské Veselé v spolupráci s Obecným úradom dňa 29.4.2022  oslávila Deň Zeme upratovaním a zveľaďovaním areálu školy a rôznych častí obce. Žiaci vyčistili okolie autobusových zastávok, Zdravotného strediska, Farského úradu, Kultúrneho domu a okolia hlavnej cesty. Na akcii sa zúčastnilo 400 žiakov ZŠ aj MŠ v spolupráci so všetkými zamestnancami školy. 
       

      Žiaci počas akcie zbierali a triedili odpad, hrabličkovali trávnik, čistili zámockú dlažbu, odstraňovali staré konáre, renovovali hlavnú bránu, pozametali chodníky, podieľali sa na úprave skalky, úprave terénu. Vrecia na odpad a vývoz separovaného odpadu zabezpečila obec.

      Pod vedením  učiteľov žiaci vytvorili bylinkový kútik, ktorý bude súčasťou výučby ale aj reálneho využitia v školskej jedálni. Dievčatá deviateho ročníka sa zapojili do výsadby muškátov, ktoré budú zdobiť okná školy.

      Ďakujeme rodičom za  pomoc a spoluprácu  pri príprave žiakov na dnešnú akciu.  Niektorí žiaci si priniesli aj vlastné náradie,  všetci sa aktívne zapájali do činností pod vedením pedagógov.

       Cieľom akcie bolo viesť žiakov k ochrane životného prostredia a  tímovej spolupráci.

      Dnešný slnečný deň splnil cieľ a očakávania. Žiaci aktivitami získavajú kladný vzťah k prírode. Všetky aktivity, ktoré sme robili patrili ,,Našej prírode“, robili sme to pre našu krásnu prírodu.Každý z nás by si mal uvedomiť, ako veľmi ju potrebujeme k svojmu životu.

      Veríme, že túto krásnu akciu si zopakujeme aj o rok.

     • Medzinárodná štúdia občianskeho vzdelávania (ICCS) 2022

     • Naša škola sa v tomto mesiaci zúčastnila na Medzinárodnej štúdií  občianskeho vzdelávania (ICCS) 2022.  Cieľom bolo skúmať spôsoby, ktorými sa mladí ľudia v rôznych krajinách pripravujú na prevzatie svojej úlohy občanov v rôznych krajinách 21. storočia. Zisťovala, čo naši žiaci vedia o úlohách občanov.​​​​​​​

      V štúdii ICCS 2022 na našej škole bola vybraná do vzorky a testovaná trieda 8.B a 11 učiteľov II. stupňa učiacich v 8. ročníku.  Učitelia zrealizovali online Školský dotazník pre učiteľov a žiaci sa zúčastnili online testovania v novej učebni Informatiky. Vyplnili test z občianskej výchovy a z problematiky občianstva odpovedali na otázky 2 dotazníkov (Dotazník pre žiaka a Európsky dotazník).

      Na štúdií sa zúčastnili rôzne krajiny z celého sveta (Taliansko, Nemecko, Belgicko, Austrália,..) 

      Zozbierané dáta budú prezentované súhrne za Slovensko.

      Mgr. Lenka Raková Štrausová
      Koordinátor digitalizácie

     • 28.4.2022 - Deň narcisov

     • Naša škola sa už mnoho rokov zapája do verejno-prospešnej zbierky Deň narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine. Vedie nás k tomu účasť s ľuďmi, ktorých postihlo onkologické ochorenie, a mnohých i osobná bolestná skúsenosť s rakovinou u svojich najbližších. Všetci zamestnanci školy do zbierky prispievame finančným príspevkom a spolu s našimi staršími žiakmi sme aj dobrovoľníkmi tohto podujatia, Chceme onkologickým pacientom pomôcť, a tak si rok čo rok v určený deň v apríli obliekame farebné tričká s logom Ligy proti rakovine a vychádzame s pokladničkami do ulíc.

      Zbierku začíname  v škole 28.4.2022 (štvrtok).

      Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí svojim deťom umožňujú do pokladničky vhodiť mincu a podieľať sa na dobrej veci, i všetkým ostatným darcom, ktorí prispievajú v obci. Darom do zbierky a žltým kvietkom pripnutým na odeve vysielame odkaz, že nám osud chorých nie je ľahostajný.

       

      DO 6. MÁJA MÔŽETE ZBIERKU DEŇ NARCISOV PODPORIŤ FINANČNE ONLINE.

      link: https://www.dennarcisov.sk/

      Ďakujeme! 

       

     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • V dňoch 22.4 a 25.4.2022 sme v škole privítali našich budúcich prváčikov. Malí predškoláci, naplnení veľkými očakávaniami, prichádzali spoločne so svojimi rodičmi. Škola sa na chvíľu premenila na farmu, v ktorej našich predškolákov privítali pani učiteľky – farmárky.

      Budúci prváčikovia rozprávali o zvieratkách, ktoré žijú na farme a ich spôsobe života, počítali ich, porovnávali, hľadali najväčšie a najmenšie zvieratko, určovali počet, farby, geometrické tvary a maľovali obrázok farmy. Na záver sa každý zapísaný žiačik na pamiatku odfotil pri farmárskej fotostene s ozajstným kovbojským klobúkom, aby nikdy na svoj zápis nezabudol.

      Za svoju usilovnosť si všetci budúci prváčikovia odnášali domov aj malé farmárske darčeky a pamätný list, ako spomienku na zápis do 1. ročníka.

      Chceme sa poďakovať všetkým vyučujúcim 1. stupňa, asistentkám či špec. pedagogičke za pomoc pri príprave „farmárskeho“ zápisu – výzdobe, výrobe darčekov a taktiež samotnom priebehu zápisu, ktorý veríme, že bol pre našich predškolákov nezabudnuteľný. Taktiež ďakujeme sponzorovi za sladkosti pre našich budúcich prváčikov.

      Mgr. K. Resutíková, Mgr. G. Maslaňáková

     • Futbal mladší žiaci - postup do okresného kola

     • Dňa 27.4.2022 sa naši mladší žiaci zúčastnili kvalifikácie do okresného kola v malom futbale v Mútnom. Po víťazstvách nad Oravskou Jasenicou 4:1 a 4:2 nad Mútnym turnaj vyhrali a postúpili do okresného kola. Školu reprezentovali: Jozef Rieger, Adam Pisarčík, Dárius Rieger, Tomáš Gudjončík, Patrik Tóth, Patrik Resutík, Samuel Resutík, Šimon Vnenčák, Kristián Stašák, Dávid Ruľák.

      Mgr. Michal Kumor

     • Kniha príbeh v knihe, príbeh o knihe

     • Marec - mesiac knihy, všeobecne známe zameranie kalendárneho mesiaca v kalendárnom roku. V našom školskom klube je už viacročnou tradíciou, že v tento kalendárny mesiac si žiaci tvoria vlastné knihy a to vo všetkých významoch, ktoré toto slovné spojenie obsahuje.

       

      Teda tvoria nie len príbeh, ktorý je podstatnou časťou každej knihy, ale aj jej ilustráciu, tvoria obal knihy a s trochou zveličenia aj samotnú kníhtlač. Táto veľmi tvorivá činnosť prebiehala celý mesiac marec tohto školského roku, deti si mohli svoje autorské zámery konzultovať s pani vychovávateľkami, ale tvoriť mohli iba v školskom klube, aby knihy boli iba ich výtvormi. Naoko veľmi jednoduché zadanie bolo pre mnohých, najmä prvákov, ťažké, s ktorým sa museli všetci popasovať. Každý v školskom klube však úlohu splnil a svetlo sveta školského klubu uvidelo mnoho originálnych kníh. Na začiatku mesiaca apríl prebehlo vyhodnotenie a to tak, že sa všetky knihy v školskom klube „ukázali“, ale najmä prečítali. Počúvajúcimi bola každá kniha hodnotená, ale pri hodnotení boli najdôležitejšie panie vychovávateľky. Každý jeden autor dostal sladkú odmenu a zo všetkých boli vybraté tri knihy, ktorých autori dostali vecné darčeky.

      V dnešnom svete internetových informácií sa knihy čítajú čoraz menej a je preto dobré, keď sa našim najmenším školákom pripomenie dôležitosť čítania. Pedagógovia už dlhšiu dobu upozorňujú na nízku úroveň čítania s porozumením, čo je jeden z významov čítania. Ale okrem toho každá kniha ponúka príbeh, tajomno a nepoznané, ktoré sa podobá na skutočný život. Čítaný príbeh podnecuje fantáziu, obrazotvornosť a obohacuje náš vnútorný život a dáva čitateľom pridanú hodnotu do skutočného života.

       

      1. Oddelenie                       

      1.Eliška Joštiaková 2.A

      2.MáriaVianneyka Sekulová 1.B

      3.Maroško Kapičák 2.A

           2. Oddelenie

      1. Emka Kureková 4.B

      2. Lucka Gabrielová 2.B

      3. Lukáško Jurčák 4.B

      Vecnou cenou bol odmenený aj Oliverko Pňaček z 3.A

       

      Mgr. Martina Gudjončíková, Mgr. Silvia Boráková

     • Biblia očami detí a mládeže

     • Žiaci našej školy 8. a 9 ročníka mali možnosť zúčastniť sa súťaže "Biblia očami detí a mládeže" Súťaž je zameraná na zobrazenie textov Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu dieťaťa s cieľom ukázať vlastnú nápaditosť a originalitu.

      V 5.kategórii v školskom kole sa na 3.mieste umiestnil Peter Miškovčik 8.A, na 2. mieste Natália Pepuchová 8.B a na 1. mieste Jakub Rusnák 8.A. Gratulujeme

      Mgr. Viera Poláková

     • Deň Zeme

     • Žiaci 4.A triedy si pripomenuli Deň Zeme tvorivou činnosťou. V tento deň mali integrované tematické vyučovanie. Rozprávali sa o našej planéte, opakovali si triedenie odpadu, počítali slovné úlohy na túto tému, maľovali obrázky a dokonca deti písali príbehy, ktoré nám potom všetkým prečítali. Žiakom sa najviac páčili špeciálne klobúky, ktoré spríjemnili tento deň

      Mgr. Katarína Resutíková

     • IQ - olympiáda - postup do regionálneho kola

     • Žiaci našej školy sa  v priebehu marca zaregistrovali  do 11. ročníka IQ olympiády a v dňoch 4.4.-12.4.2021 riešili logické úlohy školského kola on-line. Celkom sa v kategórii Kategória B (2. stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií) do súťaže zapojilo 9 585 riešiteľov, z toho v našom kraji 1438. Najúspešnejší riešitelia školského kola  ZŠ s MŠ Oravské Veselé sa stali títo žiaci,  :

      1. Tatiana Kocúrová 9.A  (postupuje do regionálneho kola, 8.miesto z 1438 žiakov z nášho kraja)
      2. Filip Vajdečka 5.A  (postupuje do regionálneho kola, 32.miesto z 1438 žiakov z nášho kraja)
      3. Soňa Krúpová 5.B (13-141. miesto z 1438 žiakov z nášho kraja)
      4. Maroš Stopjak 8.B (217.-232. miesto z 1438 žiakov z nášho kraja)
      5. Ema Kocúrová 5.A (423.-455. miesto z 1438 žiakov z nášho kraja)

      IQ olympiáda je súťaž určená pre žiakov základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií a je zostavená ako sada logických úloh. Nejedná sa teda o preverovanie vedomostí získaných štúdiom. Primárnym cieľom IQ olympiády je preverenie schopnosti logicky uvažovať, spoznanie pamäťových schopností žiakov, samostatného vyvodenia logického úsudku či schopnosti rýchleho uvažovania. V neposlednom rade umožňuje IQ olympiáda svojim riešiteľom využiť vlastnú kreativitu pri riešení súťažného zadania.

      Gratulujeme a držíme postupujúcim žiakom palce v regionálnom kole, ktoré sa uskutoční 12.5.2022 v Banskej Bystrici.

      Mgr. Zuzana Krúpová

     • Majster Oravy v šachu  

     • Dňa 13.4.2022 sa v  Dolnom Kubíne odohral šachový turnaj o  Majstra Oravy žiakov a  žiačok v zrýchlenom šachu. Turnaja sa celkovo zúčastnilo viac ako 70 žiakov z deviatich základných škôl. V tejto kráľovskej hre zvíťazili aj naši žiaci a to nasledovne:  

      Kategória mladšie žiačky: 1. miesto: Martinka Sameliaková  

      Kategória mladší žiaci: 1miesto: Viliam Rak 

      Kategória starší žiaci: 2. miesto: Maroš Stopjak 

      Víťazom srdečne gratulujeme a zároveň ďakujeme všetkým hráčom za výborne odohrané partie.  

      Mgr. Veronika Kureková 

     • NOC S ANDERSENOM 2022

     • O Pipi Dlhej Pančuche

      Naši žiaci sa po dlhom čase konečne dočkali obľúbenej Noci s Andersenom (alebo tento rok Večera s Andersenom). Spolu 158 žiakov 1.-5. ročníka sa 8.apíla vybrali na zvedavú cestu spoznávania rozprávok o Pipi. Noc s Andersenom sa začala divadielkom o neposlušnom a zlom drakovi, ktorý chcel zožrať princeznú a stačilo ho len pohladkať a zmenil sa na krotkého a dobrého draka. Potom malí kamaráti začali súťažiť na 10 stanovištiach, kde s pomocou animátorov- našich ôsmakov- hľadali správne odpovede na zvedavé otázky o Pipi Dlhej Pančuche, pozreli si kúsok príbehu o nezbednej a vynaliezavej Pipi, kreslili ponožky, lúštili názvy rozprávok, skladali názvy podľa abecedy, súťažili v prekonaní športových prekážok, viazali a rozmotávali šnúrky, plietli vrkoče, obliekli najkrajšiu modelku Pipi,... Dostali aj hádanku o skrytom poklade. Prvá trieda, ktorá vylúštila záhadu a našla poklad, bola 3.A a ostatné triedy ju nasledovali. Deti sa občerstvili aj chutnými buchtami a čajom, ktoré pripravili naše pani kuchárky. Na záver všetci odhalili, čo bolo ich pokladom a spoločne sme si zaspievali a zatancovali hymnu večera o Pipi-našej kamarátke. Toto smelé dievča sa stalo novou kamarátkou mnohým deťom a veríme, že všetci budú radi čítať nielen o jej dobrodružstvách, ale aj o iných rozprávkových príbehoch a tajomstvách z kníh, ktoré ešte zostali neodhalené a treba ich čítaním odkryť,  potešiť  a poučiť sa z nich. Tešíme sa na ďalšie takéto dobrodružstvo s knihou a knižnou postavou.  Do skorého stretnutia  s Andersenom!

      Mgr. Erika Kureková

     • OKRESNÉ KOLO PYTAGORIÁDY

     • V dňoch 29.3. a 30.3. sa uskutočnilo okresné kolo matematickej Pytagoriády.

      Martinka Sameliaková zo 4.A triedy získala krásne 2. miesto v kategórii P4.

      Našu školu úspešne reprezentovali (úspešní riešitelia):

      Jakub Balcerčík – 3.A – v kategórii P3

      Andrea Sochuliaková – 3.A – v kategórii P3

      Adela Kormančíková – 4.A – v kategórii P4

      Matej Kozoň – 6.B – v  kategórii P6

      Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

      Mgr. Katarína Resutíková

     • Zápis do 1.ročníka

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Oravskom Veselom oznamuje rodičom, že
       
      ZÁPIS  DETÍ  DO  1. ROČNÍKA
       na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v piatok 22.4.2022 v budove základnej školy podľa harmonogramu. Presný čas budete mať uvedený v pozvánke, ktorá vám bude doručená poštou.

      Zápis sa uskutoční prezenčnou formou, teda za účasti detí a rodičov.

      Prosíme o vyplnenie elektronickej prihlášky do 20.04.2022. Formulár elektronickej prihlášky nájdete v hornej lište: Elektronická prihláška

       Ak ste prihlášku vyplnili správne a odoslali, príde Vám o tom potvrdzovací e-mail. Následne treba prihlášku vytlačiť, podpísať (obidvoma rodičmi) a priniesť v deň zápisu do školy.

      Rodičia vyplnia elektronickú prihlášku. Po vyplnení a odoslaní prihlášky si  ju rodičia  vytlačia.  Podpísanú obidvomi zákonnými zástupcami ju donesú na zápis.

      Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2015 do 31.8.2016 a deti,  ktoré mali v minulom šk. roku odklad povinnej školskej dochádzky.

      Rodičia, ktorí nemajú možnosť zaslať prihlášku elektronicky, vypíšu si prihlášku v deň zápisu, alebo si vyzdvihnú prihlášku v listinnej podobe osobne v ZŠ

      Ak ste vyplnili elektronickú prihlášku - vyplnenú žiadosť podpísanú obidvomi rodičmi/zákonnými zástupcami + rodný list dieťaťa a občianske preukazy obidvoch rodičov na overenie údajov donesiete do školy v čase zápisu.

      Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

      Ak chce rodič požiadať o výnimočné prijatie dieťaťa, ktoré nedovŕšilo vek 6 rokov k 31.08.2022, musí spolu so žiadosťou priniesť:

      vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

      odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast,

      doklad o získaní predprimárneho vzdelania.

      V prípade, že Vaše dieťa bude pokračovať v predprimárnom vzdelávaní od septembra 2022 v materskej škole (tzv. odklad), je potrebné túto dôležitú skutočnosť uviesť v poznámke na konci prihlášky!  Je potrebné zapísať aj deti, ktoré budú v predpimárnom vzdelávaní pokračovať.

      V prípade, že sa nemôžete vo vyhradenom čase dostaviť na zápis, volajte na t.č. 0918 162 111 za účelom dohodnutia náhradného termínu.

      Podľa § 144 zákona č. 245/2008 účinného od 1. 1. 2022 sa na prihláške vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov!

      Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje ak:

      •  jednému z rodičov bolo obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv,
      • jeden z rodičov nie je schopný podpísať sa (vyžaduje sa o tom potvrdenie lekára),
      • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (rodič predloží písomné vyhlásenie)
      • ak sa rodičia na tom dohodli (rodičia predložia písomné vyhlásenie). 

      Všeobecné podmienky zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (PŠD):

      Podmienky zápisu upravuje § 19, 20 a 60 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov:

       

      • Na plnenie povinnej školskej dochádzky (PŠD) sú zákonní zástupcovia povinní prihlásiť deti, ktoré dovŕšia vek 6 rokov k 31.8.2022 a dosiahnu školskú spôsobilosť.
      • Dieťa už nemožno zapísať do nultého ročníka ZŠ. Ak dieťa po dovŕšení 6. roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole, a to na základe: písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa.
      • Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada, aby bolo na plnenie PŠD výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo 6. rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, k žiadosti musí predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
      • Základná škola vyžaduje pri zápise údaje podľa § 20 ods. 4 školského zákona.
      • Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do školy vydá riaditeľ školy do 15. júna 2022. Rozhodnutie sa doručuje obom zákonným zástupcom.

      V prípade špeciálnych potrieb dieťaťa:

      školská zrelosť, logopedické problémy - narušená komunikačná schopnosť, poruchy pozornosti, poruchy správania, poruchy autistického spektra, nadané deti, nezaškolené deti

      Obracajte sa na školského špeciálneho pedagóga:
      Mgr. Zuzana Šurínová

      email: surinova.zsorvesele@gmail.com
      tel.: 0907 104 271
      Konzultačný deň: streda do 16.00 

      V prípade ďalších otázok sa obracajte na ZRŠ:
      Mgr. Mária Čierna

      tel.č.: 0918 162 111
      email: zsmsoravskevesele@gmail.com

       

      Prosíme Vás, aby ste naďalej informácie ohľadne zápisu sledovali. 

       

     • DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

     • Po dlhšom čase nemožnosti zúčastňovať sa na kultúrnych podujatiach žiaci 7.B, 8.A ,8.B, 9.A a 9.B mohli 30.3.2022 navštíviť Mestské divadlo v Žiline. Žiaci, ktorí prejavili záujem a našli si čas vo večerných hodinách mali možnosť vidieť a rozmýšľať nad situáciou, ktorá je práve v súčasnosti veľmi aktuálna.

      Divadlo A JE TU ZAS ponúklo predstaviť si čas, v ktorom by sa mohol vrátiť Hitler so svojimi manipulatívnymi technikami ako zviesť ľudí a ich myslenie. Žiaci v družnej atmosfére zvládli byť sviatočne naladení a priateľskí. Cestu späť autobusom obohatili spevom. Všetci zúčastnení si odniesli pekný kultúrny zážitok.

      Mgr. V. Poláková, Mgr. V. Kureková, PaedDr. E. Kapičáková

       

     • Detský čin roka

     • Naše dve žiačky 7.B triedy  Daniela Pisarčíková a Bianka Pekarčíková poslali svoje príbehy do projektu Detský čin roka, ktorý podporuje deti v ich snažení robiť dobro. Dnes im bol odovzdaný Ďakovný list  a knižná odmena od organizátorov súťaže. Máme z Vás radosť!

     • Súťaž vo vybíjanej - kvalifikácia do okresného kola

     • Mladšie žiačky II. stupňa sa zúčastnili obvodového kola vo vybíjanej. Súťaž sa konala 7.4.2022 v ZŠ s MŠ Mútne. V skupine sme si zmerali sily so školami: ZŠ s MŠ Oravská Jasenica a ZŠ s MŠ Mútne. Naše žiačky získali 2. miesto. Ďakujeme dievčatám za úspešné reprezentovanie školy. 

      Mgr. Michal Kumor