• Krajské kolo biologickej olympiády - zoológia

     • Dňa 17.5. 2022 sa konalo krajské kolo biologickej olympiády v Čadci v troch rôznych odboroch, kde súťažili najlepší bádatelia prírody Žilinského kraja. Našu školu a zároveň okres v odbore zoológia reprezentovala žiačka Karolínka Kumorová zo 7.B triedy s výsledkom - úspešný riešiteľ.

      Súťaž pozostávala z písomného testu, praktického poznávania živočíchov a ústnej skúšky, a na záver prezentácia zbierky z pozorovania daných živočíchov z terénu.

      Zo súťaže si Karolínka odniesla nové skúsenosti a hlavne motiváciu pokračovať aj naďalej v podobných aktivitách.

      PaedDr. Lenka Kumorová

     • Rozlúčka so šlabikárom - 1.A, 1.B

     • Deň 17. máj bol pre našich malých prváčikov výnimočným.Práve v tento deň vyplnili tajničku na poslednej strane Šlabikára s riešením : Hurá, už viem čítať. Pri tejto príležitosti sme mali v 1. ročníku rozlúčku so Šlabikárom spojenú s malou oslavou a pohostením. Červenou stužkovou previazaný Šlabikár už zostáva odložený doma.

      Na prváčikov už čaká Čítanka, plná príbehov, rozprávok a veselých vtipov.Prajeme veľa čitateľských zážitkov!

      Mgr. Mariana Stopjaková, Mgr. Ida Balcerčíková

     • Česť, pravda a spravodlivosť vo westerne

     • V máji začíname viacej žiť v prírode, a tak sa naši siedmaci rozhodli, že spoznajú život indiánskych kmeňov a kovbojov na Divokom západe. Tvorili v skupinách projekty, vymýšľali si indiánske mená, vyrábali čelenky, totemy a vigvamy, vymysleli príbeh a báseň o odvážnom indiánovi alebo kovbojovi. 

      Spoznali život spisovateľa Karla Maya, ktorého hrdinovia Whinetou a Old Shatterhand, boli príkladom čestnosti a bratstva. Naučili sa, že slovo je dôležité a dohody sa majú dodržiavať. A tiež sa naučili, že prírodu máme chrániť a nikdy si z nej nemáme brať viac, ako potrebujeme.

      Mgr. Erika Kureková

     • Výchovný koncert - ZUŠ

     • Dňa 12.05.2022 si žiaci našej školy, ktorí navštevujú Základnú umeleckú školu I. Kolčáka v Námestove, pripravili pre nás koncert. Zúčastnili sa ho žiaci I. aj II. stupňa, ktorí vytvorili úžasné publikum.

      Na výchovnom koncerte sme mohli počuť rôznorodé hudobné nástroje: akordeón, klavír, heligónku, gitaru, aj husle.

      Všetkým účinkujúcim ďakujeme za príjemný umelecký zážitok.                                                                     

      PaedDr. Eva Kapičáková

     • Regionálne kolo v malom futbale mladších dievčat

     • Dňa 13.5.2022 sme sa zúčastnili regionálneho kola v malom futbale mladších dievčat v Námestove. Po výhre nad Vitanovou 4:2 a remíze s Dolným Kubínom 2:2 sme nakoniec obsadili 2. miesto, pričom o našom nepostupe na krajské kolo rozhodlo naše horšie skóre o 1 gól. Aj napriek tomu dievčatám gratulujeme ku krásnemu výsledku.

      Mgr. Michal Kumor

     • Slávik Slovenska - okresné kolo

     • Dňa 12.05.2022 našu školu úspešne reprezentovali Nikolka Pisarčíková a Martin Chromek na okresnom kole súťaže Slávik Slovenska 2022 v Námestove.

     • IQ olympiáda - naša žiačka postúpila do celoslovenského kola

     • Dnes sa naši dvaja žiaci zúčastnili Regionálne kolo Stred v IQ olympiády, ktoré sa uskutočnilo v Banskej Bystrici na Strednej zdravotníckej škole. Filip Vajdečka z 5.A a Tatiana Kocúrová z 9.A triedy

      Tatiana Kocúrová sa dostala do top desiatky a vybojovala si postup do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční  30.5. 2022 na Trenčianskom hrade.

      Tu je prvých 10 najlepších:

      1. Michal Č., Trenčín

      2. Kayla K., Prievidza

      3. Dávid M., Prešov

      4. Matej V., Banská Bystrica

      5. Tatiana K., Oravské Veselé

      6. Kristián L., Žiar nad Hronom

      7. Jakub T., Rimavská Sobota

      8. Jakub Dz., Lučenec

      9. Karolína H., Trenčín

      10. Eliška B., Prievidza

      Blahoželáme a tešíme sa z úspechu a na celoslovenskom kole držíme palce!

      Mgr. Zuzana Krúpová

     • Naše dievčatá postúpili na kvalifikáciu do krajského kola malého futbalu

     • 11. mája sa naše mladšie žiačky zúčastnili okresného kola v malom futbale dievčat v Rabči. Po víťazstvách nad Rabčicami, Lokcou a Rabčou turnaj vyhrali a postúpili do regionálneho kola.

      1. miesto:  Oravské Veselé 9 bodov 2. miesto: Rabča 6 bodov , 3. miesto: Lokca 3 body

      4. miesto:  Rabčice 0 bodov . Dievčatám držíme palce!

      Mgr. Michal Kumor

     • Biológia v praxi

     • Dnes sa žiaci pod vedením odborníka naučili štepiť a starať o ovocné  stromy.  Téma štepenia stromov je v učebných osnovách 6. a 8. ročníka. Žiaci si mohli sami vyskúšať štepenie a úpravu stromov. Odbornú prednášku zabezpečil pán Poništiak, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.

      S dievčatami sme stihli zasadiť muškáty, ktoré krášlia vchod do školy. Starostlivosť o kvety žiaci zabezpečujú na hodine techniky.

      Dnes sme dokončili úpravu školskej záhrady, ktorú pripravujeme na realizáciu projektu "Záhrada, ktorá učí" V máji nás čaká v školskom sade sadenie ovocných stromov. K čerešniam pribudnú jablone, slivky a hrušky. 

     • Skrášlenie okolia školy - na pomoc nám prišli naše milé dôchodkyne

     • Vonku je už konečne krásne jarné počasie a my sa veľmi tešíme, že môžeme naše myšlienky o peknom a čistom prostredí šíriť medzi žiakmi. Dnes sme Deň životného prostredia začali besedou o ochrane prírody. Žiaci piateho a šiesteho ročníka sa zúčastnili EKO výchovného programu pod názvom "Deti čistej Zeme", kde sa porozprávali o dôležitosti separovania odpadu pod vedením odborníčky Ing. Vajdovej, ktorá sa dlhé roky venuje ochrane životného prostredia a práce s deťmi. Výučbu, keď to počasie dovolí, realizujeme v prírodnej učebni, ktorá cez prázdniny dostane nový šat. Keď vyšlo slniečko s  deviatakmi sme sa presunuli vonku, kde sme mali naplánovanú krásnu akciu.

      Skrášliť okolie školy nám dnes pomohli milé dôchodkyne. Upravovali sme spoločne terén a sadili byliny, stromčeky a kry.

      Prepojili sme výučbu s prácou na úprave brehu. Bolo radosť pozerať, ako sa naši žiaci zapájali a pomáhali. Opäť sa nám potvrdilo, že keď žiaci vidia zmysel práce, vedia zabrať.

      Cieľom bolo vytvoriť priestor na generačné prepojenie a výmenu skúseností a prepojiť teóriu s praxou. Žiaci sa veľa naučili, mohli počúvať cenné rady skúsených dôchodkýň, ktoré vytvorili príjemnú pracovnú atmosféru. 

      Okrem toho ďalšia skupinka žiakov pripravovala terén na políčku, ktorý pripravujeme na pestovanie plodín a obnovu ovocného sadu.

      Zajtra sa žiaci pod vedením odborníka naučia  na hodine Biológie a techniky štepiť, odstrihávať a starať sa o ovocné  stromy.

      Ďakujeme veľmi pekne našim dôchodkyniam a pani  Gabriele Telúchovej za odbornú pomoc, sponzorstvo a pomoc pri budovaní krajšieho prostredia v okolí školy.

       

     • Okresné kolo - Futbal mladší žiaci

     • Dňa 9. mája 2022 sa naši mladší žiaci zúčastnili okresného kola v malom futbale v Námestove. V konkurencii piatich tímov obsadili 2.miesto.

      Celkove poradie. 1. ZS Komenského 2.Oravske Veselé 3. Rabčice 4.Zakamenne 5. Hruštín

      Mgr. Michal Kumor

     • DEŇ MATIEK

     • nedeľu, 8.05.2022, si poobede pripravili naši žiaci program pre mamičky. Ďakujeme zúčastneným žiakom, triednym pani učiteľkám a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii. 

     • Pečenie medovníčkov ku Dňu matiek

     • Aj tento rok sa naše žiačky 9. ročníka rozhodli upiecť medovníčky pre maminky.

      Pečenie sa vydarilo. Dievčatá počas celého týždňa v každej voľnej chvíli zdobili a zdobili.

      Samozrejme, máme aj ochotných chlapcov,  pomáhali pri balení medovníkov- strihali celofán, pripravovali stužky.

      Ďakujeme vedeniu školy za poskytnutie financií na potrebné suroviny a veľké ĎAKUJEM patrí aj pani kuchárkam, ktoré boli ochotné pomôcť.

      Dúfajme, že medovníčky urobia mamičkám radosť, budú sa páčiť a hlavne chutiť. J

                             

                                                     Tr. učiteľky Mgr. Mária Majzelová a PaedDr. Eva Kapičáková

     • Slávik Slovenska 2022

     • Po dvoch „dlhých“ rokoch sa našou školou ozýval krásny spev ľudových piesní. V pondelok 02.05.2022  sa uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska. Zúčastnilo sa ho 32 žiakov z I. a II. stupňa. Všetci zúčastnení spievali s veľkou chuťou a radosťou. Vybrať najlepších nebolo jednoduché.

      Porota sa rozhodla nasledovne:

      I. kategória:    2. miesto: Martinko Kvasničák

      II. kategória:   1. miesto: Nikolka Pisarčíková

      2. miesto: Esterka Mydlárová a Ivanka Stopjaková

      3. miesto: Evka Mária Frančáková a Emka Kapičáková

      III. kategória: 1. miesto: Martin Chromek

      2. miesto: Karin Müllerová

      3. miesto: Klára Uhliariková

      Všetkým spevákom ďakujeme za účasť a víťazom srdečne gratulujeme!

      Víťazi budú našu školu reprezentovať na okresnom kole v Námestove. Držíme palce!

                                                                                                              PaedDr. Eva Kapičáková

     • Nové logo školy

     • V mesiaci apríl sme vyhlásili súťaž o nové logo školy. Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže. Vybrali sme tie najoriginálnejšie návrhy.  Oceňujeme Vaše nápady a kreativitu. 

      Keďže logo musí spĺňať určité parametre, za logo školy sme si vybrali návrh našej bývalej žiačky, ktorej veľmi pekne ďakujeme. 

      Motív Slnka symbolizuje kreativitu, dobrú energiu a radosť zo života.  Symbol rúk predstavuje silu spolupráce a schopnosti vedieť si vzájomne pomôcť.

      Autor loga: Tesa Adamčíková

       

      Vedenie školy

     • POĎAKOVANIE - celková suma 2172 ,- €

     • Dňa 28.apríla 2022 sa uskutočnila celoslovenská finančná zbierka Ligy proti rakovine. Aj naša škola a celá obec Oravské Veselé vyjadrila podporu onkologickým pacientom a ich rodinám. Žiaci z 9. ročníka sa vybrali medzi všetkých našich spoluobčanov.

      Celková suma, ktorá sa vyzbierala a bola odoslaná na konto Ligy proti rakovine, bola 2172 eur.

      Všetkým úprimne ďakujeme a želáme veľa zdravia!

                                                                                                Mgr. Mária Majzelová a PaedDr. Eva Kapičáková
                                                                                                                                            Koordinátorky zbierky

     • Postup do Okresného kola - futbal dievčatá

     • Dňa 29.4.2022 sa naše mladšie žiacky zúčastnili kvalifikácie do okresného kola vo futbale v Lokci. Po víťazstvách 5:0 s Lokcou a 6:0 s Babínom postúpili do okresného kola.

      Školu reprezentovali: Mária Stopjaková, Alica Pisarčíková, Ivana Stopjaková, Júlia Vojtasová, Natália Stašáková, Soňa Kocúrová, Lenka Vojtašáková, Sára Somsedíková, Laura Kvasničáková.

      Dievčatá držíme palce!

      Mgr. Michal Kumor

     • Deň Zeme v našej škole

     • ZŠ s MŠ Oravské Veselé v spolupráci s Obecným úradom dňa 29.4.2022  oslávila Deň Zeme upratovaním a zveľaďovaním areálu školy a rôznych častí obce. Žiaci vyčistili okolie autobusových zastávok, Zdravotného strediska, Farského úradu, Kultúrneho domu a okolia hlavnej cesty. Na akcii sa zúčastnilo 400 žiakov ZŠ aj MŠ v spolupráci so všetkými zamestnancami školy. 
       

      Žiaci počas akcie zbierali a triedili odpad, hrabličkovali trávnik, čistili zámockú dlažbu, odstraňovali staré konáre, renovovali hlavnú bránu, pozametali chodníky, podieľali sa na úprave skalky, úprave terénu. Vrecia na odpad a vývoz separovaného odpadu zabezpečila obec.

      Pod vedením  učiteľov žiaci vytvorili bylinkový kútik, ktorý bude súčasťou výučby ale aj reálneho využitia v školskej jedálni. Dievčatá deviateho ročníka sa zapojili do výsadby muškátov, ktoré budú zdobiť okná školy.

      Ďakujeme rodičom za  pomoc a spoluprácu  pri príprave žiakov na dnešnú akciu.  Niektorí žiaci si priniesli aj vlastné náradie,  všetci sa aktívne zapájali do činností pod vedením pedagógov.

       Cieľom akcie bolo viesť žiakov k ochrane životného prostredia a  tímovej spolupráci.

      Dnešný slnečný deň splnil cieľ a očakávania. Žiaci aktivitami získavajú kladný vzťah k prírode. Všetky aktivity, ktoré sme robili patrili ,,Našej prírode“, robili sme to pre našu krásnu prírodu.Každý z nás by si mal uvedomiť, ako veľmi ju potrebujeme k svojmu životu.

      Veríme, že túto krásnu akciu si zopakujeme aj o rok.

     • Medzinárodná štúdia občianskeho vzdelávania (ICCS) 2022

     • Naša škola sa v tomto mesiaci zúčastnila na Medzinárodnej štúdií  občianskeho vzdelávania (ICCS) 2022.  Cieľom bolo skúmať spôsoby, ktorými sa mladí ľudia v rôznych krajinách pripravujú na prevzatie svojej úlohy občanov v rôznych krajinách 21. storočia. Zisťovala, čo naši žiaci vedia o úlohách občanov.​​​​​​​

      V štúdii ICCS 2022 na našej škole bola vybraná do vzorky a testovaná trieda 8.B a 11 učiteľov II. stupňa učiacich v 8. ročníku.  Učitelia zrealizovali online Školský dotazník pre učiteľov a žiaci sa zúčastnili online testovania v novej učebni Informatiky. Vyplnili test z občianskej výchovy a z problematiky občianstva odpovedali na otázky 2 dotazníkov (Dotazník pre žiaka a Európsky dotazník).

      Na štúdií sa zúčastnili rôzne krajiny z celého sveta (Taliansko, Nemecko, Belgicko, Austrália,..) 

      Zozbierané dáta budú prezentované súhrne za Slovensko.

      Mgr. Lenka Raková Štrausová
      Koordinátor digitalizácie