• ENGLISH STAR

     • English star je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl.​​​​​​​​​​​​​

      Dňa 12.4. si naši žiaci zmerali vedomosti v tejto súťaží.  Našu školu reprezentovalo 13 žiakov a všetci boli úspešní. Ich percentuálne vyhodnotenie bolo od 80%-97%. Gratulujeme.

      Koordinátor súťaže

      Mgr. Eva Namislovská

     • Dvojdňový výlet siedmeho ročníka

     • Na konci školského roka sa žiaci vždy tešia na poslednú bodku, ktorou je výlet. Konečne sa nám po dvoch rokoch, kedy sa nesmelo ísť nikam, podarilo navštíviť juh Slovenska.

      V dňoch 7.-8. júna sme sa vybrali cez Banskú Bystricu a Topoľčianky do Nitry. Žiaci mali možnosť prejsť rôznymi zaujímavosťami týkajúcimi sa nových poznatkov, zážitkov i spoznávanie vlastného ja. 

      Začínali sme vo vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, kde si mohli prakticky vyskúšať fyzikálne zákonitosti i urobiť test jazykového orieška. V Topoľčiankach prešli priestormi kaštieľa a po obede si mohli v žrebčíne pohladiť kone. Po príchode do Nitry boli žiaci potešení účasťou na zážitku laserovej šou, kde sa virtuálna realita počítačových hier stala skutočnosťou. 

      Po večeri sme navštívili centrum mesta a v pokoji sme vnímali atmosféru prítomnej chvíle pri fontáne a zmrzline. Pred zotmením sme si urobili krátky výstup na Kalváriu, kde sa nám roztvoril večerný výhľad na Nitru, ktorý bol spojený s nezvyčajným stretnutím.V ranných hodinách sme boli budení akordeónovým budíčkom miestneho misionára, ktorý sa snami podelil so svojimi zážitkami. Do predpoludnia sme hľadali poklad na Nitrianskom hrade, kde sme boli pochválení za záujem a disciplinovanosť, čo si aj veľmi vážime. Po nákupoch v obchodnom centre Mlyny nás šofér šťastne doviezol do našich domovov.Plní zážitkov i poučení o vlastnom charaktere môžeme pokračovať v povinnostiach.

      Mgr. V. Poláková, Mgr. E. Namislovská, Mgr. Z. Kumorová

     • Hrdinovia Fast

     • Už aj na našej škole máme deti, ktoré sa stali Hrdinami FAST HEROES.

      Je to celosvetová kampaň, ktorá sa zameriava na zvýšenie povedomia o príznakoch mozgovej príhody, pri ktorej rozhoduje každá sekunda.

      Do iniciatívy sa zapojila 1.A a 4.A trieda a z 2.stupňa naši piataci. Deti sa prostredníctvom Tomiho a jeho starých rodičov postupne naučili spoznať najčastejšie  príznaky mozgovej príhody. Používali pri tom aj špeciálny pracovný zošit a naučili sa spievať aj ich hymnu. 

      Lekcie s Tomim a jeho starými rodičmi boli veľmi zábavné. Deti sa prostredníctvom nich naučili simulovať telefonát na záchranku, sledovali zaujímavé videá, čítali príbehy, či vystrihovali masky. Stali sa pre svojich starých rodičov superhrdinami, ktorým môžu niekedy zachrániť život.

      Za účasť na tejto celosvetovej kampani, škola získala aj certifikát.

       

      Mgr. Resutíková, Mgr. Balcerčíková, Mgr. Čierna

     • Celoslovenská výzva pre ZŠ "Dlaň dokorán"

     • "Jedno je o dobre rozprávať, iné dobro robiť."

      Akú dĺžku má ľudské dobro? Dá sa jeho hodnota odmerať? Pridajte sa k nám a vytvorte spolu s nami najdlhšiu reťaz detských dobrých skutkov na Slovensku!

      Ako na to? V prvom rade musíš chcieť nájsť v sebe aspoň kúštiček dobra. Kedy si naposledy urobil niečo pre iných? Kedy si poradil, pomohol, podporil? Je najvyšší čas začať. Otvor, prosím, preto svoju "dlaň dokorán", pridaj svoju ruku  k dielu a staň sa súčasťou veľkej veci. Aj ty si dôležitý, ba dokonca dôležitejší ako si myslíš... Poďme spolu poraziť zlo pestrofarebnou dúhou!

      Obkreslite a vystrihnite svoju otvorenú dlaň na farebný papier a dovnútra napíšte aspoň jeden svoj pravdivý dobrý skutok. Všetky ruky detí zo školy spojíme a ich celkovú dĺžku odmeráme. Čím viac rúk, tým dlhšia reťaz.

      My výsledok aj s peknou fotkou pošleme spätne mailom  organizátorom súťaže: ZŠ Trakovice

       Zapojením do výzvy sa staneme zároveň  súčasťou projektu Detský čin roka, ktorého cieľom je šíriť myšlienku dobra u detí. Veríme, že nás v tom nenecháte samých. Lebo dobro v deťoch ešte stále JE!

      Inštrukcie:

      Do výzvy sa môžu zapojiť deti od 1. po 9.ročník, ľubovoľný počet tried či celá škola.

      Odporúčame využiť hodiny VYV, TECH, TRH, LIT... spojené s prosociálnou výchovou rozprávaním sa o dôležitosti ľudských hodnôt.

      Podľa fotonávodu vystrihnite Vaše ruky obkreslené a vystrihnuté na farebnom papieri A5.

      Z jednej strany do dlane napíšte svoj dobrý skutok. Následne ich  zlepujte za prsty ( je jedno či ľavá alebo pravá) lepiacou páskou a vytvárajte pás. Žiaka k žiakovi, triedu k triede...

      Celkovú dĺžku reťaze dobrých skutkov, akú Vaša škola dosiahla, zmerajte so zaokrúhlením na decimetre.

      Výsledok, počet žiakov za triedu, ktorí sa zapojili a jednu peknú fotku nám pošle tr. učiteľ alebo vyučujúci  na email školy: zsmsoravskevesele@gmail.com do 24.6.2022. 

      My výsledky všetkých zúčastnených zrátame dokopy a zverejníme.

      Keď spravíme aspoň "niečo", už to nebude "nič". DOBRO stále je a môže byť veľmi nákazlivé... Vážime si každú jednu Vašu pomocnú ruku. ĎAKUJEME!!!!!!!

       

     • Olympijský deň pri príležitosti Medzinárodného dňa detí

     • Deň detí sme tento rok oslávili v piatok 3. júna.  Oslávili sme ho v duchu olympijských hier „Spoločne za lepší svet“ v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom. Dnešný deň otvorila pani riaditeľka slávnostným ceremoniálom.  Vypočuli sme si olympijskú hymnu a pripomenuli symboly, heslo, princípy a hodnoty olympijských hier.

      Žiaci I. stupňa sa ráno presunuli na Ihrisko, kde im  pani učiteľky pripravili športové súťaže. Na stanovištiach pomáhali aj naši ôsmaci, ktorí dostali od pani učiteliek pochvalu.

      Žiaci súťažili v rýchlosti,  presnosti a vytrvalosti. Na konci športového dňa boli najlepší žiaci ocenení medailou, darčekom a sladkosťou.

      Žiaci  II. stupňa dnešný deň strávili na multifunkčnom ihrisku a v telocvični. Žiaci súťažili v rôznych športových disciplínach – skok do diaľky, skok z miesta, prekážkový beh, šprint, Hod medicimbalom, výdrž v zhybe a nakoniec si chlapci zahrali futbal a dievčatá vybíjanú. Na stanovištiach pomáhali deviataci, ktorých musíme pochváliť. Každý jeden prispel k tomu, aby si dnešný deň užili všetci žiaci. 

      V závere olympijského dňa boli najlepší žiaci ocenení medailou, darčekom a sladkosťou.

      Ďakujeme ZRPŠ za kofolu, zmrzlinu a sladkosti. Kofolu pre I. stupeň daroval DHZ Oravské Veselé. Ďakujeme tiež  p. Balcerčíkovi za sponzorský dar.

      Všetci sme si dnešný deň  užili a pokúsili vydať zo seba čo najviac.  Dnešný deň splnil svoj cieľ – všetci sme videli, že keď ľudia ťahajú spolu a pomáhajú si – dokážu oveľa viac. Dokážu urobiť svet lepším.

      Ďakujeme každému jednému z Vás!

     • Rozprávkový Oravský hrad s 3.A

     • Dňa 2. júna 2022 sme sa konečne dočkali spoločného výletu na „Rozprávkový Oravský hrad“, kde sme plnili úlohy, hľadali farby dúhy. Splnili sme všetky úlohy a ešte máme možnosť vyhrať pri záverečnom losovaní. Držíme si palce!!!!

      Ešte sme navštívili Múzeum historických kočov a saní. Bola to nádherné prehliadka kočov a saní z rôznych krajín a na rôzne príležitosti.

      Výlet sme zvládli bez akýchkoľvek problémov a šťastne sme sa vrátili domov aj s utrateným vreckovým.

      Tešíme sa na ďalší výlet.

                                                                           Mgr. Darina Škarbová

     • DISCO PÁRTY

     •  

      Dňa 1. júna na MDD naši deviataci pripravili pre žiakov školy dlho očakávanú Disco párty. Zábava bola skvelá!

      Za krásnehodnotné ceny do tomboly úprimne ĎAKUJEME sponzorom: Obecný úrad Oravské Veselé, firmám Dav - Pmont s.r.o., MDMM s.r.o., BigMat Sumegastav, Coop Jednota Námestovo, U – MAX spol. s.r.o. Námestovo, Materasso s.r.o., EM Laser s.r.o., Kvetinárstvo  G. Telúchová, Sport Club X, Reštaurácia Gól, Pizzeria Zion, Veselé Papiernictvo, Čalúnnictvo P. Kyrcz, Veselovci s.r.o., potraviny Fresh p. Sochová, potraviny Fresh p. Pisarčíková, Zmrzlina Marianna p. J.Sumegová, potraviny p. Fernéza, takisto srdečná vďaka patrí aj: p. M. Riegerovej, p. A. Jankolovi, p. A. Kozákovej a všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli.

      Triedne učiteľky 9.A, 9.B triedy

      PaedDr. Eva Kapičáková, Mgr. Mária Majzelová

     • Piataci na výlete v Banskej Bystrici a Harmanci

     • Dňa 27. mája sme sa so žiakmi 5.A a  5.B zúčastnili koncoročného výletu v Banskej Bystrici a Harmanci. V Banskej Bystrici sme si po skupinkách pozreli rozhlasové a televízne štúdio RTVS, kde si niektorí žiaci vyskúšali uviesť spot vtelevízii. Zúčastnili sme sa vzdelávacieho programu CESTOVANIE V ČASE v expozícii Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici Matejov dom, kde si na vlastnej koži (v historických kostýmoch) vyskúšali, ako sa žilo ich rovesníkom v rôznych historických obdobiach.

      Absolvovali sme prehliadku mesta Banská Bystrica,  spoznali sme mesto ako staré banské mesto a mesto, v ktorom sa začalo Slovenské národné povstanie. Putovali sme pamiatkami mesta od najstarších čias až po súčasnosť. Nezabudli sme ani na zaujímavosti mesta ( cechy, kde žil kat, prečo sú pri všetkých bránach reťaze, prečo je Hodinová veža šikmá...) Nakoniec sme sa vydali do Harmaneckej jaskyne, kľukatým chodníčkom sme zvládli zdolať výškový rozdiel 260m a  v  jaskyni viac než 1000 schodov.  

      Tento výlet bol nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých, ktorí sa ho zúčastnili. Splnil nielen poznávací, náučný charakter, ale zároveň sme si utužili priateľstvá a vzťahy. 

      Ing. Janka Slameníková, Mgr. Róbert Repka

     • VÝCHOVNÝ KONCERT

     • Dnes sa naši žiaci I. a II stupňa zúčastnili na výchovnom koncerte. Bol to jeden z darčekov na MDD.
      Program výchovného koncertu na I. stupni sa zaoberal otázkami zdravého životného štýlu. Žiaci sa dozvedeli pomocou krátkych multimediálnych ukážok aj o nezdravej strave, ktorá negatívne ovplyvňuje náš organizmus a prečo je dôležité nesedieť doma za mobilom alebo na počítači. 

      Na programe si žiaci porozprávali, prečo je dobré športovať a byť aktívny. S poučnými pesničkami objavili svet zdravých vitamínov a zároveň získali informácie o baktériách a vírusoch. Program výchovného koncertu na II. stupni sa niesol v štýle TRENDSETTER – trendy dnešnej doby. Podrobnejšie sa žiaci zaoberali témou nástrahy a nebezpečenstvá na internete, sociálne siete a dotkli sa aj vplyvov médií na psychiku človeka. Výchovný koncert upriamil pozornosť aj na dôležitosť medziľudských vzťahov a na dobro ľudí okolo nás. Súčasťou výchovného programu boli aj skvelé pesničky.

      Ďakujeme celému tímu za ich nasadenie, za nevšedné zaujímavosti, ktoré k nám priniesli a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie!!!

     • ZAOSTRI NA ZELENÚ ŠKOLU

     • Naši žiaci sa zapojili  do súťaže "Zaostri na zelenú školu".  Do súťaže sa zapojilo 130 žiakov z celého Slovenska.  Naša škola získala dve krásne umiestnenia. 

      V kategórii do 12 rokov získal  2. miesto - Jožko Rejduga

      Ocenenie: výprava do údolia rieky Slatina s pozorovaním prírody pre Jožka, jeho kamoša/kamošku a rodičov (termín podľa dohody + tričko Zelená škola. 

      V kategória od 12 rokov získala 1. miesto - Deniska Ganobčíková

      Ocenenie: poukaz na účasť na Kurze pre zelenoškolákov spojený s fotokurzom vo Vzdelávacom centre Zaježová pre Denisku a jej kamarátku/kamaráta zo školy, termín:  24. – 26. 10. (po – str) + tričko Zelenej školy. 

      Poukaz a cenu  Jožkovi a Deniske odovzdáme čoskoro ;)

      S umiestnením súvisí aj odpustenie registračného poplatku do programu Zelená škola na školský rok 2022/2023.

      Veľmi sa tešíme a ďakujeme všetkým zapojeným žiakom a zamestnancom školy, ktorí nám pomáhajú plniť environmentálny akčný plán školy.

      Jožkovi aj Deniske blahoželáme! 

      Mgr. Mária Čierna
       Koordinátor Zelenej školy

     • SÚŤAŽ V SKLADANÍ RUBIKOVEJ KOCKY

     • Vo štvrtok 26.5.2022 sa na našej škole uskutočnil už 2.ročník v skladaní Rubikovej kocky 3x3. Prihlásilo sa 31 žiakov, ktorí dokázali kocku poskladať v neuveriteľne krátkom čase.

      Na začiatku sme všetky kocky pozbierali, označili a napokon naši šikovní ôsmaci a deviataci nám ich všetky rovnako zamiešali podľa špeciálneho algoritmu. Týmto sme zabezpečili pre všetkých žiakov rovnakú šancu na úspech. Žiaci mali 3 pokusy, z nich sme vybrali najrýchlejší čas,  ktorý bol hodnotený. Rekord našej školy je 17 sekúnd, o ktorý sa postaral Oliver Štrauz.

      Mgr. Zuzana Krúpová, Mgr. Veronika Kureková, Mgr. Katarína Resutíková

      Kategória 1.STUPEŇ:

      Najrýchlejší žiak: Adam Vajdečka – 2.A

      Najrýchlejšia žiačka:  Andrea Sochuliaková – 3.A

       

      Kategória 2.STUPEŇ:

      Najrýchlejší žiak: Oliver Štrauz – 7.A

      Najrýchlejšia žiačka: Laura Kvasničáková – 6.A

       

      Kategória CHLAPCI celej školy:

      1.miesto: Oliver Štrauz – 7.A

      2.miesto: Marek Rieger – 9.B

      3.miesto: Jakub Rusnák – 8.A

       

      Kategória DIEVČATÁ celej školy:

      1.miesto: Laura Kvasničáková – 6.A

      2.miesto: Stela Balcerčíková – 6.A

      3.miesto: Ivana Stopjaková – 6.B

       

      Keďže naši žiaci sú veľmi šikovní, mnohí z nich vedeli poskladať aj mnohé iné typy kociek, napr. 2x2, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, pyramix, megamix, gigamix, mirror,.... Z nich sme ocenili troch, ktorí dokážu zložiť najviac rôznych typov.

       

      MAJSTER ŠKOLY V SKLADANÍ RÔZNYCH TYPOV KOCIEK:

      1. miesto: Timotej Kopta – 8.A – 12 typov

      2.miesto: Roman Resutík – 8.B – 8 typov

      3.miesto: Jakub Rusnák – 8.A – 5 typov

       

      Už teraz sa tešíme na ďalší ročník!

     • Pamätná izba Martina Hamujaka v Oravskej Jasenici ožila žiakmi našej školy.

     • Pre lepšie prehĺbenie poznania národných dejín sa žiaci 8.B triedy dňa 25.5.2022 a žiaci 8.A triedy dňa 26.5. 2022 zúčastnili exkurzie do Pamätnej izby Martina Hamuljaka v Oravskej Jasenici.
      V družnej triednej atmosfére bližšie spoznali život a dielo Martina Hamuljaka, život našich predkov sprostredkovaný cez hmotné pramene aj originálny písomný prameň z roku 1910.

      Krátka 3 - hodinová dejepisná exkurzia obohatila a potešila všetkých zúčastnených .

      Mgr. Viera Poláková

     • Poznávacia exkurzia

     •  17.5. sa naši žiaci zo 6.A a 6.B zúčastnili poznávacej a zážitkovej exkurzie v okolí Banskej Štiavnice.

      Najskôr si prezreli poľovnícky kaštieľ v Svätom Antone alebo ho poznáme aj pod menom Kaštieľ Antol. Žiaci tu videli exponáty z lesníckeho, drevárskeho a poľovníckeho múzea a zbierky interiéru z dôb šľachtického obývania kaštieľa. Ďalej žiaci pokračovali do ZŠ Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach na exkluzívnu prehliadku sokoliarstva a výučby tohto predmetu na jedinej ZŠ svojho druhu. Táto prehliadka bola spojená s umením ovládania sokolov, orlov a sovičiek pod vedením samotných žiačok tejto školy a krásnymi ukážkami preletov dravcov tesne nad našimi hlavami. Po návšteve tejto zážitkovej školy sme sa ponáhľali do útrob zeme- do štôlne Bartolomej, kde žiaci mohli počuť o ťažbe nerastných bohatstiev, o ťažkej práci baníkov a sami sa presvedčili, v akých úzkych, tmavých a vlhkých priestoroch dokázali ľudia v minulosti pracovať ručne a mohli to porovnať s ťažbou pomocou modernej techniky v súčasnosti. Šiestaci sa vrátili šťastne domov plný zážitkov a aj skúseností a vedomostí o našom krásnom Slovensku.

      Triedne učiteľky: Erika Kureková a Magdaléna Maslaňáková

     • DEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

     • Vo štvrtok 19.5.2022 sa na našej škole uskutočnil Deň finančnej gramotnosti, prostredníctvom ktorého sme sa snažili hlbšie rozvíjať finančnú gramotnosť u našich detí.

      Na prvom stupni žiaci počas vyučovania  spoznávali naše bankovky, mince, rozprávali sa o sporení, o základných potrebách, o povolaniach, o hodnotách. Každú triedu navštívili ôsmačky, ktoré sa so žiakmi zahrali rôzne hry s finančnou tematikou - s prváčikmi skladali puzzle z rozstrihaných bankoviek, s druhákmi simulovali hru na obchod, v ktorom sa však žiaci museli rozhodnúť, či nakupovanú  vec  len chcú alebo ju naozaj potrebujú, s tretiakmi sa preniesli do banky, kde museli správne usporiadať vytvorené slová z finančnej oblasti  do skupín a so štvrtákmi vytvorili obchod s hodnotami, kde žiaci „nakupovali“ hodnoty, z ktorých si nakoniec vytvorili vlastný hodnotový rebríček a zistili, že tie najhodnotnejšie veci v živote, sa za peniaze kúpiť nedajú.

      Okrem týchto sprievodných aktivít, všetci žiaci 3.-9. ročníka súťažili v počítaní matematických úloh s finančnou tematikou, s názvom Euráčik. Najúspešnejší žiaci z každého ročníka boli ocenení. Tento rok sme dali tretiacke úlohy vyriešiť aj pár šikovným druhákom. Niektorí z nich boli úspešnejší ako poniektorí tretiaci, preto sme sa rozhodli oceniť aj ichJ.

      Najúspešnejší žiaci v jednotlivých ročníkoch boli:

      2.ročník:

       Zara Joštiaková – 2.A

       Eliška Joštiaková – 2.A

       Timea Tatarková – 2.B

       Laura Pindiaková – 2.B

      3. ročník:

      1. Andrea Sochuliaková – 3.A

      2. Jakub Balcerčík – 3.A

          Samuel Rejduga – 3.A

      3. Matej Pisarčík – 3.A

      4.ročník:

      1. Adela Kormančíková – 4.A

      2. Martina Sameliaková – 4.A

      3. Aneta Zboroňová – 4.A

      5. ročník:

      1.Izabel Maliterná – 5.A

      2. Andrea Kocúrová – 5.A

      3. Bianka Juriťáková – 5.A

      6. ročník:

      1. Sára Kureková – 6.A

      2. Blažej Pekarčík – 6.A

      3. Sára Šefčíková – 6.A

      7. ročník:

      1. Tomáš Kocúr – 7.A

      2. Marianna Kormančíková – 7.B

      3. Juraj Vojtas – 7.B

      8. ročník:

      1. Natália Stašáková – 8.A

      2. Laura Ganobjaková – 8.A

      3. Timotej Kopta – 8.A

      9. ročník:

      1. Tatiana Kocúrová – 9.A

      2. Vanesa Kormančíková – 9.A

      3. Simona Labjaková – 9.B

      Mgr. Katarína Resutíková, Mgr. Veronika Kureková

     • Hasičský výlet

     • V piatok 20.5.2022  sa žiaci z hasičského krúžku zúčastnili krásneho výletu.

      Navštívili Staroľubovniansky hrad, Vojenské múzeum v Starej Ľubovni, Skanzen ľudovej architektúry Spiša a Šariša v Starej Ľubovni.

      Žiaci mali  pripravené nakoniec veľké prekvapenie  - Splav rieky Čierny  Dunajec. Veď aký by to bol Hasičský výlet bez vody ;). Deti na raftoch zažili adrenalín, kopec zábavy a smiechu, bol to zážitok na ktorý budú ešte dlho spomínať. 

      Ondrej Pňaček
      vedúci hasičského krúžku

     • Dejepisná exkurzia

     •       Dňa 24. mája žiaci 9. B triedy počas hodiny dejepisu navštívili židovský cintorín v Námestove. Najskôr sa oboznámili s históriou mesta i s dejinami židovskej náboženskej obce v Námestove. Dozvedeli sa, aké sú to regálne práva, kde a kedy bola postavená modlitebňa, o činnosti spolku židov Chevra Kadiša či ďalšie zaujímavosti.

      Hlavnou témou bol však holokaust na Orave. Žiaci si zopakovali, čo znamená tento výraz v hebrejčine, šoa = skaza, záhuba. Čo naozaj bola. Deviatakov zaujala história „kameňov zmiznutých.“ Ide o pamiatku obetiam holokaustu a nacistického režimu.  Sú to dlažobné kocky potiahnuté mosadzou, umiestnené do chodníka.

      Prehliadka židovského cintorína bola záverečnou fázou nášho spoločného putovania za históriou. Viedli sme tu rozhovory o obetiach holokaustu, prezreli si pamätník vo forme symbolických náhrobkov. Pripomenuli sme si dátum 9. septembra, ktorý je na Slovensku pamätný ako Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Vyučovanie dejepisu tak malo nielen edukatívny charakter, ale bolo zamerané aj na rozvoj schopností u žiakov kriticky vnímať a hodnotiť dejinné udalosti.

      Nech je pre nás všetkých odkazom s varovaním, že nijakú formu rasovej neznášanlivosti či nacionalizmu nemôžeme v žiadnej podobe tolerovať. Je našou povinnosťou si pripomínať stále dookola, že zo zdanlivo drobného zla môže vyrásť nepredstaviteľná hrôza. Snažme sa urobiť všetko pre to, aby sa takéto udalosti už nikdy nemohli opakovať.

      Mgr. Mária Majzelová

     • Projektová súťaž - cudzie jazyky

     • Dňa 16.5.2022 sa uskutočnila projektová súťaž v anglickom a nemeckom jazyku. Žiaci svojimi jazykovými schopnosťami dokázali odprezentovať svoje krásne a nápadité projekty. Najlepšie boli odmenené vecnými cenami a postúpili do okresného kola. Všetci dostali sladkú odmenu. Výhercom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie krásne projekty./ Ostatné projekty si môžete pozrieť vystavené v areáli školy./ 

      Mgr.Jana Lietavcová, Mgr. Eva Namislovská, Ing. Magdaléna Maslaňáková

     • Šachový turnaj - Školská liga 2022

     • 19.5.2022 sa odohral prvý zo štyroch šachových turnajov s názvom: Školská online liga 2022. Naším žiakom sa podarilo skončiť na 4 mieste zo 48 základných škôl. Celému tímu gratulujeme a držíme palce v nasledujúcom turnaji.

      Mgr. Veronika Kureková