• Dotácia na stravu a daňový bonus - zmeny od 1.7.2022

     •  

      Nový zákon o financovaní voľného času dieťaťa sa dotýka aj dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v súvislosti s daňovými bonusmi.

      * zákon je schválený - 22.6.2022 parlament prelomil veto prezidentky z 9.6.2022 (vetovaná bola ale iba druhá časť - o financovaní voľného času, tzv. krúžkovné, ktorá by mala platiť až od 1. januára 2023)

      Hlavná zmena je v tom, že rodičia 5-ročných detí v poslednom ročníku MŠ už nebudú môcť súbežne mať daňový bonus aj dotáciu na stravu, ale by si mali vybrať iba jedno.


      Stručný prehľad:

      Dotácia na stravovanie na dieťa - s ohľadom na jeho vek a na to, či rodič poberá daňový bonus na dieťa:

      Dieťa - v poslednom ročníku škôlky, ktoré nedovŕšilo 6 rokov veku (5-ročné v poslednom ročníku škôlky)

      • teraz:
       - rodič môže mať aj daňový bonus (47,14 eur) a zároveň aj dotáciu na stravu (26 eur *)
      • od júla 2022:
       - rodič by si mal vybrať - buď daňový bonus alebo dotáciu na stravu
       - meniť by sa ale mala výška bonusu na 70 eur (od januára 2023 až na 100 eur)

      Dieťa - v poslednom ročníku škôlky, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku, a v ZŠ, ktoré nedovŕšilo 15 rokov

      • teraz:
       - rodičia si musia vybrať medzi daňovým bonusom (43,60 eura) a dotáciou na stravu (26 eur *)
      • od júla 2022:
       - rodič aj naďalej si musí vybrať medzi daňovým bonusom a dotáciou na stravu
       - meniť by sa mala výška bonusu na 70 eur (od januára 2023 až na 100 eur)

      Dieťa - vo veku od 15 rokov, ktoré chodí na základnú školu

      • teraz:
       - rodič môže mať aj daňový bonus (23,57 eur) a súčasne aj dotáciu na stravovanie (26 eur *)
      • od júla 2022:
       - naďalej bude súčasný nárok na daňový bonus a aj na dotáciu na stravovanie
       - meniť by sa mala výška bonusu na 40 eur (od januára 2023 na 50 eur)


      * dotácia na stravu je 1,30 eura na jeden deň, čo je pri mesiaci s 20 pracovnými dňami 26 eur;
      avšak podmienkou na pridelenie dotácie je účasť dieťaťa v škole aspoň na jednej vyučovacej hodine a prevzatie stravy.


       

      Dotácia na stravovanie na dieťa - bez ohľadu na jeho vek a bez ohľadu na to, či rodič poberá daňový bonus na dieťa - v dvoch prípadoch - zostávajú rovnako:

      1. na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú alebo základnú školu, ak je v nej najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

      2. na dieťa, ktoré navštevuje materskú alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorá dostáva pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima


      Pre viac informácií môžete pozrieť schválené znenie zákona (z 24.5.2022), prípadne detaily návrhu zákona.

      https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u23/u238/u3442

      ·  Kompletné informácie, termíny či tlačivá môžete nájsť na oficiálnych stránkach:
       

      ·  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
       

      ·  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR

      právne predpisy
      tlačivá a vzory žiadostí