• VÝCHOVNÝ KONCERT

     • Dnes sa naši žiaci I. a II stupňa zúčastnili na výchovnom koncerte. Bol to jeden z darčekov na MDD.
      Program výchovného koncertu na I. stupni sa zaoberal otázkami zdravého životného štýlu. Žiaci sa dozvedeli pomocou krátkych multimediálnych ukážok aj o nezdravej strave, ktorá negatívne ovplyvňuje náš organizmus a prečo je dôležité nesedieť doma za mobilom alebo na počítači. 

      Na programe si žiaci porozprávali, prečo je dobré športovať a byť aktívny. S poučnými pesničkami objavili svet zdravých vitamínov a zároveň získali informácie o baktériách a vírusoch. Program výchovného koncertu na II. stupni sa niesol v štýle TRENDSETTER – trendy dnešnej doby. Podrobnejšie sa žiaci zaoberali témou nástrahy a nebezpečenstvá na internete, sociálne siete a dotkli sa aj vplyvov médií na psychiku človeka. Výchovný koncert upriamil pozornosť aj na dôležitosť medziľudských vzťahov a na dobro ľudí okolo nás. Súčasťou výchovného programu boli aj skvelé pesničky.

      Ďakujeme celému tímu za ich nasadenie, za nevšedné zaujímavosti, ktoré k nám priniesli a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie!!!

     • ZAOSTRI NA ZELENÚ ŠKOLU

     • Naši žiaci sa zapojili  do súťaže "Zaostri na zelenú školu".  Do súťaže sa zapojilo 130 žiakov z celého Slovenska.  Naša škola získala dve krásne umiestnenia. 

      V kategórii do 12 rokov získal  2. miesto - Jožko Rejduga

      Ocenenie: výprava do údolia rieky Slatina s pozorovaním prírody pre Jožka, jeho kamoša/kamošku a rodičov (termín podľa dohody + tričko Zelená škola. 

      V kategória od 12 rokov získala 1. miesto - Deniska Ganobčíková

      Ocenenie: poukaz na účasť na Kurze pre zelenoškolákov spojený s fotokurzom vo Vzdelávacom centre Zaježová pre Denisku a jej kamarátku/kamaráta zo školy, termín:  24. – 26. 10. (po – str) + tričko Zelenej školy. 

      Poukaz a cenu  Jožkovi a Deniske odovzdáme čoskoro ;)

      S umiestnením súvisí aj odpustenie registračného poplatku do programu Zelená škola na školský rok 2022/2023.

      Veľmi sa tešíme a ďakujeme všetkým zapojeným žiakom a zamestnancom školy, ktorí nám pomáhajú plniť environmentálny akčný plán školy.

      Jožkovi aj Deniske blahoželáme! 

      Mgr. Mária Čierna
       Koordinátor Zelenej školy

     • SÚŤAŽ V SKLADANÍ RUBIKOVEJ KOCKY

     • Vo štvrtok 26.5.2022 sa na našej škole uskutočnil už 2.ročník v skladaní Rubikovej kocky 3x3. Prihlásilo sa 31 žiakov, ktorí dokázali kocku poskladať v neuveriteľne krátkom čase.

      Na začiatku sme všetky kocky pozbierali, označili a napokon naši šikovní ôsmaci a deviataci nám ich všetky rovnako zamiešali podľa špeciálneho algoritmu. Týmto sme zabezpečili pre všetkých žiakov rovnakú šancu na úspech. Žiaci mali 3 pokusy, z nich sme vybrali najrýchlejší čas,  ktorý bol hodnotený. Rekord našej školy je 17 sekúnd, o ktorý sa postaral Oliver Štrauz.

      Mgr. Zuzana Krúpová, Mgr. Veronika Kureková, Mgr. Katarína Resutíková

      Kategória 1.STUPEŇ:

      Najrýchlejší žiak: Adam Vajdečka – 2.A

      Najrýchlejšia žiačka:  Andrea Sochuliaková – 3.A

       

      Kategória 2.STUPEŇ:

      Najrýchlejší žiak: Oliver Štrauz – 7.A

      Najrýchlejšia žiačka: Laura Kvasničáková – 6.A

       

      Kategória CHLAPCI celej školy:

      1.miesto: Oliver Štrauz – 7.A

      2.miesto: Marek Rieger – 9.B

      3.miesto: Jakub Rusnák – 8.A

       

      Kategória DIEVČATÁ celej školy:

      1.miesto: Laura Kvasničáková – 6.A

      2.miesto: Stela Balcerčíková – 6.A

      3.miesto: Ivana Stopjaková – 6.B

       

      Keďže naši žiaci sú veľmi šikovní, mnohí z nich vedeli poskladať aj mnohé iné typy kociek, napr. 2x2, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, pyramix, megamix, gigamix, mirror,.... Z nich sme ocenili troch, ktorí dokážu zložiť najviac rôznych typov.

       

      MAJSTER ŠKOLY V SKLADANÍ RÔZNYCH TYPOV KOCIEK:

      1. miesto: Timotej Kopta – 8.A – 12 typov

      2.miesto: Roman Resutík – 8.B – 8 typov

      3.miesto: Jakub Rusnák – 8.A – 5 typov

       

      Už teraz sa tešíme na ďalší ročník!

     • Pamätná izba Martina Hamujaka v Oravskej Jasenici ožila žiakmi našej školy.

     • Pre lepšie prehĺbenie poznania národných dejín sa žiaci 8.B triedy dňa 25.5.2022 a žiaci 8.A triedy dňa 26.5. 2022 zúčastnili exkurzie do Pamätnej izby Martina Hamuljaka v Oravskej Jasenici.
      V družnej triednej atmosfére bližšie spoznali život a dielo Martina Hamuljaka, život našich predkov sprostredkovaný cez hmotné pramene aj originálny písomný prameň z roku 1910.

      Krátka 3 - hodinová dejepisná exkurzia obohatila a potešila všetkých zúčastnených .

      Mgr. Viera Poláková

     • Poznávacia exkurzia

     •  17.5. sa naši žiaci zo 6.A a 6.B zúčastnili poznávacej a zážitkovej exkurzie v okolí Banskej Štiavnice.

      Najskôr si prezreli poľovnícky kaštieľ v Svätom Antone alebo ho poznáme aj pod menom Kaštieľ Antol. Žiaci tu videli exponáty z lesníckeho, drevárskeho a poľovníckeho múzea a zbierky interiéru z dôb šľachtického obývania kaštieľa. Ďalej žiaci pokračovali do ZŠ Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach na exkluzívnu prehliadku sokoliarstva a výučby tohto predmetu na jedinej ZŠ svojho druhu. Táto prehliadka bola spojená s umením ovládania sokolov, orlov a sovičiek pod vedením samotných žiačok tejto školy a krásnymi ukážkami preletov dravcov tesne nad našimi hlavami. Po návšteve tejto zážitkovej školy sme sa ponáhľali do útrob zeme- do štôlne Bartolomej, kde žiaci mohli počuť o ťažbe nerastných bohatstiev, o ťažkej práci baníkov a sami sa presvedčili, v akých úzkych, tmavých a vlhkých priestoroch dokázali ľudia v minulosti pracovať ručne a mohli to porovnať s ťažbou pomocou modernej techniky v súčasnosti. Šiestaci sa vrátili šťastne domov plný zážitkov a aj skúseností a vedomostí o našom krásnom Slovensku.

      Triedne učiteľky: Erika Kureková a Magdaléna Maslaňáková

     • DEŇ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

     • Vo štvrtok 19.5.2022 sa na našej škole uskutočnil Deň finančnej gramotnosti, prostredníctvom ktorého sme sa snažili hlbšie rozvíjať finančnú gramotnosť u našich detí.

      Na prvom stupni žiaci počas vyučovania  spoznávali naše bankovky, mince, rozprávali sa o sporení, o základných potrebách, o povolaniach, o hodnotách. Každú triedu navštívili ôsmačky, ktoré sa so žiakmi zahrali rôzne hry s finančnou tematikou - s prváčikmi skladali puzzle z rozstrihaných bankoviek, s druhákmi simulovali hru na obchod, v ktorom sa však žiaci museli rozhodnúť, či nakupovanú  vec  len chcú alebo ju naozaj potrebujú, s tretiakmi sa preniesli do banky, kde museli správne usporiadať vytvorené slová z finančnej oblasti  do skupín a so štvrtákmi vytvorili obchod s hodnotami, kde žiaci „nakupovali“ hodnoty, z ktorých si nakoniec vytvorili vlastný hodnotový rebríček a zistili, že tie najhodnotnejšie veci v živote, sa za peniaze kúpiť nedajú.

      Okrem týchto sprievodných aktivít, všetci žiaci 3.-9. ročníka súťažili v počítaní matematických úloh s finančnou tematikou, s názvom Euráčik. Najúspešnejší žiaci z každého ročníka boli ocenení. Tento rok sme dali tretiacke úlohy vyriešiť aj pár šikovným druhákom. Niektorí z nich boli úspešnejší ako poniektorí tretiaci, preto sme sa rozhodli oceniť aj ichJ.

      Najúspešnejší žiaci v jednotlivých ročníkoch boli:

      2.ročník:

       Zara Joštiaková – 2.A

       Eliška Joštiaková – 2.A

       Timea Tatarková – 2.B

       Laura Pindiaková – 2.B

      3. ročník:

      1. Andrea Sochuliaková – 3.A

      2. Jakub Balcerčík – 3.A

          Samuel Rejduga – 3.A

      3. Matej Pisarčík – 3.A

      4.ročník:

      1. Adela Kormančíková – 4.A

      2. Martina Sameliaková – 4.A

      3. Aneta Zboroňová – 4.A

      5. ročník:

      1.Izabel Maliterná – 5.A

      2. Andrea Kocúrová – 5.A

      3. Bianka Juriťáková – 5.A

      6. ročník:

      1. Sára Kureková – 6.A

      2. Blažej Pekarčík – 6.A

      3. Sára Šefčíková – 6.A

      7. ročník:

      1. Tomáš Kocúr – 7.A

      2. Marianna Kormančíková – 7.B

      3. Juraj Vojtas – 7.B

      8. ročník:

      1. Natália Stašáková – 8.A

      2. Laura Ganobjaková – 8.A

      3. Timotej Kopta – 8.A

      9. ročník:

      1. Tatiana Kocúrová – 9.A

      2. Vanesa Kormančíková – 9.A

      3. Simona Labjaková – 9.B

      Mgr. Katarína Resutíková, Mgr. Veronika Kureková

     • Hasičský výlet

     • V piatok 20.5.2022  sa žiaci z hasičského krúžku zúčastnili krásneho výletu.

      Navštívili Staroľubovniansky hrad, Vojenské múzeum v Starej Ľubovni, Skanzen ľudovej architektúry Spiša a Šariša v Starej Ľubovni.

      Žiaci mali  pripravené nakoniec veľké prekvapenie  - Splav rieky Čierny  Dunajec. Veď aký by to bol Hasičský výlet bez vody ;). Deti na raftoch zažili adrenalín, kopec zábavy a smiechu, bol to zážitok na ktorý budú ešte dlho spomínať. 

      Ondrej Pňaček
      vedúci hasičského krúžku

     • Dejepisná exkurzia

     •       Dňa 24. mája žiaci 9. B triedy počas hodiny dejepisu navštívili židovský cintorín v Námestove. Najskôr sa oboznámili s históriou mesta i s dejinami židovskej náboženskej obce v Námestove. Dozvedeli sa, aké sú to regálne práva, kde a kedy bola postavená modlitebňa, o činnosti spolku židov Chevra Kadiša či ďalšie zaujímavosti.

      Hlavnou témou bol však holokaust na Orave. Žiaci si zopakovali, čo znamená tento výraz v hebrejčine, šoa = skaza, záhuba. Čo naozaj bola. Deviatakov zaujala história „kameňov zmiznutých.“ Ide o pamiatku obetiam holokaustu a nacistického režimu.  Sú to dlažobné kocky potiahnuté mosadzou, umiestnené do chodníka.

      Prehliadka židovského cintorína bola záverečnou fázou nášho spoločného putovania za históriou. Viedli sme tu rozhovory o obetiach holokaustu, prezreli si pamätník vo forme symbolických náhrobkov. Pripomenuli sme si dátum 9. septembra, ktorý je na Slovensku pamätný ako Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Vyučovanie dejepisu tak malo nielen edukatívny charakter, ale bolo zamerané aj na rozvoj schopností u žiakov kriticky vnímať a hodnotiť dejinné udalosti.

      Nech je pre nás všetkých odkazom s varovaním, že nijakú formu rasovej neznášanlivosti či nacionalizmu nemôžeme v žiadnej podobe tolerovať. Je našou povinnosťou si pripomínať stále dookola, že zo zdanlivo drobného zla môže vyrásť nepredstaviteľná hrôza. Snažme sa urobiť všetko pre to, aby sa takéto udalosti už nikdy nemohli opakovať.

      Mgr. Mária Majzelová

     • Projektová súťaž - cudzie jazyky

     • Dňa 16.5.2022 sa uskutočnila projektová súťaž v anglickom a nemeckom jazyku. Žiaci svojimi jazykovými schopnosťami dokázali odprezentovať svoje krásne a nápadité projekty. Najlepšie boli odmenené vecnými cenami a postúpili do okresného kola. Všetci dostali sladkú odmenu. Výhercom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie krásne projekty./ Ostatné projekty si môžete pozrieť vystavené v areáli školy./ 

      Mgr.Jana Lietavcová, Mgr. Eva Namislovská, Ing. Magdaléna Maslaňáková

     • Šachový turnaj - Školská liga 2022

     • 19.5.2022 sa odohral prvý zo štyroch šachových turnajov s názvom: Školská online liga 2022. Naším žiakom sa podarilo skončiť na 4 mieste zo 48 základných škôl. Celému tímu gratulujeme a držíme palce v nasledujúcom turnaji.

      Mgr. Veronika Kureková

     • Krajské kolo biologickej olympiády - zoológia

     • Dňa 17.5. 2022 sa konalo krajské kolo biologickej olympiády v Čadci v troch rôznych odboroch, kde súťažili najlepší bádatelia prírody Žilinského kraja. Našu školu a zároveň okres v odbore zoológia reprezentovala žiačka Karolínka Kumorová zo 7.B triedy s výsledkom - úspešný riešiteľ.

      Súťaž pozostávala z písomného testu, praktického poznávania živočíchov a ústnej skúšky, a na záver prezentácia zbierky z pozorovania daných živočíchov z terénu.

      Zo súťaže si Karolínka odniesla nové skúsenosti a hlavne motiváciu pokračovať aj naďalej v podobných aktivitách.

      PaedDr. Lenka Kumorová

     • Rozlúčka so šlabikárom - 1.A, 1.B

     • Deň 17. máj bol pre našich malých prváčikov výnimočným.Práve v tento deň vyplnili tajničku na poslednej strane Šlabikára s riešením : Hurá, už viem čítať. Pri tejto príležitosti sme mali v 1. ročníku rozlúčku so Šlabikárom spojenú s malou oslavou a pohostením. Červenou stužkovou previazaný Šlabikár už zostáva odložený doma.

      Na prváčikov už čaká Čítanka, plná príbehov, rozprávok a veselých vtipov.Prajeme veľa čitateľských zážitkov!

      Mgr. Mariana Stopjaková, Mgr. Ida Balcerčíková

     • Česť, pravda a spravodlivosť vo westerne

     • V máji začíname viacej žiť v prírode, a tak sa naši siedmaci rozhodli, že spoznajú život indiánskych kmeňov a kovbojov na Divokom západe. Tvorili v skupinách projekty, vymýšľali si indiánske mená, vyrábali čelenky, totemy a vigvamy, vymysleli príbeh a báseň o odvážnom indiánovi alebo kovbojovi. 

      Spoznali život spisovateľa Karla Maya, ktorého hrdinovia Whinetou a Old Shatterhand, boli príkladom čestnosti a bratstva. Naučili sa, že slovo je dôležité a dohody sa majú dodržiavať. A tiež sa naučili, že prírodu máme chrániť a nikdy si z nej nemáme brať viac, ako potrebujeme.

      Mgr. Erika Kureková

     • Výchovný koncert - ZUŠ

     • Dňa 12.05.2022 si žiaci našej školy, ktorí navštevujú Základnú umeleckú školu I. Kolčáka v Námestove, pripravili pre nás koncert. Zúčastnili sa ho žiaci I. aj II. stupňa, ktorí vytvorili úžasné publikum.

      Na výchovnom koncerte sme mohli počuť rôznorodé hudobné nástroje: akordeón, klavír, heligónku, gitaru, aj husle.

      Všetkým účinkujúcim ďakujeme za príjemný umelecký zážitok.                                                                     

      PaedDr. Eva Kapičáková

     • Regionálne kolo v malom futbale mladších dievčat

     • Dňa 13.5.2022 sme sa zúčastnili regionálneho kola v malom futbale mladších dievčat v Námestove. Po výhre nad Vitanovou 4:2 a remíze s Dolným Kubínom 2:2 sme nakoniec obsadili 2. miesto, pričom o našom nepostupe na krajské kolo rozhodlo naše horšie skóre o 1 gól. Aj napriek tomu dievčatám gratulujeme ku krásnemu výsledku.

      Mgr. Michal Kumor

     • Slávik Slovenska - okresné kolo

     • Dňa 12.05.2022 našu školu úspešne reprezentovali Nikolka Pisarčíková a Martin Chromek na okresnom kole súťaže Slávik Slovenska 2022 v Námestove.

     • IQ olympiáda - naša žiačka postúpila do celoslovenského kola

     • Dnes sa naši dvaja žiaci zúčastnili Regionálne kolo Stred v IQ olympiády, ktoré sa uskutočnilo v Banskej Bystrici na Strednej zdravotníckej škole. Filip Vajdečka z 5.A a Tatiana Kocúrová z 9.A triedy

      Tatiana Kocúrová sa dostala do top desiatky a vybojovala si postup do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční  30.5. 2022 na Trenčianskom hrade.

      Tu je prvých 10 najlepších:

      1. Michal Č., Trenčín

      2. Kayla K., Prievidza

      3. Dávid M., Prešov

      4. Matej V., Banská Bystrica

      5. Tatiana K., Oravské Veselé

      6. Kristián L., Žiar nad Hronom

      7. Jakub T., Rimavská Sobota

      8. Jakub Dz., Lučenec

      9. Karolína H., Trenčín

      10. Eliška B., Prievidza

      Blahoželáme a tešíme sa z úspechu a na celoslovenskom kole držíme palce!

      Mgr. Zuzana Krúpová

     • Naše dievčatá postúpili na kvalifikáciu do krajského kola malého futbalu

     • 11. mája sa naše mladšie žiačky zúčastnili okresného kola v malom futbale dievčat v Rabči. Po víťazstvách nad Rabčicami, Lokcou a Rabčou turnaj vyhrali a postúpili do regionálneho kola.

      1. miesto:  Oravské Veselé 9 bodov 2. miesto: Rabča 6 bodov , 3. miesto: Lokca 3 body

      4. miesto:  Rabčice 0 bodov . Dievčatám držíme palce!

      Mgr. Michal Kumor

     • Biológia v praxi

     • Dnes sa žiaci pod vedením odborníka naučili štepiť a starať o ovocné  stromy.  Téma štepenia stromov je v učebných osnovách 6. a 8. ročníka. Žiaci si mohli sami vyskúšať štepenie a úpravu stromov. Odbornú prednášku zabezpečil pán Poništiak, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.

      S dievčatami sme stihli zasadiť muškáty, ktoré krášlia vchod do školy. Starostlivosť o kvety žiaci zabezpečujú na hodine techniky.

      Dnes sme dokončili úpravu školskej záhrady, ktorú pripravujeme na realizáciu projektu "Záhrada, ktorá učí" V máji nás čaká v školskom sade sadenie ovocných stromov. K čerešniam pribudnú jablone, slivky a hrušky. 

     • Skrášlenie okolia školy - na pomoc nám prišli naše milé dôchodkyne

     • Vonku je už konečne krásne jarné počasie a my sa veľmi tešíme, že môžeme naše myšlienky o peknom a čistom prostredí šíriť medzi žiakmi. Dnes sme Deň životného prostredia začali besedou o ochrane prírody. Žiaci piateho a šiesteho ročníka sa zúčastnili EKO výchovného programu pod názvom "Deti čistej Zeme", kde sa porozprávali o dôležitosti separovania odpadu pod vedením odborníčky Ing. Vajdovej, ktorá sa dlhé roky venuje ochrane životného prostredia a práce s deťmi. Výučbu, keď to počasie dovolí, realizujeme v prírodnej učebni, ktorá cez prázdniny dostane nový šat. Keď vyšlo slniečko s  deviatakmi sme sa presunuli vonku, kde sme mali naplánovanú krásnu akciu.

      Skrášliť okolie školy nám dnes pomohli milé dôchodkyne. Upravovali sme spoločne terén a sadili byliny, stromčeky a kry.

      Prepojili sme výučbu s prácou na úprave brehu. Bolo radosť pozerať, ako sa naši žiaci zapájali a pomáhali. Opäť sa nám potvrdilo, že keď žiaci vidia zmysel práce, vedia zabrať.

      Cieľom bolo vytvoriť priestor na generačné prepojenie a výmenu skúseností a prepojiť teóriu s praxou. Žiaci sa veľa naučili, mohli počúvať cenné rady skúsených dôchodkýň, ktoré vytvorili príjemnú pracovnú atmosféru. 

      Okrem toho ďalšia skupinka žiakov pripravovala terén na políčku, ktorý pripravujeme na pestovanie plodín a obnovu ovocného sadu.

      Zajtra sa žiaci pod vedením odborníka naučia  na hodine Biológie a techniky štepiť, odstrihávať a starať sa o ovocné  stromy.

      Ďakujeme veľmi pekne našim dôchodkyniam a pani  Gabriele Telúchovej za odbornú pomoc, sponzorstvo a pomoc pri budovaní krajšieho prostredia v okolí školy.