• Mikuláš v škole :)

     • Tak ako každý rok, aj tento do školy zavítal Mikuláš. A ako býva dobrým zvykom, zavítal medzi tých najmenších. 

      Mikuláš spolu s anjelom našich žiačikov trošku preveril, či sa učia, poslúchajú a tí to mali možnosť dokázať peknou básničkou alebo pesničkou. Nezabudli sme ani na našich starších žiakov. Darčeky im tento rok rozviezli učitelia. Ďakujeme vyučujúcim, ZRPŠ a Obecnému úradu za spoluprácu. Bol to krásny deň ;)

     • Informatická súťaž iBOBOR - výsledky

     • Žiaci našej školy sa pod vedením p.uč. Škarbovej zúčastnili online informatickej súťaže iBOBOR.  Súťaž prebiehala v dňoch 8. – 12.novembra 2021.

      Hlavná súťaž sa konala dňa  9.11.2021 pre kategóriu DROBEC ( 2. a 3. ročník), kde bola úspešnou riešiteľkou Viktória Janotková z 3.A.

      Ddňa 12.11.2021 sa konala hlavná súťaž pre kategóriu BOBRÍK( 4. a 5. ročník ), kde boli úspešní riešitelia Filip Vajdečka z 5.A, Sofia Mušáková zo 4.B, Igor Jagnešák z 5.A a Martina Sameliaková zo 4.A.

      Výhercom srdečne blahoželáme!