• Nové učebne

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Nové učebne .

      Tento školský rok sa vďaka projektu a spolupráci s obecným úradom podarilo dokončiť 5 kompletne nových učební a doplniť knižničný fond a techniku v knižnici.