• Školský rok 2021/22
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2021/2022

  • Celoštátne kolo

    • Soňa KRÚPOVÁ 5.B, Ivana STOPJAKOVÁ - 6.B, Matej Kozoň - 6.A, Denisa Ganobčíková - 9.B

    • Úspešní riešitelia
    • EKOOLYMPIÁDA · Celoštátne kolo · 2021/2022
    • Mgr. Mária Čierna
  • Krajské kolo

    • Karolína KUMOROVÁ 7.B

    • Úspešná riešiteľka
    • Biologická olympiáda kat. E Zoológia, Geológia · Krajské kolo · 2021/2022
    • PaedDr. Daniela Pisarčíková
  • Okresné kolo

    • Matej KOZOŇ

    • 2.miesto
    • Matematická olympiáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Martina SAMELIAKOVÁ 4.A

    • 2.miesto
    • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Mgr. Katarína Resutíková
     Mgr. Darina Škarbová
     Ing. Marián Beňadik
    • Jakub Balcerčík – 3.A – v kategórii P3 Andrea Sochuliaková – 3.A – v kategórii P3 Adela Kormančíková – 4.A – v kategórii P4 Matej Kozoň – 6.B – v kategórii P6

    • Úspešní riešitelia
    • Pytagoriáda · Okresné kolo · 2021/2022
    • Mgr. Katarína Resutíková
     Mgr. Darina Škarbová
     Ing. Marián Beňadik