• Aktualizačné vzdelávanie 2021/2022

    • V zmysle § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania ZŠ s MŠ  Oravské Veselé zverejňuje názvy programov, ktoré poskytuje, nasledovne:

      

     P.Č. 

     druh programu vzdelávania

     názov programu

     termín/trvanie

     rozsah v hodinách

     2/2021

     aktualizačné vzdelávanie

     IT Akadémia Selfie: Podpora a koordinácia činnosti učiteľov pri transformácii vzdelávania

     14.10. 2021

     3 hod.

     3/2021

     aktualizačné vzdelávanie

     Právne predpisy, legislatívne zmeny

     17.11.2021

     2 hod.

     4/2021

     aktualizačné vzdelávanie

     Využitie online nástrojom Office 365

     Január/február

     5 hod.