• Aj v tomto školskom roku je naša škola zapojená do programu Zelenej školy.
    • Minulý školský rok sme sa venovali témam odpadu. Tento školský rok to bude veľká téma: Školská záhrada a pestovanie plodín. Zelená škola je pre ľudí a školy, ktorí dokážu vnímať, chcú rozumieť a vedia konať. My takou školou chceme byť ;)
    • V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do programu Viac ako peniaze
    • Vzdelávací program využíva zážitkové vzdelávanie a aktivizačné prvky vzdelávania. Cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov.
    • V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu Zmudri do škôl.
    • Spestrenie bežného vyučovania zaujímavými aktivizačnými metódami pod vedením p.uč. Mgr. Márii Majzelovej. Cieľom projektu je namiesto bifľovania zbytočných poučiek dať žiakom priestor na vyjadrenie vlastného názoru.
    • Nový priestor na chodbe školy ;)
     Kresba: Terezka Adamčíková ©
    • Nové logo a motto našej školy
    • "Dobrá škola robí človeka lepším."

     Motív Slnka symbolizuje kreativitu, dobrú energiu a radosť.
     Symbol rúk predstavuje silu spolupráce a schopnosti vedieť si vzájomne pomôcť. ;)
    • DEŇ OTCOV
    • 19.jún 2022
    • Olympijský deň 3.6.2022
    • Medzinárodný Deň detí sme oslávili v duchu olympijských hier: „Spoločne za lepší svet“.
     Olympijský duch nás vedie v našom úsilí ísť rýchlejšie, smerovať vyššie, stať sa silnejší.
    • Najrýchlejší žiak v skladaní Rubikovej kocky
    • NAJRÝCHLEJŠÍ ŽIAK: Oliver Štrauz poskladá Rubikovu kocku za 17 sekúnd.
     MAJSTER ŠKOLY V SKLADANÍ RÔZNYCH TYPOV KOCIEK: Timotej Kopta – 12 typov

    • DEŇ ZEME:
    • CHRÁŇME SI JU!


    • Vitajte na stránkach našej školy
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
  • Partneri

    zatiaľ žiadne údaje
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 24. 9. 2022
  • Kalendár

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje