• V škole si volíme také aktivity, cez ktoré sa spolu s deťmi učíme poznať dobro, vedieť ho vidieť, oceňovať a aj konať. 
    • Majstrovstvá v Šachu
    • Oliver Štrauz postupuje na Majstrovstvá Žilinského kraja v šachu. 2.12.2022 Držíme palce!
    • Otvorenie nových priestorov v MŠ a ŠKD
    • Pohyb je radosť
    • 12.10.2022 - Aktivita s trénermi spolu s prednáškou o zdravej výžive.
    • Aj v tomto školskom roku je naša škola zapojená do programu Zelenej školy.
    • Minulý školský rok sme sa venovali témam odpadu. Tento školský rok to bude veľká téma: Školská záhrada a pestovanie plodín. Zelená škola je pre ľudí a školy, ktorí dokážu vnímať, chcú rozumieť a vedia konať. My takou školou chceme byť ;)
    • V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do programu Viac ako peniaze
    • Vzdelávací program využíva zážitkové vzdelávanie a aktivizačné prvky vzdelávania. Cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov.
    • V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu Zmudri do škôl.
    • Spestrenie bežného vyučovania zaujímavými aktivizačnými metódami pod vedením p.uč. Mgr. Márii Majzelovej. Cieľom projektu je namiesto bifľovania zbytočných poučiek dať žiakom priestor na vyjadrenie vlastného názoru.
    • Vitajte na stránkach našej školy
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Logo a motto našej školy
    • "Dobrá škola robí človeka lepším."

     Motív Slnka symbolizuje kreativitu, dobrú energiu a radosť.
     Symbol rúk predstavuje silu spolupráce a schopnosti vedieť si vzájomne pomôcť. ;)
     • Súťaž s ekologickou tematikou

      Naša škola sa opäť zapojila do ekologickej súťaže, ktoré organizuje mesto Trstená. Aj tento rok vyhlasila tri celoslovenské súťaže: Pramienok, Ekoposter a Voda pre život - život pre vodu pre deti materských škôl a žiakov základných škôl.

      Do celoslovenskej výtvarnej súťaže EKOPOSTER, ktorá je určená pre žiakov 5.-9.ročníka sa zapojili aj naši výtvarníci. Práce vytvorili spolu s vyučujúcimi - p. uč. Pisarčíkovou a Stopjakovou Luciou. Ochrana prírody je pre nás dôležitou súčasťou každodenného života. Výsledky budú známe v decembri.

     • iBobor - ročník 2022/2023

      V dňoch 7. -11. novembra prebiehala na našej škole informatická súťaž - iBobor. Zúčastnili sa na nej žiaci od druhého až po deviaty ročník. Všetci si zmerali svoje sily v oblasti modernej informatiky, logického myslenia a práce s digitálnymi technológiami. Celé súťaženie prebiehalo online v prostredí EduPage, kde žiakov čakali jednoduché úlohy, s jasnou a krátkou odpoveďou i zložitejšie úlohy s programátorským, či algoritmickým zameraním.

     • Beseda s finančným poradcom

      Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných financií s cieľom zabezpečiť sebe a svojej domácnosti finančné zabezpečenie. V rámci aktivít na rozvoj finančnej gramotnosti sa dňa 16.11.2022 zúčastnili žiaci 9. ročníka besedy s finančnými poradkyňami prostredníctvom Nadácie Partners.

     • INNOVATION CAMP - Viac ako peniaze

      Dňa 15.11. 2022 sa naše žiačky zúčastnili na súťaži Innovation Camp. Je to súťaž, počas ktorej žiačky pracovali na reálnej výzve, ktorú vytvoril organizátor súťaže. Úlohou žiakov, rozdelených do zmiešaných tímov, je nájsť najlepšie riešenie zadanej výzvy na danú tému a prezentovať ho pred odbornou porotou.

  • Partneri

    zatiaľ žiadne údaje
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 26. 11. 2022
  • Kalendár

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje