• Okres Námestovo v čiernej farbe Covid automatu

     • Nariadenie domácej karantény pre žiakov 1.B  triedy od 10.12.2021 do 18.12.2021.

      Žiaci sa učia online podľa upraveného rozvrhu. Online vyučovanie majú žiaci s p.uč.triednou.

      Nariadenie domácej karantény pre žiakov 2.B  triedy od 7.12. 2021 do 16.12.2021.

      Žiaci sa učia online podľa upraveného rozvrhu. Online vyučovanie majú žiaci s p.uč. Balcerčíkovou.

      Žiak, ktorý je chorý je z online vyučovania ospravedlnený.

       

      Žiaci II. stupňa pokračujú do 17.12. 2021 v dištančnom vzdelávaní.

      Nariadenie domácej karantény pre žiakov 4.B  triedy od 23.11.2021 do 2.12.2021.

      *Návrat do školy: Piatok 03.12.2021

      Nariadenie domácej karantény pre žiakov 5.B  triedy od 25.11.2021 do 4.12.2021.

      Žiaci II. stupňa pokračujú do 17.12. 2021 v dištančnom vzdelávaní.

      Nariadenie domácej karantény pre žiakov 3.B  triedy od 25.11.2021 do 4.12.2021.

      Návrat do školy: Pondelok 06.12.2021 

      Nariadenie domácej karantény pre žiakov 5.A, 8.A triedy od 26.11 - 6.12.2021

       Žiaci II. stupňa pokračujú do 17.12. 2021 v dištančnom vzdelávaní.


      Karanténa sa nevzťahuje na rodinných príslušníkov týchto žiakov.


      Žiaci sa učia online podľa platného rozvrhu. Žiak, ktorý je chorý je z online vyučovania ospravedlnený.

       

      *Oprava chybnej informácie. Žiaci 4.B pokračujú v dištančnej výučbe do 02.12.2021 presne tak ako bolo uvedené v triednej knihe. Príchod do školy: 03.12.2021
       

       

      Viac na:

     • Návšteva Ministra školstva Branislava Gröhlinga

     • Veľmi nás potešila návšteva MŠVVaŠ Branislava Gröhlinga, ktorý zavítal do našej školy. Pán minister ocenil novo vybudované odborné učebne a nápad vytvoriť prírodnú učebňu v areáli školy. Dokončenie práce je naplánované na Jar 2022.   Ďakujeme pán minister za povzbudivé slová!