• Ďalšia krásna náučná nástenka
    • Hovorme o jedle!
    • Naša škola získala ZLATÝ DIPLOM. Ďakujeme všetkým pedagógom a žiakom, ktorí svojimi kreatívnymi prácami úspešne prezentovali našu školu.
    • ĎAKUJEME všetkým dobrým ľuďom!
    • 6800 € pre Matejka
    • V škole si volíme také aktivity, cez ktoré sa spolu s deťmi učíme poznať dobro, vedieť ho vidieť, oceňovať a aj konať. 
    • Majstrovstvá v Šachu
    • Oliver Štrauz postupuje na Majstrovstvá Žilinského kraja v šachu. 2.12.2022 Držíme palce!
    • Otvorenie nových priestorov v MŠ a ŠKD
    • Pohyb je radosť
    • 12.10.2022 - Aktivita s trénermi spolu s prednáškou o zdravej výžive.
    • Aj v tomto školskom roku je naša škola zapojená do programu Zelenej školy.
    • Minulý školský rok sme sa venovali témam odpadu. Tento školský rok to bude veľká téma: Školská záhrada a pestovanie plodín. Zelená škola je pre ľudí a školy, ktorí dokážu vnímať, chcú rozumieť a vedia konať. My takou školou chceme byť ;)
    • V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do programu Viac ako peniaze
    • Vzdelávací program využíva zážitkové vzdelávanie a aktivizačné prvky vzdelávania. Cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov.
    • V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do projektu Zmudri do škôl.
    • Spestrenie bežného vyučovania zaujímavými aktivizačnými metódami pod vedením p.uč. Mgr. Márii Majzelovej. Cieľom projektu je namiesto bifľovania zbytočných poučiek dať žiakom priestor na vyjadrenie vlastného názoru.
    • Vitajte na stránkach našej školy
    • Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Logo a motto našej školy
    • "Dobrá škola robí človeka lepším."

     Motív Slnka symbolizuje kreativitu, dobrú energiu a radosť.
     Symbol rúk predstavuje silu spolupráce a schopnosti vedieť si vzájomne pomôcť. ;)
     • YPSILON – Slovina je hra

      Dňa 24.11.2022 sa do tejto súťaže zapojilo 30 žiakov z našej školy z 1.-9.r. Súťažilo sa v deviatich kategóriách, na vyriešenie úloh mali žiaci 45 minút. Úspešnosť žiakov v tejto súťaži bola 63%-100%.

      Naši najlepší žiaci: 100%
      Marianka Rydzoňová
      Marko Mušák
      Andrea Sochuliaková

      Občianske združenie Pre školu – SPOLU hradilo časť účastníckeho poplatku tejto súťaže.

     • Zhrnutie: I. polrok 2022/2023

      Milí žiaci!

      Škola je priestor, kde sa formujú a odhaľujú talenty, ale aj slabé stránky každého žiaka.

      Dnes je čas polročného hodnotenia, a preto si nezabudnime pripomenúť, že každý z nás je jedinečnou kombináciou darov aj slabín. Nech je Váš výpis známok nielen súborom čísel, ale aj povzbudením, motiváciou a zrkadlom rozmanitosti darov a talentov. A nech už je ten Váš výpis známok akýkoľvek, skúste milí žiaci zistiť v spolupráci s vyučujúcimi, v čom tkvie Váš dar či talent. Možno je to niečo, čo sa v kolónkach výpisu známok nenachádza.

     • Občianske združenie Pre školu – SPOLU

      Milí rodičia,
      Ďakujeme Vám, že aj vďaka 2% z Vašej dane, môžeme skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v našej škole
      .

      Od roku 2021 je občianske združenie Pre školu -SPOLU prijímateľom 2%. Vďaka spolupráci rodičov,
      priateľov školy, rôznych organizácii sa občianskemu združeniu podarilo prostredníctvom 2% z dane
      získať pre školu: v roku 2021 - 979,10,- € a v roku 2022- 822,77,- €

     • Novoročné požehnanie školy

      "Nech Kristus požehná tento dom." Aj tak sa dajú preložiť písmená C+M+B a náš „dom“ - našu školu požehnal pán farár v utorok 10.1. na celý nový rok 2023. Nech nás toto požehnanie sprevádza a ochraňuje každý deň, aby sme si navzájom rozumeli, mali sa radi, aby sa nám darilo a tak sme spoločne vyprosili modlitbou požehnanie pre nový kalendárny rok.

  • Partneri

    zatiaľ žiadne údaje
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 7. 2. 2023
  • Kalendár

    zatiaľ žiadne údaje
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje